Nhiều cơ hội các bạn muốn trích dẫn một vài ký tự vào chuỗi Text mà lừng khừng phải làm như vậy nào, dùng hàm như thế nào thì phù hợp lý. Lúc này mình sẽ ra mắt với các bạn hai hàm được sử dụng không hề ít trong Excel để trích dẫn ký kết tự vào chuỗi Text, đó là hàm Left và Right. 

1. Cách áp dụng hàm Left:

Cú pháp hàm Left: Left(text, num_chars)

Trong đó:

Text: Biểu thức cam kết tựNum_chars: con số ký từ cần lôi ra từ phía bên trái của Text

Chức năng: kết quả là biểu thức cam kết tự được mang ra từ phía bên trái của Text với số lượng ký tự mang ra được khẳng định bằng num_chars.

Ví dụ: Phân nhiều loại chức vụ theo Mã nhân viên

Tại ô D2 ta thực hiện: =Left(C2,2)

*Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm left, hàm right trong excel

Tác giả: ThanhBinh


·· ·
Bài viết không giống của thuộc tác giả
khóa huấn luyện và đào tạo mới xuất phiên bản
*

Lập trình xúc tiến Python Excel chìa khóa buổi tối ưu công việc


3.000.000VND 1.800.000VND
PYXL101
Xem chi tiết
*

khóa học Trọn cỗ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bước đầu


3.000.000VND 1.600.000VND
SQL100
Xem bỏ ra tiết
*

Python cơ bạn dạng cho bạn mới ban đầu


499.000VND 199.000VND
PY100
Xem đưa ra tiết
Tính khoảng cách theo đường chim bay và thực tiễn trong Excel, Google Sheets
Tổng hợp các hàm mảng với văn phiên bản mới được Excel ra mắt
1 phương pháp ra 1 bảng kế hoạch trong Excel 365
Tìm chuỗi gần giống trong Excel với Levenshtein distance
Cách tính kế hoạch trả nợ cùng với dư nợ sút dần vào Excel
Cách áp dụng hàm PMT, đo lường và thống kê số tiền mua trả góp trong Excel

khóa học liên quan tiền


Khóa học Excel từ bỏ cơ phiên bản đến chuyên viên dành cho tất cả những người đi làm
Chi máu khóa học
Khóa học Trọn cỗ Power Query nền tảng gốc rễ cho công việc báo cáo dữ liệu
Chi tiết khóa học

Đăng cam kết học qua thư điện tử Listen
temperocars.com.online

Hộ sale Học Excel Online.Số ĐK: 17A80048102


thành phầm


Về tác giả
Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Thị Trường Mới Là Gì ? Các Đặc Điểm Nghĩa

Danh mục khóa học