I. TỔNG HỢP KIẾN THỨC QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

1. Thử nghiệm lai hai tính trạng

a. Thí nghiệm:lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu hạt và làm nên hạt

Pt/c: ♀(♂) phân tử vàng, trơn x♂(♀) phân tử xanh, nhăn

F1 : 100% phân tử vàng, trơn

F1tự thụ phấn

F2: 315 hạt vàng, trơn tru : 108 hạt vàng, nhăn : 101 hạt xanh, trơn: 32 phân tử xanh, nhăn

F2 ~9 vàng, trót lọt : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 phân tử xanh, nhăn.

Bạn đang xem: Định luật phân li độc lập

b. So với kết quả

- Phân tích tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng riêng biệt rẽ sinh hoạt F2:

Về tính trạng màu hạt: Hạt tiến thưởng : hạt xanh~3:1.Về tính trạng vỏ hạt: phân tử trơn : hạt nhăn~3:1.

=>từng tính trạng các phân ly theo tỷ lệ~3 trội : 1 lặn.

- Menđen cần sử dụng quy luật phần trăm để tính xác suất mỗi mẫu mã hình nghỉ ngơi F2, ông thấy phần trăm xuât hiện nay mỗi hình trạng hình sinh hoạt F2bằng tích xác suất của các tính trạng sản xuất thành phong cách hình đó:

F2: (3 tiến thưởng : 1 xanh) (3 trơn tuột : 1 nhăn) = 9 vàng, suôn sẻ : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn.

- Menđen đưa ra giả thuyết về sự việc phân ly cùng tổ hợp của các cặp yếu tố di truyền tốt giao tử thuần khiết.

c. Quy nguyên lý phân ly độc lập

- Nội dung: “Các cặp nhân tố di truyền quy định những tính trạng khác biệt phân ly hòa bình trong quy trình hình thành giao tử.”

- ký hiệu alen A chính sách hạt vàng, a phương tiện hạt xanh; B khí cụ hạt trơn, b phương tiện hạt nhăn. Ta có sơ vật dụng lai:

Pt/c: ♀(♂) AABB (Hạt vàng, trơn) x ♂(♀) aabb (Hạt xanh, nhăn)

F1 : AaBb (100% hạt vàng, trơn)

GF1AB, Ab, aB, ab

F2: form Penet

GF1

♂ (frac14) AB

♂ (frac14) Ab

♂ (frac14) aB

♂ (frac14) ab

♀ (frac14) AB

(frac116) AABB

(frac116) AABb

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

♀ (frac14) Ab

(frac116) AABb

(frac116) AAbb

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

♀ (frac14) aB

(frac116) AaBB

(frac116) AaBb

(frac116) aaBB

(frac116) aaBb

♀ (frac14)ab

(frac116) AaBb

(frac116) Aabb

(frac116) aaBb

(frac116) aabb

=> xác suất phân ly kiểu dáng hình F2:

9/16 vàng, trơn tru (A-B-) : 3/16 vàng, nhăn (A-bb) : 3/16 xanh, trơn tuột (aaB-) : 1/16 xanh, nhăn (aabb).

=> Về thực chất, phép lai 2 tính trạng được xem là hai phép lai 1 tính trạng diễn ra độc lập và thuộc lúc.

2. Cơ sở tế bào học của quy nguyên lý phân ly độc lập

- các gen quy định các tính trạng khác biệt nằm trên những cặp NST tương đồng không giống nhau thì khi sút phân tạo ra giao tử, những cặp NST tương đương phân aly độc lập, dẫn tới sự phân ly tự do của các cặp alen.

- Như vậy:

Sự phân ly độc lập và tổng hợp tự vị của 2 cặp alen dị đúng theo Aa cùng Bb của F1tạo ra 4 nhiều loại giao tử có phần trăm ngang nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4.Sự phối kết hợp ngẫu nhiên thân 4 nhiều loại giao tử ♂ với 4 các loại giao tử ♀ tạo nên 16 tổ hợp giao tử (16 kiểu phối hợp giao tử ♂ với giao tử ♀)=>hình thành 4 một số loại kiểu hình với tỷ lệ: 9A-B- : 3A-bb : 3 aaB- : 1aabb.

*
*

3. Điều khiếu nại nghiệm đúng và bí quyết tổng quát

a. Điều khiếu nại nghiệm đúng của quy dụng cụ phân ly độc lập

- cha mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản đem lai.

- mỗi tính trạng do một cặp gene quy định, những cặp gene nằm trên những cặp NST tương đồng khác nhau, tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn.

