a) bà bầu có(40) trái bưởi, sau khi đem chào bán thì số bưởi bớt đi(4) lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt:

*

Bài giải (mẫu):

Số quả bòng mẹ còn sót lại là:

(40 : 4 = 10)(quả)

Đáp số:(10) quả

b) Một quá trình làm thủ công hết(30) giờ, trường hợp làm bằng máy thì thời hạn giảm(5) lần. Hỏi các bước đó làm bằng máy hết mấy tiếng ?
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 trang 37

Hướng dẫn:

Muốn giảm một vài đi nhiều lần ta chia số đó mang lại số lần.

Tóm tắt:

*

Bài giải:

Thời gian làm quá trình đó sử dụng máy là:

(30 : 5 = 6)(giờ)

Đáp số:(6) giờ


Tham khảo lời giải các bài xích tập bớt đi một số lần khác • Giải bài bác 1 trang 37 - SGK Toán lớp 3 Viết (theo mẫu):Số đã... • Giải bài xích 2 trang 37 - SGK Toán lớp 3 Giải bài toán (theo bài... • Giải bài 3 trang 38 - SGK Toán lớp 3 Đoạn thẳng(AB)...
Mục lục Lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 •Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 •Chương 3: các số mang đến 10 000 - Giải bài tập SGK Toán lớp 3 •Chương 4: những số cho 100 000 - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
• Giải bài 1 trang 37 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 2 trang 37 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 38 - SGK Toán lớp 3


Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Lớp 9, Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân với phép phân tách trong phạm vi 1000 Chương 3: các số mang lại 10 000 Chương 4: các số mang lại 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm