- Chọn bài -Bài 1: hoạt động cơBài 2: chuyển động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng chuyển đổi đềuBài 4: Sự rơi từ doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của đưa động. Phương pháp cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Sách bài xích Tập đồ vật Lí 10 – bài xích 3: chuyển động thẳng biến đổi đều giúp HS giải bài bác tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm với định phương tiện vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài bác tập trang bị Lí 10:

3.1. Câu nào sai ?

Trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 3

B. Gia tốc tức thời tăng theo hàm số số 1 của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhì của thời gian.

D. Tốc độ là đại lượng ko đổi.

3.2 đã cho thấy câu sai.

A. Tốc độ tức thời của hoạt động thẳng biến đổi đều bao gồm độ khủng tăng hoặc sút đều theo thời gian.

B. Gia tốc của vận động thẳng biến đổi đều tất cả độ bự không đổi.

C. Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng biến đổi đều rất có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. Trong hoạt động thẳng đổi khác đều, quãng đường đi được trong số những khoảng thời gian bằng nhau thì bởi nhau.

3.3. Bí quyết tính quãng lối đi được của vận động thẳng cấp tốc dần mọi là

A. S = v1t + (at2)/2 (a cùng v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn câu trả lời A

3.2: Chọn đáp án D


3.3: Chọn giải đáp A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài xích tập đồ dùng Lí 10:

3.4: Phương trình hoạt động của hoạt động thẳng chậm chạp dần các là

A. S = v1t + (at2)/2 (a cùng v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

3.5 vào công thức tương tác giữa quãng lối đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa (v2 – v02 = 2as), ta có các điều khiếu nại nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là thứ thị gia tốc theo thời hạn của một xe cộ máy vận động trên một mặt đường thẳng. Trong khoảng thời hạn nào, xe cộ máy chuyển động chậm dần số đông ?

*

A. Vào khoảng thời gian từ 0 mang đến t1.

B. Trong khoảng thời gian từ t1 mang đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ t2 đến t3.

D. Những câu trả lời A, B, C phần lớn sai.

3.7 lúc ô tô đang làm việc với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe xe tăng ga và ô tô vận động nhanh dần đều. Sau đôi mươi s, xe hơi đạt tốc độ 14 m/s. Gia tốc a và gia tốc v của xe hơi sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn giải đáp D

3.5: Chọn đáp án A

3.6: Chọn câu trả lời C

3.7: Chọn giải đáp B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10:

3.8 Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúcbắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb bên trên quãng đường đó là từng nào ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang làm việc với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh với ô tô chuyển động chậm dần dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Vận tốc a của xe hơi là bao nhiêu ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn câu trả lời D

3.9: Chọn giải đáp A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài xích tập đồ vật Lí 10: Một xe hơi xuống dốc cấp tốc dần đa số không gia tốc đầu. Trong giây trang bị 5 nó đi được 13.5 m. Gia tốc của xe hơi là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn giải đáp A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài tập đồ vật Lí 10: nhị ô tô vận động trên cùng một con đường thẳng. Ô sơn A chạy cấp tốc dần và ô tô B chạy chậm chạp dần. So sánh hướng gia tốc của nhì ô tô trong mỗi trường phù hợp sau :

a) Hai ô tô chạy cùng chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với tiến trình của hai xe và chiều dương hướng theo chiều vận động của xe A.

a) Hai ô tô chạy cùng chiều (Hình 1): Ô đánh A đuổi theo chiều dương (+) và vận động nhanh dần hồ hết nên tốc độ a1 của nó cùng chiều với gia tốc v1. Còn ô tô B cũng đuổi theo chiều dương (+) và chuyển động chậm dần rất nhiều nên gia tốc a2 của chính nó ngược chiều với vận tốc v2. Vào trường hợp này, vận tốc a1 và a2 của hai ô tô ngược hướng (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai xe hơi chạy trái hướng (Hình 2): Ô tô A chạy theo chiều dương (+) và hoạt động nhanh dần dần nên tốc độ a1 của nó cùng chiều với vận tốc v1. Còn ô tô B chạy trái hướng dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a2 của nó ngược chiều với tốc độ v2. Trong trường hòa hợp này, gia tốc a1 cùng a2 thuộc hướng (cùng phương, cùng chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài tập thiết bị Lí 10: căn cứ vào đồ gia dụng thị vận tốc của 4 vật dụng I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập cách làm tính vận tốc và phương pháp tính quãng lối đi được của từng vật đưa động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào đồ thị tốc độ của 4 vật dụng I, II, III, IV vẽ bên trên hình 3.2 ta rất có thể xác định được tốc độ đầu v0 và tốc độ tức thời v của từng vật gửi động, vì thế tính được gia tốc theo bí quyết


Sau đó thay những giá trị tìm được vào công thức tính tốc độ v và bí quyết tính quãng lối đi được của từng vật gửi động: cùng

– đồ I: v0= 0; v = đôi mươi m/s; t = 20 s; v = t; s = t2/2

– vật dụng II: v0 = đôi mươi m/s; v = 40 m/s; t = trăng tròn s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = đôi mươi + t; s = 20t + t2/2

– vật dụng III: v = v0 = trăng tròn m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– đồ vật IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = đôi mươi s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài tập thứ Lí 10: lúc ô tô đang làm việc với tốc độ 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho xe hơi chạy cấp tốc dần đều.

