- Chọn bài xích -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo do một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 94-95Bài 6: tự vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài bác tập) khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phạt biểu có mang hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1 phần đại số trang 46 sgk toán 7 tập 1

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhì góc cơ mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về nhì góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai tuyến phố thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong số góc chế tác thành gồm một góc vuông được call là hai tuyến đường thẳng vuông góc với được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phát biểu quan niệm đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của chính nó được call là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phân phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận ra hai con đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a, b và trong các góc chế tạo ra thành có một cặp góc so le trong đều nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b tuy vậy song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở ngoài một mặt đường thẳng chỉ có một mặt đường thẳng song song với con đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong bằng nhau;

b) hai góc đồng vị bởi nhau;

c) hai góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai tuyến phố thẳng khác nhau cùng vuông góc với một mặt đường thẳng lắp thêm ba.

Lời giải


Hai mặt đường thẳng rành mạch cùng vuông góc với một con đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Tuyên bố định lí về hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng song song cùng với một đường thẳng thiết bị ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng rõ ràng cùng tuy vậy song với một đường thẳng thứ tía thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một mặt đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Một mặt đường thẳng vuông góc với một trong những hai đường thẳng tuy nhiên song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, có năm cặp con đường thẳng vuông góc và tư cặp con đường thẳng song song. Hãy quan tiếp giáp rồi viết tên các cặp đường thẳng kia và kiểm soát lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp con đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng tuy nhiên song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc với d trải qua M trải qua N.

b) các đường thẳng tuy vậy song cùng với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: lấy I là trung điểm AB

Qua I vẽ con đường thẳng d vuông góc với AB

d là con đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ con đường thẳng tuy vậy song với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ con đường thẳng c//a trải qua O. Bởi vì a//b cùng a//c buộc phải c//b.

– a//c buộc phải

*
(hai góc so le trong) đề xuất
*

– b//c buộc phải

*
(hai góc trong cùng phía) đề nghị
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c đề nghị suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho thấy d // d’ // d” cùng hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phạt biểu các định lí được biểu đạt bằng những hình 42, rồi viết đưa thiết tóm lại của từng định lí (xem bài bác 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thứ ba thì hai tuyến phố thẳng đó tuy vậy song với nhau.

Xem thêm: Bài 4 Trang 9 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 4, Bài 4 : Ôn Tập : So Sánh Hai Phân Số (Tiếp Theo)

*

Hoặc: giả dụ một con đường thẳng vuông góc với một trong những hai mặt đường thẳng tuy vậy song thì nó sẽ vuông góc với mặt đường thẳng sót lại .

*

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một con đường thẳng thứ bố thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.