STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị kinh doanh 7340101DGNLHCM830
2 marketing 7340115DGNLHCM860
3 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DGNLHCM700
4 sale quốc tế 7340120DGNLHCM900
5 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM810
6 Tài chủ yếu - bank 7340201DGNLHCM785
7 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM765
8 truy thuế kiểm toán 7340302DGNLHCM790
9 lý lẽ 7380107DGNLHCM810Luật tởm tế
10 quy định 7380108DGNLHCM750Luật quốc tế
11 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DGNLHCM750
12 Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNLHCM700
13 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203DGNLHCM780
14 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205DGNLHCM800
15 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206DGNLHCM650
16 technology kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303DGNLHCM800
17 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM760
18 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM660
19 technology kỹ thuật laptop 7480108DGNLHCM800
20 IOT cùng trí tuệ nhân tạo 7510304DGNLHCM800IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng
21 technology thông tin 7480201DGNLHCM850
22 dược khoa 7720201DGNLHCM830
23 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401DGNLHCM670
24 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM780
25 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM750
26 Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm 7540106DGNLHCM650
27 bổ dưỡng và khoa học thực phẩm 7720497DGNLHCM650
28 thiết kế thời trang 7210404DGNLHCM700
29 technology dệt, may 7540204DGNLHCM650
30 Kỹ thuật desgin 7580201DGNLHCM700
31 chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DGNLHCM650
32 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM650
33 làm chủ đất đai 7850103DGNLHCM650Nhóm ngành cai quản đất đai và kinh tế tài chính tài nguyên
34 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM720
35 quản ngại trị marketing 7340101CDGNLHCM690CT unique cao
36 kinh doanh 7340115CDGNLHCM700CT quality cao
37 kinh doanh quốc tế 7340120CDGNLHCM720CT unique cao
38 Tài chủ yếu - bank 7340201CDGNLHCM660CT chất lượng cao
39 kế toán tài chính 7340301CDGNLHCM650CT quality cao
40 truy thuế kiểm toán 7340302CDGNLHCM660CT quality cao
41 khí cụ 7380107CDGNLHCM680Luật tởm tế, CT quality cao
42 phương tiện 7380108CDGNLHCM655Luật quốc tế, CT quality cao
43 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CDGNLHCM680CT chất lượng cao
44 Công nghệ chế tạo máy 7510202CDGNLHCM655CT chất lượng cao
45 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203CDGNLHCM680CT unique cao
46 technology kỹ thuật ô tô 7510205CDGNLHCM730CT unique cao
47 công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206CDGNLHCM650CT quality cao
48 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303CDGNLHCM720CT unique cao
49 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301CDGNLHCM660CT unique cao
50 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CDGNLHCM650CT chất lượng cao
51 technology kỹ thuật laptop 7480108CDGNLHCM700CT chất lượng cao
52 technology thông tin 7480201CDGNLHCM785CT unique cao
53 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401CDGNLHCM650CT chất lượng cao
54 công nghệ thực phẩm 7540101CDGNLHCM665CT unique cao
55 technology sinh học tập 7420201CDGNLHCM665CT chất lượng cao
56 ngôn ngữ Anh 7220201KDGNLHCM650CT link quốc tế 2+2 với ASU
57 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101KDGNLHCM650CT link quốc tế 2+2 với ASU
58 Khoa học máy tính xách tay 7480101KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU
59 Tài thiết yếu - bank 7340201KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU
60 quản trị kinh doanh 7340101KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
61 kinh doanh 7340115KDGNLHCM650CT links quốc tế 2+2 cùng với ASU
62 marketing quốc tế 7340120KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
63 kế toán tài chính 7340301KDGNLHCM650CT links quốc tế 2+2 với ASU
64 ngôn từ Anh 7340301QDGNLHCM675CT thế giới CLC
65 kiểm toán 7340302QDGNLHCM690CT quốc tế CLC
66 cai quản trị kinh doanh 7340101A01, C01, D01, D96, XDHB28Xét học tập bạ
67 sale 7340115A01, C01, D01, D96, XDHB28.5Xét học bạ
68 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A01, C01, D01, D96, XDHB26.25Xét học tập bạ
69 marketing quốc tế 7340120A01, C01, D01, D96, XDHB28.5Xét học tập bạ
70 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A01, C01, D01, D96, XDHB27.25Xét học bạ
71 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D90, XDHB27.75Xét học tập bạ
72 kế toán 7340301A00, A01, D01, D90, XDHB27.75Xét học tập bạ
73 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D90, XDHB27.25Xét học tập bạ
74 qui định 7380107A00, C00, D01, D96, XDHB28Luật tởm tế, Xét học bạ
75 vẻ ngoài 7380108A00, C00, D01, D96, XDHB27Luật quốc tế, Xét học tập bạ
76 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, C01, D90, XDHB26.5Xét học bạ
