Spinning Đang cài đặt tài liệu...
cài đặt file Word
mua file PDF
Tài liệu này miễn phí cài đặt xuống

Xem phía dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tư liệu này
PPCT GDCD giảm tải 21-22.doc
*
0

5 - Rất hữu dụng 0


4 - xuất sắc 0


3 - vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


TRƯỜNG thcs AN THỦY

NHÓM BỘ MÔN GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN HỌC: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Năm học 2021 - 2022

(Kèm theo đưa ra quyết định số … /QĐ-THCSAT ngày … tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng

trường trung học cơ sở An Thủy)

MÔN GDCD 6

1. Phân loại theo tuần và học kỳ:

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 huyết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

2. Bày bán chương trình đưa ra tiết:

TT

TIẾT

PPCT

Bài học / công ty đề

Hướng dẫn thực hiện

Thiết bị dạy

học

Địa điểm dạy

học

1

1, 2, 3

Bài 1: từ hào về

truyền

thống

gia

đình, loại họ.

Bạn đang xem: Chương trình giảm tải môn giáo dục công dân 2021

Từ ngữ liệu về một số

truyền

thống

gia

đình,dòng bọn họ (cho trước)

HD HS lý giải một

cách đối kháng giản ý nghĩa sâu sắc của

truyền thống gia đình,

dòng họ

HD HS lựa chọn một việc

làm để thực hiện việc giữ

gìn và phát huy truyền

thống gia đình, loại họ.

Máy tính, loa, ti

vi, bảng phụ,

tranh ảnh,

tài

liệu tham khảo.

Lớp học

2

4,5

Bài 2: yêu thương

con người

HS tự học khái niệm tình

yêu thương bé người

HD HS lựa chọn một việc

làm cân xứng để thể hiện

tình

yêu

thương

con

người

Từ ngữ liệu về thái độ,

hành vi miêu tả lòng yêu

thương con người ( cho

trước) HD HS dấn xét

thái độ, hành vi thể hiện

tính dịu dàng của người

khác, phê phán thái độ,

hành vi trái với tình yêu

thương nhỏ người.

Máy tính, loa, ti

vi, bảng phụ,

tranh ảnh,

tài

liệu tham khảo.

Lớp học

3

6,7

Bài 3: Siêng năng,

kiên trì

HS từ bỏ học quan niệm siêng

năng, kiên trì.

Xem thêm: Ý Nghĩa Câu “ Phi Thương Bất Phú, Phi Thương Bất Phú Là Gì

Từ ngữ

liệu về sự siêng năng,

Máy tính, loa, ti

vi, bảng phụ,

tranh ảnh,

tài

liệu tham khảo.

Lớp học

1

Giáo án bồi dưỡng văn 12


Giáo án văn 12 hk2


Giáo án văn 12 hk1


Giáo án bồi dưỡng văn 12


chủ đề tích thích hợp văn nghị luận làng mạc hội


Giáo án văn 6 hk1 theo phương pháp mới nhất


Giáo án văn 6 hk2 theo cách thức mới nhất


Giáo án Văn 7 chuẩn chỉnh


Giáo án Văn 7 hk2 theo phương pháp mới tuyệt nhất


Giáo án Văn 7 hk2 theo cách thức mới tốt nhất


Giáo án ngữ văn 9 cv 5512


Giáo án cánh diều văn 6


Giáo án từ máu 95 đến 100 văn lớp 6


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 ( NH 2020 - 2021) CHỦ ĐỀ 1 : CĐ TÍCH HỢP


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 3 - CA DAO DÂN CA


GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7-CHỦ ĐỀ 4 - NHỮNG VẤN ĐỀ phổ biến VỀ VĂN BẢN


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 5- Thơ Trung đại


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 6- Các lớp từ


Giáo án ngữ văn 7-chủ đề 7- Văn biểu cảm