Sắt (Fe) cũng giống như nhôm có tính dẫn điệnsắt dẫn điện, dẫn nhiệt xuất sắc nhưng kém nhôm, trong bài bác trước các em vẫn được reviews về tính chất hoá học của nhôm, vậy trong bài này họ cùng mày mò về đặc thù hoá học tập của fe nhé.

Bạn đang xem: Fe là gì trong hóa học

I. đặc thù vật lý của sắt (Fe)

- sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng yếu nhôm

- fe dẻo yêu cầu dễ rèn, sắt tất cả tính lây truyền từ (bị nam châm từ hút và có thể trở thành phái nam châm)

- fe là kim loại nặng, cân nặng riêng 7,86g/cm3, nóng chảy ở ánh sáng 15390C


*

II. đặc điểm hoá học của fe (Fe)

* sắt là kim loại có hoá trị II và III

Sắt công dụng với phi kimSắt công dụng với axitSắt công dụng với muốiSắt tính năng với nước

1. Sắt công dụng với phi kim

+Khi đun cho nóng sắt tính năng với số đông phi kim.

a) Sắt tính năng với oxy

3Fe + 2O2Fe3O4

- Fe3O4là oxit sắt từ, là oxit của hỗn hợp sắt có hóa trị II và III: FeO cùng Fe2O3

b) Sắt tác dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl22FeCl3

- quanh đó Oxi (O) với Lưu huỳnh (S), sắt bao gồm thể chức năng được với nhiều phi kim khác ví như Cl2, Br2, sản xuất thành muối.

2. Sắt chức năng với Axit

- Sắt tác dụng với HCl, H2S04loãng tạo ra thành muối sắt (II) với giải phóng H2.

Fe + 2HCl loãng FeCl2+ H2

Fe + 2H2SO4loãng FeSO4+ H2

Chú ý: Sắt fe không làm phản ứng với axit HNO3đặc, nguội cùng axit H2S04đặc, nguội; vì ởnhiệt độ thường, sắt tạo ra lớp oxit đảm bảo an toàn kim các loại trở nên "thụ động", không trở nên hòa tan.

- Sắt chức năng với HNO3đặc nóng, H2SO4đặc nóng sinh sản thành muối bột sắt III

Fe + H2SO4 đặc,nóngFe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Fe + 6HNO3 đặc,nóngFe(NO3)3+ 3NO2+ H2O

3. Tính năng với dung dịch muối

- Sắt tác dụng với hỗn hợp muối của rất nhiều kim loại kém chuyển động hơn trong hàng điện hoá, tạo thành dung dịch muối sắt với giải phóng kim loại trong muối

Fe + CuSO4 FeSO4+ Cu

4. Công dụng với nước

-Sắt phần đông không bao gồm phản ứng với nướclạnh, nhưng mà nếu đến Fe đi qua hơi nước ở nhiệt độ cao thì sắt khử H2O giải phóng H2

_ khi t0C 5700C: sắt + H2O FeO + H2

III. Bài bác tập vận dụng tính chất hoá học tập của fe Fe


Bài 1:Oxi hóa chậm m gam Fe quanh đó không khí sau một thời gian thu được 12 gam tất cả hổn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hết X , bắt buộc vừa đủ 300 ml hỗn hợp HCl 1M, mặt khác giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Tính m?

* hướng dẫn:

Ta có các PTPƯ:

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

FeO+ 2HCl FeCl2+ H2O

Fe2O3+ 6HCl 2FeCl3+ 3H2O

Fe3O4+ 8HCl FeCl2 + 2FeCl3+ 4H2O

Theo bài bác ra, ta có: nH­2= 0,672/22,4= 0,03 mol.

nHCl = Cm.V = 0,3.1 = 0,3 mol

Ở bài xích này ta tính số mol theo nguyên tử Hyđro trong dung dịch axit

Ta có : nH+(trong HCl)= nH+(dùng để hoà rã oxit )+ nH+(khí thoát ra)

0,3 = nH+(hoà tung oxit )+ 2.0,03

nH+(dùng hoà chảy oxit )= 0,24 mol

nO(oxit)= ½ nH+(hoà tung oxit )= 0,12 mol

m = mX mO(oxit)= 12 0,12.16 = 10,08 g

Bài 2:Cho m gam sắt tan đầy đủ trong dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl cùng FeCl3thu được hỗn hợp X chỉ cất một muối duy nhất cùng 5,6 lít H2(đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được 85,09 gam muối bột khan. Hỏi m=?