77 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, C01, D90, XDHB26Xét học bạ
78 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học bạ
79 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205A00, A01, C01, D90, XDHB27.5Xét học tập bạ
80 technology Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206A00, A01, C01, D90, XDHB24.25Xét học tập bạ
81 technology kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học tập bạ
82 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, C01, D90, XDHB26.5Xét học tập bạ
83 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, C01, D90, XDHB25.75Xét học bạ
84 technology kỹ thuật máy tính 7480108A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học tập bạ
85 IOT với trí tuệ tự tạo 7510304A00, A01, C01, D90, XDHB26.5IOT với Trí tuệ tự tạo ứng dụng, Xét học tập bạ
86 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D90, XDHB28Xét học tập bạ
87 dược học 7720201A00, B00, D07, C08, XDHB27.5Xét học bạ
88 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, D07, C02, XDHB24Xét học tập bạ
89 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D07, D90, XDHB27.5Xét học tập bạ
90 technology sinh học tập 7420201A00, B00, D07, D90, XDHB27Xét học bạ
91 Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm 7540106A00, B00, D07, D90, XDHB24Xét học bạ
92 bổ dưỡng và khoa học thực phẩm 7720497A00, B00, D07, D90, XDHB24Xét học bạ
93 kiến tạo thời trang 7210404A00, C01, D01, D90, XDHB25.5Xét học tập bạ
94 technology dệt, may 7540204A00, C01, D01, D90, XDHB24Xét học tập bạ
95 Kỹ thuật desgin 7580201A00, A01, C01, D90, XDHB26Xét học bạ
96 nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông 7580205A00, A01, C01, D90, XDHB24Xét học tập bạ
97 làm chủ tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101B00, C02, D90, D96, XDHB23Xét học bạ
98 quản lý đất đai 7850103A01, C01, D01, D96, XDHB23Nhóm ngành quản lý đất đai và kinh tế tài nguyên, Xét học bạ
99 ngữ điệu Anh 7220201D01, D14, D15, D96, XDHB26.25Xét học tập bạ
100 quản lí trị kinh doanh 7340101CA01, C01, D01, D96, XDHB25.5CT quality cao, Xét học tập bạ
101 sale 7340115CA01, C01, D01, D96, XDHB26CT unique cao, Xét học bạ
102 marketing quốc tế 7340120CA01, C01, D01, D96, XDHB26CT unique cao, Xét học bạ
103 Tài thiết yếu - bank 7340201CA00, A01, D01, D90, XDHB25.5CT chất lượng cao, Xét học tập bạ
104 kế toán 7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB25CT quality cao, Xét học tập bạ
105 kiểm toán 7340302CA00, A01, D01, D90, XDHB24CT unique cao, Xét học tập bạ
106 mức sử dụng 7380107CA00, C00, D01, D96, XDHB26.25Luật khiếp tế, CT unique cao, Xét học bạ
107 cơ chế 7380108CA00, C00, D01, D96, XDHB25Luật quốc tế, CT unique cao, Xét học bạ
108 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, C01, D90, XDHB25CT quality cao, Xét học tập bạ
109 Công nghệ chế tạo máy 7510202CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT quality cao, Xét học bạ
110 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203CA00, A01, C01, D90, XDHB24.75CT unique cao, Xét học tập bạ
111 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205CA00, A01, C01, D90, XDHB26CT quality cao, Xét học tập bạ
112 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) 7510206CA00, A01, C01, D90, XDHB22CT quality cao, Xét học bạ
113 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303CA00, A01, C01, D90, XDHB24.75CT chất lượng cao, Xét học bạ
114 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT quality cao, Xét học tập bạ
115 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT chất lượng cao, Xét học bạ
116 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108CA00, A01, C01, D90, XDHB25CT chất lượng cao, Xét học bạ
117 technology thông tin 7480201CA00, A01, C01, D90, XDHB26.5CT unique cao, Xét học bạ
118 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401CA00, B00, D07, C02, XDHB22CT unique cao, Xét học bạ
119 công nghệ thực phẩm 7540101CA00, B00, D07, D90, XDHB23.5CT quality cao, Xét học bạ
120 công nghệ sinh học tập 7420201CA00, B00, D07, D90, XDHB22CT chất lượng cao, Xét học tập bạ
121 ngữ điệu Anh 7220201KD01, D14, D15, D96, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ
122 quản lý tài nguyên và môi trường 7850101KB00, C02, D90, D96, XDHB21CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ
123 Khoa học máy vi tính 7480101KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ
124 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ
125 quản trị sale 7340101KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ
126 kinh doanh 7340115KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT link quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ
127 sale quốc tế 7340120KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ
128 kế toán 7340301KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT links quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ
129 ngôn từ Anh 7340301QA00, A01, D01, D90, XDHB24CT nước ngoài CLC, Xét học tập bạ
130 kiểm toán 7340302QA00, A01, D01, D90, XDHB24CT nước ngoài CLC, Xét học b