Chương III: phương pháp Tọa Độ Trong không gian – Hình học Lớp 12

Bài 2: Phương Trình khía cạnh Phẳng

Trong hình học không khí ở lớp 11 ta sẽ biết một trong những cách xác định mặt phẳng, chẳng hạn như xác định mặt phẳng bằng tía điểm không thẳng hàng, bằng hai tuyến phố thẳng cắt nhau,… Bậy giờ đồng hồ ta sẽ xác định mặt phẳng cách thức tọa độ.

Bạn đang xem: Giải bài tập phương trình mặt phẳng

Nội dung bài 2 sẽ giúp các em học viên đến những dạng của phương trình phương diện phẳng, cách để xác định vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng. Hình như sẽ là các công thức tính góc giữa hai phương diện phẳngkhoảng bí quyết từ một điểm đến mặt phẳng, và phương pháp xác xác định trí kha khá của mặt phẳng. Bên cạnh đó trong bài 2 phương trình phương diện phẳng các bạn sẽ được khám phá khái niệm hoàn toàn mới là tích có hướng giữa nhì vectơ và phần đa ứng dụng.

I. Vectơ Pháp đường Của khía cạnh Phẳng

Định nghĩa: đến mặt phẳng (α). Giả dụ vectơ (vecn) không giống (vec0) và có mức giá vuông góc với mặt phẳng (α) thì (vecn) được call là vectơ pháp đường của (α).

Chú ý: trường hợp (vecn) là vectơ pháp tuyến đường của một phương diện phẳng thì (kvecn) với k ≠ 0, cũng là vectơ pháp đường của phương diện phẳng đó.

Bài toán: Trong không gian Oxyz mang lại hai vectơ không cùng phương (veca = (a_1; a_2; a_3)) và (vecb = (b_1; b_2; b_3)). Chứng minh rằng ví như (veca) và (vecb) bao gồm giá song song hoặc nằm xung quanh phẳng (α) thì (α) đang nhận vectơ (vecn = (a_2b_3 – a_3b_2; a_3b_1 – a_1b_3; a_1b_2 – a_2b_1)) có tác dụng vectơ pháp tuyến.

Giải:

*
Hình 3.4

Ta có: ()(veca.vecn = a_1(a_2b_3 – a_3b_2) + a_2(a_3b_1 – a_1b_3) + a_3(a_1b_2 – a_2b_1))

(= (a_1a_2b_3 – a_2a_1b_3) + (a_3a_1b_2 – a_1a_3b_2) + (a_2a_3b_1 – a_3a_2b_1) = 0)

Tương trường đoản cú (vecb.vecn = 0)

Vậy vectơ (vecn) vuông góc với cả hai vectơ (veca) với (vecb), có nghĩa là giá của nó vuông góc với hai đường thẳng giảm nhau của khía cạnh phẳng (α) (hình 3.4). Suy trả giá của (vecn) vuông góc với mặt phẳng (α). Vì chưng (veca, vecb) không thuộc phương nên những tọa độ của (vecn) không đồng thời bằng không, suy ra (vecn ≠ vec0). Cho nên vectơ (vecn) là 1 trong những vectơ pháp đường của phương diện phẳng α).

Vectơ (vecn) xác minh như bên trên được hotline là tích được đặt theo hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ (veca) cùng (vecb), kí hiệu là (vecn = veca ∧ vecb) hoặc (vecn = ).

Câu hỏi 1 bài bác 2 trang 70 sgk hình học lớp 12: Trong không khí Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3). Hãy tìm kiếm tọa độ một vectơ pháp tuyến đường của phương diện phẳng (ABC).

Phương pháp giải:

– Vectơ pháp tuyến đường của mặt phẳng vuông góc với cả hai vectơ (vecAB) với (vecAC.)

– Tính tích có vị trí hướng của hai véc tơ và lựa chọn ra một véc tơ pháp đường của mặt phẳng.

