Năm 2021, trường Đại học tập Nha Trang tuyển chọn sinh với 3.500 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 thấp độc nhất vô nhị là thấp duy nhất là 15 điểm, tối đa 23 điểm.

Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2021 đã được công bố chiều 15/9, từ đó ngành ngữ điệu Anh gồm điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học nha trang 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Nha Trang năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Nha Trang - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101A Quản trị sale (Chương trình song ngữ Anh-Việt) A01; D01; D07; D96 23 Điểm đk tiếng Anh: 5.5
2 7810201PHE Quản trị hotel (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ anh -Việt) A01; D01; D07; D96 20 Điểm đk tiếng Anh: 5.5
3 7340301PHE Kế toán (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh- Việt) A01; D01; D07; D96 20 Điểm đk tiếng Anh: 5.5
4 7480201PHE Công nghệ tin tức (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh (4 chăm ngành:Biên -phiên dịch; giờ đồng hồ anh du lịch; giảng dạy Tiếng Anh; tuy vậy ngữ Anh - Trung) A01; D01; D14; D15 24 Điểm điều kiện tiếng Anh: 6.5
6 7340301 Kế toán (2 siêng ngành: Kế toán; Kiểm toán) A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
7 7340201 Tài bao gồm - ngân hàng A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
8 7620304 Khai thác thuỷ sản A00; A01; B00; D07 15
9 7620305 Quản lý thuỷ sản A00; A01; B00; D07 16
10 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản (3 chăm ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; quản lý sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, cai quản Nuôi trồng thủy sản) A01; B00; D01; D96 16
11 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D07 16
12 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16
13 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D07 ---
14 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D07 15
15 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D07 16
16 7520115 Kỹ thuật nhiệt độ (3 chuyên ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, thứ lạnh, cân bằng không khí và thông gió; thiết bị lạnh với thiết bị nhiệt thực phẩm) A00; A01; C01; D07 15.5
17 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 20
18 7520116 Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực A00; A01; C01; D07 16
19 7520122 Kỹ thuật tàu thủy A00; A01; C01; D07 16
20 7840106 Khoa học mặt hàng hải A00; A01; C01; D07 18
21 7540101 Công nghệ hoa màu (2 chuyên ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm) A00; A01; B00; D07 16
22 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chăm ngành: technology chế biến thủy sản; công nghệ sau thu hoạch) A00; A01; B00; D07 15
23 7520301 Kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 15
24 7510301 Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, năng lượng điện tử) A00; A01; C01; D07 16
25 7580201 Kỹ thuật xây cất (2 chăm ngành: kỹ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình giao thông) A00; A01; C01; D07 16
26 7480201 Công nghệ tin tức (3 siêng ngành: technology phần mềm; truyền thông media và Mạng thiết bị tính; Tin học áp dụng trong nông nghiệp và Y dược) A01; D01; D07; D96 19
27 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A01; D01; D07; D96 17
28 7810201 Quản trị khách hàng sạn A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
29 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A01; D01; D07; D96 ---
30 7810103P Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D97 18 Điểm đk tiếng Anh: 5.0
31 7340101 Quản trị khiếp doanh A01; D01; D07; D96 23 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
32 7340115 Marketing A01; D01; D07; D96 23 Điểm đk tiếng Anh: 5.0
33 7340121 Kinh doanh mến mại A01; D01; D07; D96 22 Điểm đk tiếng Anh: 5.0
34 7310101 Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) A01; D01; D07; D96 18
35 7310105 Kinh tế phạt triển A01; D01; D07; D96 20
36 7380101 Luật (02 chăm ngành: Luật, cách thức kinh tế) C00; D01; D07; D96 21
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101A Quản trị kinh doanh (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) ---
2 7810201PHE Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) ---
3 7340301PHE Kế toán (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh- Việt) ---
4 7480201PHE Công nghệ tin tức (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt ---
5 7220201 Ngôn ngữ Anh (4 siêng ngành:Biên -phiên dịch; giờ đồng hồ anh du lịch; huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh; tuy nhiên ngữ Anh - Trung) ---
6 7340301 Kế toán (2 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán) ---
7 7340201 Tài chủ yếu - ngân hàng ---
8 7620304 Khai thác thuỷ sản ---
9 7620305 Quản lý thuỷ sản ---
10 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản (3 siêng ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; làm chủ sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, thống trị Nuôi trồng thủy sản) ---
11 7420201 Công nghệ sinh học ---
12 7520320 Kỹ thuật môi trường ---
13 7520103 Kỹ thuật cơ khí ---
14 7510202 Công nghệ sản xuất máy ---
15 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ---
16 7520115 Kỹ thuật nhiệt (3 chăm ngành: chuyên môn nhiệt lạnh, sản phẩm công nghệ lạnh, cân bằng không khí với thông gió; trang bị lạnh và thiết bị nhiệt độ thực phẩm) ---
17 7520130 Kỹ thuật ô tô ---
18 7520116 Kỹ thuật cơ khí cồn lực ---
19 7520122 Kỹ thuật tàu thủy ---
20 7840106 Khoa học mặt hàng hải ---
21 7540101 Công nghệ thực phẩm (2 chăm ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm) ---
22 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 siêng ngành: technology chế đổi thay thủy sản; công nghệ sau thu hoạch) ---
23 7520301 Kỹ thuật hoá học ---
24 7510301 Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) ---
25 7580201 Kỹ thuật kiến tạo (2 chăm ngành: nghệ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông) ---
26 7480201 Công nghệ tin tức (3 chăm ngành: công nghệ phần mềm; truyền thông và Mạng thiết bị tính; Tin học ứng dụng trong nông nghiệp trồng trọt và Y dược) ---
27 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
28 7810201 Quản trị khách sạn ---
29 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
30 7810103P Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) ---
31 7340101 Quản trị kinh doanh ---
32 7340115 Marketing ---
33 7340121 Kinh doanh mến mại ---
34 7310101 Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) ---
35 7310105 Kinh tế vạc triển ---
36 7380101 Luật (02 siêng ngành: Luật, hiện tượng kinh tế) ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Trường Thpt Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên, Trường Thpt Phú Lương

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Nha Trang 2021-2022 đúng chuẩn nhất trên temperocars.com