Câu hỏi: Đơn vị của động lượng là:

A. N.m/s

B. Kg.m/s

C. N.m

D. N.s/m

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Kg.m/s

Giải thích:

Động lượng được tính bằng công thức sau :

*

Trong đó :

m: khối lượngcủa vật được tính bằng Kg

v→: vận tốc gồm hướng của vật được tính bằng quãng đường (m) phân chia cho thời gian giây (s) => đơn vị tính của vận tốc là m/s.

Bạn đang xem: Đơn vị của động lượng

Để hiểu rõ hơn về động lượng cùng định luật bảo toàn động lượng, temperocars.com xin mời những bạn đọc thêm nội dung bài bác viết dưới đây nhé.

I. Động lượng

1. Xung lượng của lực

- khi một lựcF→tác dụng lên một vật vào khoảng thời gian ∆t thì tích (F→.∆t) được định nghĩa là xung lượng của lựcF→trong khoảng thời gian ∆t ấy.

Đơn vị xung lượng của lực là Niuton giây (N.s).

2. Động lượng

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốcv→ là đại lượng xác định bởi công thức

*

- Động lượng là một vec tơ cùng hướng với vận tốc của vật. Đơn vị của động lượng là kilôgam mét bên trên giây (kg.m/s).

- Độ biến thiên động lượng của một vật vào một khoảng thời gian như thế nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian như thế nào đó, ta có

*

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian Δt bằng xung lượng của tổng những lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa: lúc lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm động lượng của vật biến thiên.

II. Định luật bảo toàn động lượng


1. Hệ cô lập (hệ kín)

- Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu gồm thì các ngoại lực ấy cân nặng bằng.

- vào hệ cô lập chỉ tất cả nội lực tương tác giữa các vật vào hệ trực đối nhau từng đôi một.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Toán 9 Ôn Tập Chương 3 Phần Đại Số

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

- Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

*

- Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1và m2

*

+ Ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng: giải việc va chạm, làm cho cơ sở đến nguyên tắc chuyển động bằng phản lực…

3. Va chạm mềm

Xét một vật khối lượng m1chuyển động trên mặt phẳng ngang với vận tốcv→đến va chạm vào một vật tất cả khối lượng m2đang đứng yên. Sau va chạm nhì vật nhập làm cho một và thuộc chuyển động với vận tốc v→

*

- Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có:

*

4. Chuyển động bằng phản lực

+ Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của vật tự tạo ra phản lực bằng biện pháp phóng về vùng sau một phần khối lượng của bao gồm nó, phần này có động lượng theo hướng ấy, phần còn lại phải tiến về phía trước