* hướng dẫn:

Theo bài ra ta có: nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Cô cạn dung dịch thu được 85,09g là muối bột FeCl2

nFeCl2 = 85,09/127 = 0,67 mol

Phương trình làm phản ứng:

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (1)

Fe + 2FeCl3 3FeCl2 (2)

Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nFeCl2 = nH2 = 0,25 mol

nên FeCl2 tạo ra từ PTPƯ(2) là: 0,67 - 0,25 = 0,42

Theo PTPƯ (2) thì: nFe= (1/3) nFeCl2 = (1/3).0,42 = 0,14 mol

mFe = n.M = (0,14 + 0,25).56 = 0,39.56 = 21,84 g

Bài 4 trang 60 sgk hoá 9:Sắt tính năng được với hóa học nào sau đây?

a)Dung dịch muối bột Cu(NO3)2

b)H2SO4đặc, nguội

c)Khí Cl2

d)Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học với ghi điều kiện, giả dụ có:


* giải mã bài 4 trang 60 sgk hoá 9:

- Sắt tác dụng với hỗn hợp muối Cu(NO3)2(a) cùng khí Cl2(c):

Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2+ Cu

(kim loại khỏe khoắn đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối)

2Fe + 3Cl2


*

2FeCl3.

- giữ ý: sắt bị bị động hóa trong môi trường xung quanh H2SO4đặc nguội với HNO3đặc nguội.

Bài 5 trang 60 sgk hoá 9:Ngâm bột sắt dư vào 10ml hỗn hợp đồng sunfat 1M. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thanh lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a)Cho A công dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính cân nặng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b)Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M trọn vẹn để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

* giải thuật bài 5 trang 60 sgk hoá 9:

a) nCuSO4= CM.V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- PTHH: sắt + CuSO4 FeSO4+ Cu (1)

- hóa học rắn A bao gồm sắt dư và đồng, hỗn hợp B là FeSO4.

nCu= nCuSO4= 0,01 mol

- PTHH đến A + dd HCl:

Fe + 2HCl FeCl2+ H2 (2)

Cu + HCl không phản ứng.

- khối lượng chất rắn sót lại sau bội nghịch ứng với HCl chỉ gồm Cu

mCu= 0,01.64 = 0,64 (g).

b) dung dịch B chỉ gồm FeSO4:

FeSO4+ 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4 (3)

- Theo ptpư (1): nFeSO4= nCuSO4= 0,01 (mol).

- Theo ptpư (3): nNaOH= 2.nFeSO4= 2.0,01 = 0,02 (mol).

VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 (l).

Bài 4 trang 69 sgk hoá 9: hoàn thành chuỗi bội phản ứng

b) fe FeSO4 Fe(OH)2 FeCl2

c) FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 sắt Fe3O4

*Lời giải bài bác 4 trang 69 sgk hoá 9:

b) Ta tất cả chuỗi phương trình phản bội ứng:

1) sắt + H2SO4 FeSO4+ H2

2)FeSO4 + 2NaOHFe(OH)2+ Na2SO4

3)Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + 2H2O


c) Ta gồm chuỗi phương trình phản nghịch ứng:

1) FeCl3+ 3NaOHFe(OH)3+ 3NaCl

2)2Fe(OH)3Fe2O3 + 3H2O

3)Fe2O3+ 3H2


Fe3O4

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9:Ngâm một lá fe có cân nặng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO415% có cân nặng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, bạn ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, cọ nhẹ, làm cho khô thì khối lượng 2,58 gam.

a)Hãy viết phương trình hoá học.

b)Tính nồng độ phần trăm của các chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng.

Xem thêm: Tính Chất Vật Lí Của Ankan, Tính Chất Hóa Học Đặc Trưng Của Ankan Là Gì

* lời giải bài 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) PTPƯ: fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ 1 mol sắt phản ứng tạo thành thành 1 mol Cu thì trọng lượng thanh Fe tăng lên là : 64 56 = 8 (g)

Gọi số mol fe tham gia phản ứng là x

Theo bài xích ra số gam tăng lên sau thời điểm lấy lá thép ra là: 2,58 2,5 = 0,08 (g)

x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol)

nFeSO4= 0,01 mol mFeSO4= 0,01.152 = 1,52 (g)

mddCuSO4= D . V = 1,12.25 = 28 (g)

mCuSO4= mdd.C% =28.(15/100) = 4,2 (g)

nCuSO4= 4,2/160 = 0,02625 (mol)

CuSO4dưvà nCuSO4dư= 0,02625 0,01 = 0,01625 (mol)

- hóa học sau phản nghịch ứng là: FeSO4và CuSO4dư

mCuSO4dư= 0,01625.160 = 2,6 (g)

mddsau pư= 28 +2,5 2,58 = 27,92 (g)

C% FeSO4= (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

C% CuSO4dư= (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Hy vọng với phần khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về đặc thù hoá học tập của fe Fe sống trên sẽ giúp đỡ ích cho những em, mọi thắc mắc và góp ý, những em hãy nhằm lại bình luận dưới bài viết để được hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.

Lịch thi đấu World Cup