Giải:

(vecAB = (2; 1; -2))

(vecAC = (-12; 6; 0))

( = (eginvmatrix1 , , -2\6 , , 0endvmatrix ; eginvmatrix-2, , 2\0 , ,-12endvmatrix ;; eginvmatrix2 , , 1\-12, , 6endvmatrix ) \ = (12; 24; 6) = 12(1; 2; 2).)

⇒ một vectơ pháp tuyến đường của khía cạnh phẳng (ABC) là (vecn(1, 2, 2).)

Chú ý: Cũng rất có thể chọn vectơ pháp tuyến đường khác chứ không nhất thiết đề nghị chọn (vecn(1, 2, 2)), ví dụ điển hình (vecn(-1, -2, -2)) tốt (vecn(12, 24, 24)) nhưng lại để luôn tiện cho giám sát ta hãy lựa chọn tọa độ dễ dàng nhất.

II. Phương Trình bao quát Của phương diện Phẳng

Bài toán 1: Trong không gian Oxyz đến mặt phẳng (α) đi qua điểm (M_0(x_0; y_0; z_0)) với nhận (vecn(A; B; C)) có tác dụng vectơ pháp tuyến. Chứng tỏ rằng điều kiện cần và đủ để điểm M(x; y; z) thuộc phương diện phẳng (α) là:

(A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0)

Giải:

Ta gồm (overrightarrowM_0M = (x – x_0; y – y_0; z – z_0)) (Hình 3.5)

(M ∈ (α) ⇔ M_0M ⊂ (α) ⇔ vecn ⊥ overrightarrowM_0M)

(⇔ vecn.overrightarrowM_0M = 0)

(⇔ A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0)

*
Hình 3.5

Bài toán 2: Trong không khí Oxyz, chứng minh rằng tập hợp các điểm M(x; y; z) thỏa mãn phương trình Ax + By + Cz + D = 0 (trong đó các hệ số A, B, C ko đồng thời bởi 0) là 1 trong mặt phẳng nhận (vecn = (A; B; C)) có tác dụng vectơ pháp tuyến.

Giải:

Ta mang điểm (M_0(x_0; y_0; z_0)) làm thế nào cho (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0) (chẳng hạn nếu như A ≠ 0 thì ta lấy (x_0 = -fracDA; y = z_0 = 0))

Gọi (α) là phương diện phẳng đi qua điểm (M_0) cùng nhận (vecn = (A; B; C)) có tác dụng vectơ pháp tuyến. Ta có:

(M ∈ (α) ⇔ A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0)

(⇔ Ax + By + Cz – (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0)

(⇔ Ax + By + Cz + D = 0) vì (D = – (Ax_0 + By_0 + Cz_0))

Từ hai vấn đề trên ta tất cả định nghĩa sau.

1. Định nghĩa: Phương trình bao gồm dạng Ax + By + Cz + D = 0 trong số ấy A, B, C ko đồng thời bằng 0 được điện thoại tư vấn là phương trình bao quát của phương diện phẳng.

Nhận xét:

a. Ví như mặt phẳng (α) bao gồm phương trình tổng thể là Ax + By + Cz + D = 0 thì nó bao gồm một vectơ pháp con đường là (vecn(A; B; C)).

b. Phương trình khía cạnh phẳng đi qua điểm (M_0(x_0; y_0; z_0)) thừa nhận vectơ (vecn(A; B; C)) không giống (vec0) làm cho vectơ pháp tuyến đường là (A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0).

Câu hỏi 2 bài xích 2 trang 72 sgk hình học lớp 12: Hãy tìm kiếm một vectơ pháp tuyến đường của mặt phẳng (α): 4x – 2y – 6z + 7 = 0.

Phương pháp giải: khía cạnh phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 bao gồm một vectơ pháp đường là (vecn = (A; B; C))

Giải: Một vectơ pháp con đường của mặt phẳng (α) là: (vecn(4; -2; -6)).

Câu hỏi 3 bài xích 2 trang 72 sgk hình học tập lớp 12: Lập phương trình bao quát của phương diện phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1).

Phương pháp giải:

– Tính vectơ có vị trí hướng của hai vectơ (vecMN) với (vecNP).

