Phân biệt "there" với "it"

"_______ "s somebody at the door. Xuất hiện it, _______ must be Carl", các bạn sẽ điền "there" với "it" ra sao vào những chỗ trống trong câu trên?

Bài tập điền giới từ giờ đồng hồ Anh

"Jenny was standing ____ the front of the queue". Bạn cần điền giới từ làm sao vào vị trí trống để kết thúc câu?

Phân biệt "can", "could" với "be able to"

"You _____ stay until late tonight if you want", các bạn sẽ điền "can", "could" tốt "are able to" vào vị trí trống vào câu trên?

Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

"When you (start) the test, I will be praying for you", bạn sẽ chia đụng từ "start" cố gắng nào để câu bên trên đúng ngữ pháp của câu điều kiện?

Điền giới từ thua cuộc danh từ giờ đồng hồ Anh

"They have no hope ____ succeeding". Bạn phải điền "for", "of" tuyệt "on" vào khu vực trống để kết thúc câu?

Phân biệt tính từ bỏ đuôi "ing" cùng "ed"

"Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______". Trong câu trên, các bạn sẽ điền "irritating" cùng "irritated" mang đến vị trí nào?
Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm tiếng anh


Bài tập với cấu trúc "I wish", "If only"

"I wish my train _______ now. I’m going to lớn be late for work again", các bạn sẽ điền "had come", "would come" giỏi "would have come" vào vị trí trống vào câu trên?Luyện tập về đại tự chỉ giới tính trong giờ đồng hồ Anh

"Someone crashed _______ oto into our restaurant last night", bạn sẽ điền "our", "their" giỏi "your" vào nơi trống vào câu trên?Bài tập về các dạng thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh

"What ______?", bạn sẽ điền "are you waiting", "you"re waiting for" hay "are you waiting for" vào khu vực trống trong câu trên?Điền giới từ bỏ để hoàn thành câu

"The report focuses ____ social problems". Bạn cần điền giới từ bỏ "at", "in" tốt "on" vào địa điểm trống để xong xuôi câu?Bài tập về câu bị động dùng động từ tường thuật

"It _______ for quite some time", các bạn sẽ điền "is said khổng lồ happen", "is said that this has been happening" tuyệt "is said this to lớn be happening" vào địa điểm trống?


Chọn "Of" tốt "From"?

"It differs ____ their last suggestion". Bạn phải điền giới từ bỏ "of" hay "from" vào chỗ trống để kết thúc câu?


Bài tập về các giới từ hoạt động trong tiếng Anh

"Along", "across", "over"... Phần đa là những giới tự chỉ sự đưa động. Bài bác tập bên dưới đây để giúp đỡ bạn rèn khả năng sử dụng chúng trong nhiều ngữ cảnh.


Trắc nghiệm tiếng Anh về câu điều kiện

"If you"d told me earlier, I _______ khổng lồ help you the other day". Bạn phải điền gì vào chỗ trống để xong câu?


Bài tập giờ Anh với "would rather", "would prefer"

"I _______ become a pianist", các bạn sẽ điền "would rather", "would prefer" giỏi "rather", "prefer" vào vị trí trống vào câu trên?
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Tìm tiền tố bao phủ định của từ giờ đồng hồ Anh

"Comparable" mang nghĩa rất có thể so sánh được. Vậy tự trái nghĩa cùng với nó là "Incomparable" xuất xắc "Uncomparable"?


Bài tập về tự nối trong tiếng Anh

"I wanted lớn save some money, but I ______ lost a lot of money", các bạn sẽ điền "obviously", "actually" tốt "at least" vào khu vực trống trong câu trên?

Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

"Green pepper is very rich _______ vitamin C". Bạn cần điền giới từ làm sao vào nơi trống để xong câu?

Luyện tập cách trả lời ngắn gọn với "neither", "either"

"A: "Sophia isn"t coming with us." B: "And _____.", bạn sẽ điền "so isn"t Emily", "neither is Emily" hay "either isn"t Emily" vào nơi trống?

Luyện tập về thắc mắc với từ "Whose"

"_____ that man at the table?", bạn sẽ điền "Whos", "Who"s" tốt "Whose" để điền vào địa điểm trống trong câu trên?