Công thức tính diện tích s lục giác mọi là ()(S = frac3sqrt3 × a^22), và cách làm tính chu vi lục giác đông đảo là (P = 6 × a). Giờ đây, biện pháp tính diện tích s và chu vi lục giác đông đảo online với bảng tính trực tuyến đường của temperocars.com đơn giản và dễ dàng và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Diện tích hình lục giác


Một hình lục giác hoặc hình sáu cạnh hoặc Hexagon /hɛksaˈgoːn/ (tiếng Hy Lạp ἑξα, héxa, “sáu” cùng γονία, gonía, “góc”) là một trong những đa giác, một hình dáng trong hình học phẳng, bao gồm sáu góc và sáu cạnh.

Nếu sáu cạnh có chiều dài bằng nhau, nó được gọi là một trong hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi tất cả các góc gồm cùng kích thước, và các cạnh bằng nhau, mới gọi là lục giác đều. Một hình khối với hai lòng hình lục giác gọi là lục lăng.

*

Công Thức Tính

(S = frac3.sqrt32a^2)

(P = 6.a)

(R = a)

(r = fraca.sqrt32)

Trong đó:

P: chu viS: diện tíchR: bán kính Kr: bán kính kS’: tâma: các cạnhK: mặt đường tròn ngoại tiếpk: con đường tròn nội tiếp

Dấu Hiệu nhận biết Lục Giác Đều

– những cạnh đều nhau và những góc làm việc đỉnh bằng nhau.

– trọng tâm của con đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp là vai trung phong đối xứng cù (tỏa tròn).

– tổng thể đo những góc nghỉ ngơi đỉnh là: ((n.180^0 – 360^0) = 180^0.(n – 2)), nhưng mà n là số cạnh của nhiều giác đều. Vậy độ to của góc làm việc đỉnh là: (180^0.fracn – 2n).

– call R và r là nửa đường kính của đường tròn ngoại với nội tiếp của nhiều giác đều, điện thoại tư vấn cạnh của nhiều giác đầy đủ là a, thì ta có:(a = 2.R.sin(frac360^02.n) = 2.r.tan(frac360^02.n))

– các cạnh của nó dài đúng bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp.

– trường hợp nối vai trung phong đường tròn ngoại (và nội) tiếp với những đỉnh của lục giác thì ta sẽ có 6 tam giác đều.

Cách Vẽ Một Lục Giác Đều bằng Thước với Compa

Có khôn xiết nhiều phương pháp để vẻ hình lục giác đều, chúng ta có thể tham khảo các cách sau đây:

*

Cách 1: Ta vẽ mặt đường tròn, trong hình tròn vẽ đường kính lấy nhị điểm của 2 lần bán kính nằm trên tuyến đường tròn vẽ nhì cung có bán kính bằng bán kính hình tròn ban sơ các điểm giao nhau của các hình tròn và nhị đầu của 2 lần bán kính là sáu điểm của hình lục giác đều.

Cách 2: chúng ta có thể vẽ lục giác mọi với độ dài cạnh đến trước như sau: mang số đo độ dài của cạnh lục giác hầu như làm bán kính để vẽ một đường tròn tiếp nối đặt tiếp tục các dây cung lâu năm bằng bán kính đó căn nguyên tròn vừa vẽ được (Đặt được sáu dây cung cân nhau liên tiếp), các mút thông thường của hai dây liên tiếp lần lượt chính là các đỉnh của lục giác đều sở hữu độ lâu năm cạnh mang lại trước.

Cách 3: các bạn hãy vẽ ra một tam giác phần đông rồi tiếp đến vẽ mang đến nó một đường tròn nước ngoài tiếp từ một đỉnh của tam giác kéo dãn dài qua tâm đường tròn cắt đường tròn trên một điểm nữa (điểm A). Từ bỏ điểm A này vẽ một tam giác đều phải sở hữu đường cao là đường kéo dãn dài qua vai trung phong hồi nãy.

Cách 4: chúng ta vẽ một mặt đường tròn (C) bán kính bất kì, đặt chổ chính giữa compa nằm trên đường tròn (C), quay những dg tròn đồng tâm với (C) cắt (C) tại các điểm là đỉnh lục giác đề xuất tìm. Vai trung phong của mặt đường tròn sau là giao điểm của mặt đường tròn trước với (C).

Công Thức Tính Chu Vi Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

– Chu vi hình lục giác: bởi tổng chiều nhiều năm của sáu cạnh.

(P = a + b + c + d + e + f)

– Chu vi lục giác đều: bởi chiều nhiều năm của một cạnh nhân 6.

(P = 6 × a)

Trong đó:

P: là chu vi.

a, b, c, d, e, f: là chiều dài của các cạnh.

Công Thức Tính diện tích Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích s hình lục giác thường: mong tính diện tích s của hình lục giác thường, ta có thể chia hình lục giác thành 4 hình tam giác, tính tổng diện tích của các tam giác sẽ là tìm ra diện tích của hình lục giác.

Công thức tính diện tích lục giác đều:

(S = frac3sqrt3 × a^22)

Trong đó:

S: là kí hiệu diện tích.

a: là độ dài cạnh của lục giác.

Cách Tính diện tích Hình Lục Giác Đều

– Trường đúng theo đề bài cho sẵn độ nhiều năm một cạnh: cùng với trường hợp này bạn chỉ cần thay số mà lại đề bài đã đến vào bí quyết tính diện tích sẽ tạo ra kết quả.

Xem thêm: Cách Tham Gia Lớp Học Trên Microsoft Team S, Bắt Đầu Trong Nhóm Lớp Của Bạn

– trường hợp xác minh độ nhiều năm qua chu vi (P): xác định độ dài bằng công thức tính chu vi (P = 6 × a ⇒ a = fracP6) nhằm tìm cạnh của một hình lục giác mọi bất kỳ. Sau khi khẳng định được chiều nhiều năm của cạnh bạn chỉ việc thay số vào bí quyết tính diện tích lục giác đều.