- số lượng cá thể thu được của phép lai đủ lớn.

b. Bí quyết tổng quát

- Phép lai 1 tính trạng: F2phân ly mang đến 2 = 21loại vẻ bên ngoài hình theo phần trăm : 3:1 = (3:1)1

- Phép lai 2 tính trạng: F2phân ly cho 4 = 22loại mẫu mã hình theo phần trăm : 9:3:3:1 = (3:1)2

- Phép lai những tính trạng:

Số cặp gen dị đúng theo ở F1

Số các loại giao tử của F1

Số dạng hình hợp tử sống F2

Số một số loại kiểu hình ở F2

Tỷ lệ phân ly thứ hạng hìnhở F2

Số loại kiểu gene ở F2

Tỷ lệ phân ly hình trạng genở F2

1

21

41

21

(3:1)1

31

(1:2:1)1

2

22

42

22

(3:1)2

32

(1:2:1)2

3

23

43

23

(3:1)3

33

(1:2:1)3

n

2n

4n

2n

(3:1)n

3n

(1:2:1)n

4. Ý nghĩa của quy cơ chế phân ly độc lập

- trường hợp biết được các gen quy định những tính trạng nào kia phân ly chủ quyền thì hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả phân ly giao diện hình làm việc đời sau.

- Trong tạo ra hữu tính, khi những cặp alen phân ly hòa bình sẽ tạo thành ra một số lượng không hề nhỏ các loại giao tử. Sự phối hợp ngẫu nhiên của những loại giao tử trong quá trình thụ tinh tạo thành vô số biến dị tổ hợp=>đây chính là nguồn nguyên vật liệu của tiến hóa và lựa chọn giống.

II. CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. Xác minh loại giao tử

a. Khẳng định số giao tử

- Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân đã cho ra hai các loại giao tử

- Một tế bào sinh dục cái sút phân tạo ra 1 tế bào trứng

- Một khung người dị đúng theo n cặp gen, các gen nằm trên các NST khác biệt thì sút phân sẽ tạo ra buổi tối đa 2n loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

- ví dụ như 1:

Kiểu gene Aa có 1 cặp dị hợp=> 21= 2 các loại giao tử là A, aKiểu gene AaBbDd có 3 cặp dị hợp=>23= 8 một số loại giao tửKiểu gene AabbDdeeff gồm 2 cặp dị hợp=>22= 4 nhiều loại giao tử

b. Cách xác minh các giao tử của thể dị hợp

- xác định thành phần các giao tử của thể dị hợp bằng cách vẽ sơ đồ gia dụng lưỡng phân , từng alen xếp về một nhánh , giao tử là tổng những alen của mỗi nhánh (tính từ cội lên ngọn)

- lấy ví dụ 2 : khẳng định các nhiều loại giao tử của bao gồm kiểu gen AABbDDEe và AaBbDdEe:

*
*

c.Xác định tỉ lệ thành phần giao tử được tạo thành ra

- trong điểu kiện các gen phân li hòa bình với nhau thì tỉ lệ mỗi một số loại giao tử bằng tích tỉ lệ của các alen có trong giao tử đó.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi "Plugin Không Được Hỗ Trợ " Trên Google Chrome Đơn Giản

- Ví dụ3: khung hình có hình dáng gen AaBbccDd giảm phân thông thường không xẩy ra đột biến. Không cần viết sơ thiết bị lai, hãy xác địnhtỉ lệ loại giao tử abcd ?

Tỉ lệ giao tử a của cặp ren Aa là(frac12)Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là(frac12)Tỉ lệ giao tử c của cặp ren cc là 1Tỉ lệ giao tử d của cặp gen Dd là(frac12)

=>Tỉ lệ giao tử abcd là(frac12cdotfrac12cdot1cdotfrac12=frac18)

2. Tính số tổng hợp – dạng hình gen – kiểu hình ở nạm hệ lai

a. Số thứ hạng tổ hợp:

Số kiểu tổng hợp = số giao tử đực * số giao tử cái

- Lưuý:Khi biết số dạng hình tổ hợpàbiết số một số loại giao tử đực, giao tử cáicó thể suy ra số cặp gen dị thích hợp trong đẳng cấp gen của cha hoặc người mẹ hoặc ngược lai

- lấy ví dụ 4: Xét phép lai ♂AaBbDDEe x ♀AabbDdee

Xác định số giao tử đực cùng giao tử dòng trong phép laiỞ đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp ở đời con

Hướng dẫn giải

- AaBbDDEe tất cả 3 cặp gene dị hợp, 1 cặpgen đồng vừa lòng => tất cả số đẳng cấp giao tử là 23= 8

- AabbDdee bao gồm 2 cặp gene dị hợp, 2 cặpgen đồng hòa hợp => có số phong cách giao tử là 22 = 4

=> Số kiểu tổ hợp ở đời con là 8*4 = 32 kiểu

b. Số loại kiểu hình với số nhiều loại kiểu gen

- vào điểu kiện các gen phân li độc lập thì ở đời con:

Số một số loại kiểu gen bằng tích số nhiều loại kiểu ren của từng cặp genSố một số loại kiểu hình bằng tích số một số loại kiểu hình của các cặp tính trạng

Ví dụ 5: đến biế mỗi tính trạng vị một kiểu gen nguyên lý trong đóA nguyên lý hạt vànga luật pháp hạt xanh, B chế độ hạt trơn cùng b phép tắc hạt nhắn, D giải pháp thân cao d khí cụ thân thấp. Xét phép lai gồm AabbDd x AaBbdd cho bao nhiêu kiểu gen và kiểu hình ngơi nghỉ đời con.