k: hằng số tỉ lệ, được xem bằng phương pháp k = (9.109 x N x m2) / C2 (áp dụng đến hệ đo lường và tính toán quốc tế SI)F: lực công dụng giữa hai năng lượng điện tích để trong môi trường thiên nhiên (đơn vị Newton - N)r: khoảng giải pháp giữa hai năng lượng điện (đơn vị mét - m)q1, q2: giá trị của hai điện tích (đơn vị Coulomb - C)

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá về định quy định cu lông nhé 

Định mức sử dụng Cu lông thành lập đã chứng tỏ được rằng khi khoảng cách càng xa, lực công dụng giữa hai năng lượng điện điểm càng giảm. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn về định luật pháp Cu lông và giải pháp đổi đơn vị chức năng Cu lông sang những đơn vị khác trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đơn vị cu lông

I. Định phương tiện Cu lông (Coulomb) là gì?

1. Khái niệm

Định chính sách Coulomb (đọc là Cu-lông) là định mức sử dụng về lực tĩnh điện được đưa ra vì chính chủ nhân của định chế độ này, nhà thứ lý đến từ nước Pháp Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) lúc ông phân biệt sự tương đương giữa năng lượng điện học cùng cơ học, thân hai vật với hai điện tích điểm.

Định biện pháp Coulomb được phát biểu như sau: Lực hút (hay lực đẩy) giữa hai điện tích điểm được đặt thuộc phương với đường thẳng nối hai điện tích đó và chúng cùng ở trong môi trường xung quanh chân ko thì lực liên hệ sẽ hút nhau nếu hai năng lượng điện điểm trái dấu và đẩy nhau nếu hai năng lượng điện điểm cùng dấu.

Độ mập của lực này sẽ tỉ lệ thuận với tích của năng lượng điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

2. Đơn vị Cu-lông (Coulomb) là gì?

- Tên 1-1 vị: Cu-lông

- tên tiếng Anh: Coulomb

- Đơn vị đo: Điện tích (Q)

- Hệ đo lường: hệ đo lường và tính toán quốc tế SI

Đơn vị Coulomb (kí hiệu là C) là đơn vị đại diện cho năng lượng điện Q vào hệ đo lường và thống kê SI. 1 Coulomb chính là năng lượng của năng lượng điện khi chạy qua dây dẫn gồm cường độ bởi 1A (Ampe) trong thời hạn 1 giây.

1 Cu lông bởi bao nhiêu?

1 Coulomb = 109 nC (Nanocoulomb)

1 Coulomb = 106 µC (Microcoulomb)

1 Coulomb = 1,000 mC (Millicoulomb)

1 Coulomb = 10-3 kC (Kilocoulomb)

1 Coulomb = 10-6 MC (Megacoulomb)

1 Coulomb = 0.1 abC (Abcoulomb)

1 Coulomb = 0.28 mAh (Miliampe-giờ)

1 Coulomb = 2.78×10-4 Ah (Ampe-giờ)

1 Coulomb = 1.04×10-5 F (Fara)

1 Coulomb = 2,997,924,580 statC (Statcoulomb)

1 Coulomb = 6,24 × 1018 e (Điện tích yếu tắc - electron)

*
bí quyết định nguyên tắc cu lông (ảnh 2)" width="637">

3. Các dạng bài tập về định luật Culong

Dạng 1 : bài tập về lực cửa hàng giữa 2 điện tích:

+ Điểm đặt: tại hai điện tích

+ Phương: Nằm trên tuyến đường thẳng nối hai điện tích điểm

+ Chiều: thuộc dấu thì đẩy, trái vệt thì hút

+ Độ lớn: F=k.|q1.q2|ε.r2

Dạng 2: bài tập về lực liên hệ giữa nhiều năng lượng điện tích

Phương pháp: Các bước tìm vừa lòng lực do những điện tích q1; q2; ... Công dụng lên điện tích qo:

Bước 1: Xác định vị trí điểm đặt các điện tích (vẽ hình).

Xem thêm: Lời Khấn Cúng Giao Thừa Theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam, Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm Nhâm Dần 2022

Bước 2: Tính độ lớn những lực thành phần F10;F20.... , Fno lần lượt vị q1 và q2 tác dụng lên qo.