*

Cọ xát một thước vật liệu nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa có thể hút được những vật vơi như giấy

- lây nhiễm điện bởi vì tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không lây truyền điện va vào quả ước đã nhiễm năng lượng điện thì thanh kim loại nhiễm điện cùng dấu với điện tích của quả mong - Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại vẫn truyền nhiễm điện.

Bạn đang xem: Định luật cu lông công thức

- lây nhiễm điện vì hưởng ứng


 
*

Đưa thanh sắt kẽm kim loại không lây truyền điện mang lại gần quả ước đã lây nhiễm điện tuy thế không đụng vào quả cầu, thì nhị đầu thanh kim loại được lây nhiễm điện. Đầu ngay gần quả cầu hơn nhiễm điện trái lốt với năng lượng điện quả cầu, đầu xa rộng nhiễm điện cùng dấu.

Đưa thanh kim loại ra xa quả mong thì thanh kim loại trở về trạng thái không nhiễm điện như lúc đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- thiết bị bị lây truyền điện còn gọi là vật với điện, thứ tích năng lượng điện hay vật cất điện tích.

- Điện tích điểm là 1 trong những vật tích năng lượng điện có form size rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm cơ mà ta xét. Điện tích trữ là năng lượng điện tích được đánh giá như triệu tập tại một điểm.

3. địa chỉ điện. Hai nhiều loại điện tích

- những điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau tốt hút nhau giữa các điện tích đó là địa chỉ điện.

*

- có hai nhiều loại điện tích là điện tích dương (+) cùng điện tích âm (-).

+ những điện tích cùng một số loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ những điện tích khác một số loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhị lực tính năng vào hai năng lượng điện là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn đều bằng nhau và để vào hai năng lượng điện tích.

II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi.

1. Định khí cụ Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học fan Pháp, lần đầu tiên lập được định hình thức về sự phụ thuộc vào của lực can dự giữa những điện tích trữ (gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút hay đẩy giữa hai năng lượng điện điểm tất cả phương trùng với đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận cùng với độ mập của hai năng lượng điện tích cùng tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

Lực địa chỉ có:

+ Phương: là đường thẳng nối giữa 2 năng lượng điện điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận cùng với tích độ lớn q1, q2

 Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng tầm cách

 (F_12 = F_21 = F = kfrac q_1q_2 ightr^2)

vào đó:

(q_1, m q_2) được gọi là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 điện tích điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số điện môi.

- Điện môi là một môi trường xung quanh cách điện.

- khi đặt những điện tích trữ trong một điện môi (chẳng hạn trong một chất dầu phương pháp điện) đồng tính chiếm phần đầy không khí xung quanh những điện tích, thì lực liên can sẽ yếu đuối đi ε lần đối với khi đặt nó trong chân không. ε được call là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (ε ≥ 1). Đối cùng với chân ko thì ε = 1 còn so với các môi trường khác ε >1.

Xem thêm: Câu Hỏi 2 Trang 12 Sgk Toán 8 Bài 3 Hk2, Please Wait

- Hằng số điện môi là 1 trong đặc trưng đặc biệt quan trọng cho tính chất điện của một chất bí quyết điện. Nó cho thấy khi để điện tích trong chất đó thì lực shop giữa những điện tích sẽ nhỏ dại đi bao nhiêu lần đối với khi đặt chúng trong chân không.

 (F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý ông xã chất lực điện 

Giả sử tất cả n điện tích điểm q1, q2,…, qn tác dụng lên điện tích điểm q rất nhiều lực thúc đẩy tĩnh năng lượng điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng vừa lòng do các điện tích điểm trên tính năng lên điện tích q tuân thủ theo đúng nguyên lý ông xã chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )