+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà lại tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) sắp tới xếp các điểm xi theo vật dụng tự tăng cao và lập bảng thay đổi thiên

+) phụ thuộc vào bảng biến đổi thiên để tóm lại khoảng đồng thay đổi và nghịch vươn lên là của hàm số trên tập khẳng định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, nếu như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở thành trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch đổi mới trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 12 bài 1

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) và (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch vươn lên là trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng trở nên thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi thay trên khoảng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch biến trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) cùng (left( frac23;+infty ight).)

temperocars.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp temperocars.com

Xem thêm: Top 20 Nghĩa Của Từ Severe Là Gì Mới Nhất 2022, 'Severe' Là Gì


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện temperocars.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?