– chọn 1 vectơ cùng phương với vectơ trên có tác dụng vectơ pháp tuyến của phương diện phẳng.

– Viết phương trình (A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0)

Giải:

(vecMN = (3; 2; 1); vecNP = (1; -1; -1))

( = (-1; 4; -5))

⇒ Một vectơ pháp tuyến của phương diện phẳng (MNP) là (vecn(1; -4; 5))

Phương trình tổng thể của khía cạnh phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1) là: (x – 1) – 4(y – 1) + 5(z – 1) = 0

Hay x – 4y + 5z – 2 = 0.

2. Các trường hòa hợp riêng

Trong không khí Oxyz cho mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 (1)

a. trường hợp D = 0 thì cội tọa độ O có tọa độ vừa lòng phương trình của phương diện phẳng (α). Vậy (α) trải qua gốc tọa độ O (Hình 3.6)

*
Hình 3.6

b. Nếu một trong các ba hệ số A, B, C bởi 0, chẳng hạn A = 0 thì phương diện phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là (vecn = (0; B; C)). Ta có (vecn.veci = 0). Vày (veci) là vectơ chỉ phương của Ox buộc phải ta suy ra (α) tuy nhiên song hoặc đựng trục Ox (Hình 3.7a)

*
Hình 3.7

Câu hỏi 4 bài 2 trang 73 sgk hình học lớp 12: giả dụ B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có điểm lưu ý gì?

Giải: B = 0 ⇒ khía cạnh phẳng (α) // hoặc đựng trục Oy; C = 0 ⇒ phương diện phẳng (α) tuy vậy song hoặc chứa trục Oz.

c. nếu như hai vào ba hệ số A, B, C bởi 0, lấy ví dụ như A = B = 0 với C ≠ 0 thì trường đoản cú trường vừa lòng b ta suy có mặt phẳng (α) tuy vậy song với Ox cùng Oy hoặc (α) cất Ox và Oy. Vậy (α) song song hoặc trùng với khía cạnh phẳng (Oxy) (hình 3.8a).

*
Hình 3.8

Câu hỏi 5 bài 2 trang 74 sgk hình học lớp 12: nếu như A = C = 0 cùng b ≠ 0 hoặc giả dụ B = C = 0 với A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có điểm lưu ý gì?

Giải:

A = C = 0 và B ≠ 0 ⇒ khía cạnh phẳng (α) tuy nhiên song hoặc trùng cùng với (Oxz)

B = C = 0 với A ≠ 0 ⇒ phương diện phẳng (α) tuy nhiên song hoặc trùng cùng với (Oyz)

Nhận xét: nếu như cả bốn thông số A, B, C, D đầy đủ khác 0 thì bằng cách đặt (a = -fracDA, b = -fracDB, c = -fracDC), ta hoàn toàn có thể đưa phương trình (1) về dạng sau đây: (fracxa + fracyb + fraczc = 1) (2)

Khi đó mặt phẳng (α) cắt các trục Ox, Oy, Oz thứu tự tại các điểm gồm tọa độ là (a; 0; 0), (0; b; 0), (0; 0; c). Người ta có cách gọi khác phương trình (2) là phương trình của khía cạnh phẳng theo đoạn chắn (Hình 3.9).

*
Hình 3.9

Ví dụ: Trong không khí Oxyz cho ba điểm M(1; 0; 0), N(0; 2; 0), P(0; 0; 3). Hãy viết phương trình phương diện phẳng (MNP).

Giải:

Áp dụng phương trình của khía cạnh phẳng theo đoạn chắn, ta gồm phương trình của phương diện phẳng (MNP) là: (fracx1 + fracy2 + fracz3 = 1) hay 6x + 3y + 2z – 6 = 0.

III. Điều kiện Để nhì Mặt Phẳng song Song, Vuông Góc

Câu hỏi 6 bài bác 2 trang 74 sgk hình học tập lớp 12: mang đến hai mặt phẳng (α) với (β) có phương trình.

(α): x – 2y + 3z + 1 = 0

(β): 2x – 4y + 6z + 1 = 0

Có dìm xét gì về vectơ pháp tuyến của chúng?

Giải:

Tìm nhì vectơ pháp con đường của nhì mặt phẳng rồi suy ra nhập xét.

(vecn_α = (1, -2, 3))

(vecn_β = (2, -4, 6))

Ta thấy (vecn_β = 2vecn_α) nên chúng cùng phương.

Trong không khí Oxyz mang đến hai mặt phẳng ((α_1)) cùng ((α_2)) gồm phương trình

((α_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0)

((α_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0)

Khi đó ((α_1)) cùng ((α_2)) tất cả hai vectơ pháp tuyến đường lần lượt là

(vecn_1 = (A_1; B_1; C_1))

(vecn_2 = (A_2; B_2; C_2))

Ta xét điều kiện để hai mặt phẳng ((α_1)) cùng ((α_2)) tuy nhiên song hoặc vuông góc với nhau.

1. Điều kiện để hai phương diện phẳng song song

*
Hình 3.10

Ta dấn hấy nhì mặt phẳng ((α_1)) cùng ((α_2)) tuy vậy song hoặc trùng nhau khi và chỉ khi chúng cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng, nghĩa là khi và chỉ khi nhị vectơ pháp con đường (vecn_1) cùng (vecn_2) của chúng cùng phương (Hình 3.10)

Khi đó ta có: (vecn_1 = kvecn_2)

Nếu (D_1 = kD_2) thì ta gồm ((α_1)) trùng với ((α_2)).

Nếu (D_1 ≠ kD_2) thì ((α_1)) song song cùng với ((α_2)).

Vậy ta suy ra

((α_1) // (α_2) ⇔ egincasesvecn_1 = kvecn_2\D_1 ≠ kD_2endcases ⇔egincases(A_1; B_1; C_1) = k(A_2; B_2; C_2)\D_1 ≠ kD_2endcases)

((α_1) ≡ (α_2) ⇔ egincasesvecn_1 = kvecn_2\D_1 = kD_2endcases ⇔ egincases(A_1; B_1; C_1) = k(A_2; B_2; C_2)\D_1 = kD_2endcases)

Chú ý:

((α_1)) cắt ((α_2) ⇔ vecn_1 ≠ kvecn_2) (Hình 3.11)

(⇔ (A_1; B_1; C_1) ≠ k(A_2; B_2; C_2))

*
Hình 3.11

Ví dụ: Viết phương trình phương diện phẳng (α) đi qua điểm M(1; -2; 3) và tuy vậy song với khía cạnh phẳng (β): 2x – 3y + z + 5 = 0

Giải:

Vì mặt phẳng (α) tuy nhiên song với mặt phẳng (β) bắt buộc (α) có vectơ pháp đường (vecn = (2; -3; 1)). Phương diện phẳng (α) trải qua điểm M(1; -2; 3), vậy (α) gồm phương trình:

2(x – 1) – 3(y + 2) + 1(z – 3) = 0 xuất xắc 2x – 3y + z – 11 = 0

2. Điều kiện để hai khía cạnh phẳng vuông góc

*
Hình 3.12

Ta nhận ra hai phương diện phẳng ((α_1)) cùng ((α_2)) vuông góc cùng nhau khi còn chỉ khi nhì vectơ pháp con đường (vecn_1) và (vecn_2) khớp ứng của bọn chúng vuông góc cùng nhau (Hình 3.12)

Vậy ta có điều kiện:

((α_1) ⊥ (α_2) ⇔ vecn_1.vecn_2 = 0)

(⇔ A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0)

Ví dụ: Viết phương trình khía cạnh phẳng (α) trải qua hai điểm A(3; 1; -1), B(2; -1; 4) và vuông góc với phương diện phẳng (β) bao gồm phương trình: 2x – y + 3z – 1 = 0

Giải:

Gọi (vecn_β) là vectơ pháp đường của phương diện phẳng (β). Hai vectơ không cùng phương gồm giá song song hoặc nằm tại (α) là:

(vecAB = (-1; -2; 5)) và (vecn_β = (2; -1; 3))

