Trả lời câu hỏi 3 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho thấy thêm tổng số đo...

Bạn đang xem: Giải toán 9 tỉ số lượng giác của góc nhọn

Xem giải thuật


bài bác 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính những tỷ số lượng giác của góc B, từ kia suy ra những tỷ con số giác của góc A.

Xem giải thuật


bài xích 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ con số giác của các góc nhỏ...

Xem giải mã


bài bác 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem giải mã


bài bác 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng có mang tỉ số những lượng giác của một góc nhọn để chứng minh...

Xem giải mã


bài bác 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông trên A, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

Xem lời giải


bài xích 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. đến tam giác vuông bao gồm một góc, cạnh huyền...

Xem thêm: Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9 Cơ Bản Và Nâng Cao, Chuyên Đề Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.