Sau 15 s, ô tô đạt tốc độ 15 m/s.

a) Tính tốc độ của ô tô.

b) Tính tốc độ của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga.

c) Tính quãng đường xe hơi đi được sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng cùng với quỹ đạo hoạt động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc ô tô bước đầu tăng ga. Gia tốc của xe hơi bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài tập đồ Lí 10: Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bước đầu chạy xuống dốc. Nhưng vị bị mất phanh yêu cầu ô tô vận động thẳng cấp tốc dần đều với tốc độ 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô sơn chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) tốc độ ô tô sinh sống cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?

Lời giải:

a. Ô đánh đang chuyển động với gia tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì lao dốc và chuyển động thẳng nhanh dần phần nhiều với gia tốc a = 0,2 m/s2. Do đó quãng đường xe hơi đi được trong khoảng thời gian t là được tính theo công thức s = v0t + (at2)/2, cầm số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do đó giải được t = 60 s.

b. Vận tốc của xe hơi ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài xích tập thứ Lí 10: Một đoàn tàu ban đầu rời ga và hoạt động thẳng nhanh dần đều. Sau khoản thời gian chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt gia tốc 36 km/h. Tính tốc độ của đoàn tàu sau khoản thời gian chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức tự do với thời gian trong vận động thẳng cấp tốc dần đông đảo là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là vận tốc của đoàn tàu sau khi đi được phần đường s1 = 1,5 km và v2 là vận tốc của đoạn tàu sau thời điểm chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ lúc đoàn tàu ban đầu rời ga.

Vì gia tốc a không đổi với vận tốc ban sơ v0 = 0, phải ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 10: Một vật vận động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu vận tốc đầu là 18 km/h. Trong giây trang bị năm, đồ vật đi được quãng con đường là 5,9 m.

a) Tính tốc độ của vật.

b) Tính quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ thời điểm vật bắt đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong hoạt động thẳng cấp tốc dần các với tốc độ đầu v0, quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với vận tốc a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do kia quãng mặt đường vật đi được trong giây thiết bị 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s với Δs = 5,9 m nên gia tốc của viên bi bằng


*

b. Theo kết quả trên, ta kiếm được quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài tập đồ vật Lí 10: khi ô tô đang hoạt động với vân tốc 15 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cho ô tô chạy chững lại đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì gia tốc ô tô chỉ với bằng 10 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để xe hơi chạy trên quãng đường đó.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Lựa chọn mốc thời hạn là thời gian ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức tương tác giữa quãng lối đi được với gia tốc và tốc độ trong vận động thẳng chậm lại đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra bí quyết tính vận tốc của ô tô:

*


Dấu – của gia tốc a chứng minh ô tô hoạt động thẳng đủng đỉnh dần đều phải sở hữu chiều dương đã lựa chọn trên trục tọa độ, tức là ngược chiều với vận tốc thuở đầu v0.

b. Quãng đường xe hơi đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều được tính theo công thức

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 giỏi t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được hai nghiệm t1 = 50 s với t2 = 10 s.

Chú ý: ta loại nghiệm t1 bởi vì thời gian kể từ lúc bắt đầu hãm phanh mang đến khi dừng lại hẳn (v = 0) là

*

Do kia khoảng thời gian để xe hơi chạy thêm được 125 m kể từ khi ban đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài bác tập vật dụng Lí 10: nhì xe lắp thêm cùng xuất phát tại hai vị trí A và B bí quyết nhau 400 m và cùng đuổi theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A với B. Xe cộ máy bắt đầu từ A hoạt động nhanh dần những với tốc độ 2,5.10-2 m/s2. Xe máy.xuất phạt từ B vận động nhanh dần đa số với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất vạc của hai xe máy làm mốc thời gian và lựa chọn chiều tự A mang lại B làm cho chiều dương.

a)Viết phương trình vận động của từng xe máy.

b) Xác xác định trí và thời điểm hai xe pháo máy theo kịp nhau kể từ lúc xuất phát.

c) Tính gia tốc của từng xe thiết bị tại vị trí đuổi kịp nhau.

Xem thêm: Áp Suất Là Gì? Đơn Vị, Công Thức Áp Suất Khí Quyển Hay Nhất Áp Suất Khí Quyển Là Gì

Lời giải:

a. Phương trình vận động của xe cộ máy bắt đầu từ A vận động nhanh dần đều không tốc độ đầu với gia tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình vận động của xe cộ máy xuất phát từ B giải pháp A một quãng x0 = 400 m vận động nhanh dần rất nhiều không gia tốc đầu với vận tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi nhị xe máy gặp mặt nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 tốt ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ lúc xuất phạt thì hai xe đuổi theo kịp nhau.

Thay vào ta tìm kiếm được vị trí nhì xe đuổi theo kịp nhau biện pháp A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km