Chương I. Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán hình lớp 11

Hàm con số giác
§2.Phương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Ôn tập chương I: Hàm con số giác với phương trình lượng giác

Chương II. Tổng hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hoán vị – Chỉnh đúng theo – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phép thử và đổi thay cố
§5.Xác suất và phát triển thành cố
Ôn tập Chương II: tổng hợp – Xác suất

Chương III. Hàng số. Cung cấp số cộng và cấp số nhân

§1.Phương pháp quy hấp thụ toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: hàng số – cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của hàng số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm


§1.Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm con số giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương V: Đạo hàm

Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số cùng Giải tích 11

II. Sgk Hình học 11

*

Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

§1.Phép biến hóa hình
§2.Phép tịnh tiến
§3.Phép đối xứng trục
§4.Phép đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phép dời hình với hai hình bởi nhau
§7.Phép vị tự
§8.Phép đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng

Chương II. Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy nhiên song

§1.Đại cương về mặt đường thẳng cùng mặt phẳng
§2.Hai con đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng tuy nhiên song
§3.Đường thẳng và mặt phẳng song song
§4.Hai phương diện phẳng tuy nhiên song
§5.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Ôn tập Chương II: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan hệ tuy nhiên song

Chương III. Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong ko gian

§1.Vectơ trong không gian
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng
§4.

Xem thêm: Nguyên Hàm Cơ Bản - Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)

Hai khía cạnh phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian

 Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo toàn bộ các môn học tập Lớp 11