Giải bài tập trang 15 bài 3 những phép toán tập hòa hợp Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy khẳng định ...

Bạn đang xem: Giải bt toán 10 bài 1


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu (A) là tập hợp những chữ loại trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", (B) là tập hợp các chữ loại trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy xác minh (A cap B,A cup B,Aackslash B,Backslash A)

Giải:

(A= left\textC, Ê, H, I, N, O, T ight\)

(B= leftA, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y ight\)

(Acap B= leftC, Ê, I, N, O, T ight\)

(Acup B= leftA, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y ight\)

(Aackslash B=left\textH ight\)

(Backslash A=left\textA, Ă, K, G, Ô, M, S, Y ight\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại và gạch chéo cánh các tập phù hợp (A ∩ B, A ∪ B, Aackslash B) (h.9) trong số trường phù hợp sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

(Acup B)

*

(Acap B)

*

d) 

*

Tập (A) nằm trong tập (B) do đó (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong (45) học viên của lớp (10A) có (15) bạn được xếp loại học lực giỏi, (20) chúng ta được xếp nhiều loại hạnh kiểm tốt, trong đó có (10) chúng ta vừa học tập lực giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp (10A) tất cả bao nhiêu chúng ta được khen thưởng, biết rằng mong muốn được khen thưởng bạn đó phải bao gồm học lực tốt hoặc hạnh kiểm xuất sắc ?

b) Lớp (10A) gồm bao nhiêu bạn không được xếp loại học lực xuất sắc và chưa có hạnh kiểm xuất sắc ?

Giải:

a) hotline (A) là tập hợp học sinh giỏi, (B) là tập hợp học viên được hạnh kiểm giỏi của lớp (10A), thì (A ∩ B=10) là tập đúng theo các học sinh vừa giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài mong được khen thưởng bạn đó phải gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt, buộc phải tập hợp học sinh được tâng bốc là (A ∪ B). Số bộ phận của (A ∪ B) ngay số phân tử của (A) cùng với số phân tử của (B) trừ đi số phân tử của (A ∩ B) (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Bài Tập Viết Lại Câu Lớp 7 Có Đáp Án, Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Lớp 7

Vậy số học sinh lớp (10A) được tán dương là:

(15 + 20 - 10 = 25) người.

b) Số bạn lớp (10A) không học giỏi và chưa xuất hiện hạnh kiểm xuất sắc là số học sinh lớp (10A) chưa được khen thưởng bằng: