temperocars.com: Qua bài Công thức tính: Khối vỏ hộp Chữ Nhật và bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng vừa lòng lại các kiến thức về khối vỏ hộp chữ nhật và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích khối hộp chữ nhật


I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khối vỏ hộp chữ nhật là hình bao gồm 6 mặt hồ hết là hình chữ nhật, hai mặt đối lập nhau được call là nhì mặt đáy, còn những mặt còn sót lại là mặt bên của khối hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối hộp chữ nhật.


*

*

Công thức tính diện tích xung xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật bằng 2 lần tích chiều cao hình vỏ hộp chữ nhận với tông độ lâu năm 2 cạnh của mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

(S_xq=2h(a+b))

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh mặt dưới khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cùng với diện tích s đáy, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=2h(a+b)+2ab)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật.(S_xq): diện tích xung xung quanh khối hộp chữ nhật.(S_d): diện tích s đáy. Khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh mặt dưới khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật bởi tích của độ cao hình hộp chữ thừa nhận với độ dài 2 cạnh mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật, như sau:

(V=hab)

Trong đó:

V: thể tích khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh dưới mặt đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1)

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích toàn phần của khối hộp chữ nhật biết độ dài những cạnh dưới đáy khối hộp chữ nhật theo lần lượt là 12m, 8m cùng độ dài chiều cao khối vỏ hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng bí quyết tính thể tích của khối hộp chữ nhật, ta có thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã mang đến là:

(V=hab=10.12.8=960(m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích s toàn phần khối hộp chữ nhật, ta có diện tích toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

(S_tp=S_xq+S_d \ =2h(a+b)+2ab \ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương