- Chọn bài -Bài 12: Đại cương về mẫu điện luân chuyển chiềuBài 13: các mạch điện xoay chiềuBài 14: Mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếpBài 15: năng suất điện tiêu thụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Thông số công suấtBài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến chuyển ápBài 17: đồ vật phát năng lượng điện xoay chiềuBài 18: Động cơ không đồng hóa ba phaBài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập đồ vật Lí 12 – bài bác 13: những mạch năng lượng điện xoay chiều góp HS giải bài tập, nâng cao khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong vấn đề hình thành các khái niệm với định điều khoản vật lí:

C1 trang 67 SGK: Hãy nhắc lại các định nghĩa của u, U0 cùng U

Trả lời:

– Điện áp ngay tức thì xoay chiều là điện áp biến chuyển thiên tuần hoàn với thời gian theo quy quy định của hàm số sin tuyệt cosin.

Bạn đang xem: Giải bài tập các mạch điện xoay chiều

– Điện áp cực đại là giá bán trị bự nhất luôn luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

– Điện áp hiệu dụng là giá trị của điện áp hiện thị trên vôn kế (bằng năng lượng điện áp cực to chia √2).

C2 trang 68 SGK: tuyên bố định mức sử dụng Ôm đối với dòng điện một chiều sang một dây dẫn.

Trả lời:

Cường độ cái điện qua đoạn mạch thì tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở đoạn mạch.

*

C3 trang 68 SGK: mẫu điện trên hình 13.4 (SGK) gồm “chạy qua” nhị tấm của tụ điện không? nguyên tắc của dòng điện ấy như vậy nào?

*

Trả lời:

Dòng điện trong mạch hình 13.4 tất cả tụ điện được coi là dòng điện tích di chuyển từ phiên bản dương (+q) sang phiên bản âm (-q) sinh hoạt phía ngoài tụ điện, vì thế dòng năng lượng điện không chạy qua 2 tấm của tụ điện.

C4 trang 70 SGK: minh chứng rằng đại lượng ZC = 1/Cω có đơn vị là ôm (đơn vị của năng lượng điện trở)

Trả lời:

Ta bao gồm

*

→ đơn vị của ZC là:


*

C5 trang 71 SGK: minh chứng hệ thức dưới đây giữa năng lượng điện áp u ở hai đầu cuộn cảm và loại điện i chạy qua cuộn cảm đó (H.13.5):

*
*

Trả lời:

Theo định qui định Ôm cho đoạn mạch AB: uAB = r.i – e cùng với e là suất điện đụng tự cảm:


*

Ta được:

*

C6 trang 72 SGK: chứng tỏ rằng ZL = ωL có đơn vị chức năng của năng lượng điện trở

Trả lời:

Ta có: ZL = L.ω với ω có đơn vị chức năng là 1/s,

*

→ Độ từ bỏ cảm L tính bằng đơn vị chức năng

*

⇒ Đơn vị của ZL là:

*

Vậy ZL có đơn vị là Ôm.

Bài 1 (trang 74 SGK đồ vật Lý 12): phát biểu định khí cụ Ôm của loại điện xoay chiều so với mạch chỉ có

a) một tụ điện


b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định qui định Ôm của mẫu điện luân chuyển chiều chỉ tất cả một tụ điện.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Làm Quỳ Tím Hóa Xanh ? Dung Dịch Làm Quỳ Tím Hoá Xanh Là

Cường độ hiệu dụng trong mạch cất tụ điện có giá trị bởi thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch cùng dung chống của mạch: I = U/ZC

Định công cụ Ôm của mẫu điện luân chuyển chiều chỉ bao gồm một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng vào mạch đựng một cuộn cảm thuần có giá trị bởi thương số của điện áp hiệu dụng thân hai đầu mạch cùng cảm chống của mạch: I = U/ZL

Bài 2 (trang 74 SGK trang bị Lý 12): So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều diễn tả trong

a) ZC

b) ZL

Lời giải:

+ Dung chống

*

→ ZC tỉ trọng nghịch cùng với C cùng f.

→ nếu như C và f tăng thì ZC giảm, không nhiều cản trở mẫu điện cùng ngược lại.

+ Cảm chống ZL = Lω = 2πf.L → ZL tỉ lệ thành phần với L với f

→ nếu L với f tăng thì cản trở chiếc điện nhiều và ngược lại.

Bài 3 (trang 74 SGK trang bị Lý 12): Điện áp thân hai đầu của một tụ điện : u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định C

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Theo định biện pháp Ôm trong mạch C:


*

*

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ bao gồm C thì i mau chóng pha rộng u một góc π/2

i = I0cos(100πt + π/2) với I0 = I√2 = 5√2 A

→ i = 5√2cos(100πt + π/2) (A)

Bài 4 (trang 74 SGK trang bị Lý 12): Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), độ mạnh hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) khẳng định L

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Định mức sử dụng Ôm vào mạch L

*

b) Biểu thức độ mạnh trong đoạn mạch chỉ có L thì i trễ pha rộng u một góc π/2

i = I0cos(100πt – π/2) với I0 = I√2 = 5√2 (A)

→ i = 5√2cos(100πt – π/2) (A)

Bài 5 (trang 74 SGK thiết bị Lý 12): chứng minh rằng, khi nhì cuộn cảm thuần L1 cùng L2 mắc nối liền trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương tự có cảm kháng mang lại bởi: ZL = (L1 + L2)ω

Lời giải:

Gọi i = I0cosωt (A) được coi là dòng điện qua mạch điện.

Vì L1 tiếp nối L2 yêu cầu u = u1 + u2; I1 = I2 = I.

Các điện áp hai đầu L1 và L2 đa số nhanh pha hơn i một góc π/2

→ U = U1 + U2 = I. ZL1 + I.ZL2 = I.(ZL1 + ZL2) = I.(L1.ω + L2.ω)

→ Tổng trở của mạch:


*

Vậy ZL = Z = (L1 + L2)ω

Bài 6 (trang 74 SGK đồ Lý 12): chứng tỏ rằng, khi nhị tụ năng lượng điện C1 và C2 mắc tiếp liền thì điện dung tương đương có dung kháng:

*

Lời giải:

Gọi i = I0cosωt (A) được coi là dòng điện qua mạch điện.

Vì C1 tiếp nối C2 yêu cầu u = u1 + u2; I1 = I2 = I,

Các điện áp nhị đầu C1 với C2 phần nhiều chậm pha hơn i một góc π/2 và có giá trị hiệu dụng:

*

Nên

*

→ Tổng trở của mạch:

*

Vậy

*
cùng với
*

Bài 7 (trang 74 SGK vật Lý 12): một quãng mạch chứa một số trong những tụ điện có điện dung tương tự C, để vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thì u = U0cosωt (V). độ mạnh hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp D.

*

Bài 8 (trang 74 SGK thứ Lý 12): Đoạn mạch đựng một cuộn cảm thuần L, để vào hai đầu đoạn mạch năng lượng điện áp tức khắc u = Umcosωt(V)thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

*

Lời giải:

Chọn lời giải B.

*

Bài 9 (trang 74 SGK vật dụng Lý 12): Điện áp u = 200√2cosωt (V) để vào hai đầu một cuộn dây cảm thuần thì tạo ra dòng điện bao gồm cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có mức giá trị là bao nhiêu?

A. 100Ω