Do đó mặt phẳng (α) bao gồm vectơ pháp tuyến:

(vecn_α = vecAB ∧ vecn_β = (-1; 13; 5))

Vậy phương trình của (α) là:

-1(x – 3) + 13(y – 1) + 5(z + 1) = 0 ⇔ x – 13y – 5z + 5 = 0

IV. Khoảng cách Từ Một Điểm Đến Một mặt Phẳng

Định lý: Trong không gian Oxyz, đến mặt phẳng (α) bao gồm phương trình Ax + By + Cz + D = 0 và điểm (M_0(x_0; y_0; z_0)). Khoảng cách từ điểm (M_0) mang đến mặt phẳng (α), kí hiệu là (d(M_0, (α))), được xem theo công thức:

(d(M_0, (α)) = fracAx_0 + By_0 + Cz_0 + DsqrtA^2 + B^2 + C^2)

*

Chứng minh: hotline (M_1(x_1; y_1; z_1)) là hình chiếu vuông góc của (M_0) trên (α) (Hình 3.13). Xét nhì vectơ.(overrightarrowM_1M_0 = (x_0 – x_1; y_0 – y_1; z_0 – z_1)) với (vecn) cùng phương vày giá của bọn chúng cùng vuông góc cùng với (α). Suy ra:

(|overrightarrowM_1M_0|.|vecn| = |overrightarrowM_1M_0.vecn|)

(= |A(x_0 – x_1) + B(y_0 – y_1) + C(z_0 – z_1)|)

(= |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + (-Ax_1 – By_1 – Cz_1)|) (1)

Mặt khác vày (M_1) ở trong (α) đề xuất ta có: (Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0) xuất xắc (D = -Ax_1 – By_1 – Cz_1) (2)

Thay (2) vào (1) ta được (|overrightarrowM_1M_0|.|vecn| = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|)

Gọi khoảng cách từ điểm (M_0) cho mặt phẳng (α) là (d(M_0, (α))).

Vậy (d(M_0, (α)) = overrightarrowM_1M_0)

(= fracAx_0 + By_0 + Cz_0 + D)

(= fracAx_0 + By_0 + Cz_0 + DsqrtA^2 + B^2 + C^2)

Ví dụ 1: Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu tọa độ và từ điểm M(1; -2; 13) mang đến mặt phẳng (α): 2x – 2y – z + 3 = 0.

Giải:

Áp dụng công thức tính khoảng cách ở trên ta có:

(d(O, (α)) = fracsqrt2^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = frac33 = 1)

(d(M, (α)) = frac2.1 – 2.(-2) – 13 + 3sqrt2^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = frac43)

Ví dụ 2: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β) mang đến bởi những phương trình sau đây:

(α): x + 2y + 2z + 11 = 0

(β): x + 2y + 2z + 2 = 0

Giải: Ta biết khoảng cách giữa nhì mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của mặt phẳng này tới phương diện phẳng kia.

Ta mang điểm M(0; 0; -1) ở trong (β), kí hiệu d((α), (β)) là khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β), ta có:

(d((α), (β)) = d(M, (α)) = frac(0) + 2.(0) + 2.(-1) + 11sqrt1^2 + 2^2 + 2^2 = frac93 = 3)

Câu hỏi 7 bài xích 2 trang 80 sgk hình học lớp 12: Tính khoảng cách giữa nhị mặt phẳng (α) với (β) cho bởi các phương trình sau đây:

(α): x – 2 = 0

(β): x – 8 = 0

Phương pháp giải:

– minh chứng hai mặt phẳng tuy vậy song.

– Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng d((α), (β)) = d(M, (β)) ở kia tọa độ điểm M chọn trước nằm trong (α).

– Công thức khoảng chừng cách: (d(M_0, (P)) = fracsqrta^2 + b^2 + c^2)

Giải:

Ta thấy: (α) và (β) cùng bao gồm vectơ pháp tuyến đường (vecn = (1; 0; 0))

Dễ thấy điểm M(2; 0; 0) ∈ (α) cơ mà M(2; 0; 0) ∉ (β) đề xuất (α) // (β)

Từ kia (d((α), (β)) = d(M, (β)) = fracsqrt1^2 + 0^2 + 0^2 = 6)

Vậy khoảng cách giữa nhị mặt phẳng bởi 6.

