Giải bài bác tập SGK Toán lớp 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức những phân thức với giải thuật chi tiết, ví dụ theo khung công tác sách giáo khoa Toán lớp 8. Giải thuật hay bài xích tập Toán 8 này gồm những bài giải tương ứng với từng bài học kinh nghiệm trong sách góp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện khả năng giải môn Toán. Mời chúng ta tham khảo


Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: cho hai phân thức

*
.

Bạn đang xem: Giải toán 8 quy đồng mẫu thức

Có thể chọn mẫu thức thông thường là 12×2 y3z hoặc 24×3 y4z xuất xắc không? giả dụ được thì mẫu mã thức thông thường nào đơn giản hơn?

Lời giải

Có thể chọn mẫu thức tầm thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức bình thường là 12x2y3z đơn giản và dễ dàng hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:

*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> chủng loại thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức trước tiên với 2:

*


Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thứ hai cùng với x:

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 43: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:

*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ Mẫu thức phổ biến là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề xuất phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức máy hai cùng với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

Lời giải:

a) MTC = 12x5y4

Nhân tử phụ:

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:

*

*

b) MTC = 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) tra cứu MTC:

2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

MTC = 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Nhân tử phụ:

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3

2(x – 3)(x + 3) : (x2 – 9) = 2

Qui đồng:

*

b) kiếm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3×2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC = 3x(x – 4)2

Nhân tử phụ:

3x(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3x

3x(x – 4)2 : 3x(x – 4) = x – 4

Qui đồng:

*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau (có thể vận dụng qui tắc đổi vệt với những phân thức nhằm tìm mẫu mã thức chung thuận tiện hơn):

*

Lời giải:

a) tra cứu MTC: x3– 1 = (x – 1)(x2+ x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nhân tử phụ:

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : (x2 + x + 1) = x – 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng:

*

b) kiếm tìm MTC: x + 2

2x – 4 = 2(x – 2)

6 – 3x = 3(2 – x)

MTC = 6(x – 2)(x + 2)

Nhân tử phụ:

6(x – 2)(x + 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x – 2)(x + 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x – 2)(x + 2) : -3(x – 2) = -2(x + 2)

Qui đồng:

*

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1):Đố. Mang đến hai phân thức:

*

Khi qui đồng mẫu mã thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào đúng?

Lời giải:

– phương pháp làm của doanh nghiệp Tuấn:

x3 – 6×2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6) => Nên bạn Tuấn làm đúng.

– biện pháp làm của bạn Lan:

*

MTC = x – 6 => Nên bạn Lan có tác dụng đúng.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Cấp Huyện, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 3 Có Đáp Án

Vậy cả đôi bạn đều có tác dụng đúng. Các bạn Tuấn vẫn tìm MTC theo như đúng qui tắc. Bạn Lan thì rút gọn các phân thức trước khi tìm MTC.