Bài Tập Sách Giáo Khoa bài bác 2 Phương Trình phương diện Phẳng

Hướng dẫn làm những bài tập SGK bài bác 2 phương trình phương diện phẳng chương 3 hình học tập 12. Bài xích giúp những em tìm hiểu phương trình khía cạnh phẳng, khẳng định vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối giữa những mặt phẳng, góc thân hai khía cạnh phẳng.

Các bài tập dưới đây đều xét trong không khí Oxyz.

Bài Tập 1 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

Viết phương trình mặt phẳng:

a. Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận (vecn = (2; 3; 5)) làm cho vectơ pháp tuyến.

b. Đi qua điểm A(0; -1; 2) và tuy nhiên song cùng với giá của các vectơ (vecu(3; 2; 1)) cùng (vecv(-3; 0; 1)).

c. Đi qua tía điểm A(-3; 0; 0), B(0; -2; 0) cùng C(0; 0; -1).

Bài Tập 2 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

Viết phương trình phương diện phẳng trung trực của đoạn thẳng AB cùng với A(2; 3; 7) và B(4; 1; 3).

Bài Tập 3 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

a. Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

b. Lập phương trình của những mặt phẳng trải qua điểm M(2; 6; -3) với lần lượt tuy nhiên song với các mặt phẳng tọa độ.

Bài Tập 4 Trang 80 SGK Hình học tập Lớp 12

Lập phương trình của phương diện phẳng:

a. đựng trục Ox và điểm P(4; -1; 2)

b. Cất trục Oy với điểm Q(1; 4; -3)

c. Chứa trục Oz cùng điểm R(3; -4; 7)

Bài Tập 5 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

Cho tứ diện có những đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6).

a. Hãy viết các phương trình phương diện phẳng (ACD) và (BCD)

b. Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) trải qua cạnh AB và tuy vậy song với cạnh CD.

Bài Tập 6 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

Hãy viết phương trình khía cạnh phẳng (α) đi qua điểm M(2; -1; 2) và tuy vậy song với phương diện phẳng (β): 2x – y + 3z + 4 = 0.

Bài Tập 7 Trang 80 SGK Hình học Lớp 12

Lập phương trình phương diện phẳng (α) trải qua hai điểm A(1; 0; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (β): 2x – y + z – 7 = 0.

Bài Tập 8 Trang 81 SGK Hình học tập Lớp 12

Xác định những giá trị của m với n nhằm mỗi cặp khía cạnh phẳng sau đây là một cặp phương diện phẳng tuy vậy song cùng với nhau:

a. 2x + my + 3z – 5 = 0 và nx – 8y – 6z + 2 = 0;

b. 3x – 5y + mz – 3 = 0 cùng 2x + ny – 3z + 1 = 0;

Bài Tập 9 Trang 81 SGK Hình học tập Lớp 12

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a. 2x – y + 2z – 9 = 0

b. 12x – 5z + 5 = 0

c. x = 0

Bài Tập 10 Trang 81 SGK Hình học tập Lớp 12

Giải những bài toán tiếp sau đây bằng phương thức tọa độ. Mang lại hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng (1).

a. minh chứng rằng nhị mặt phẳng (AB’D’) cùng (BC’D) tuy nhiên song với nhau.

b.

Xem thêm: Bài Văn Viết Thư Cho Bạn Lớp 3, Viết Thư Cho Một Người Bạn Để Làm Quen Hay Nhất

Tính khoảng cách giữa nhị mặt phẳng nói trên.

Trên là nội dung bài xích 2 phương trình mặt phẳng chương III hình học tập lớp 12. Nội dung giúp đỡ bạn tìm đọc phương trình phương diện phẳng với vị trí tương đối mặt phẳng, khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng cùng góc thân hai khía cạnh phẳng…