Đề temperocars.com thử THPT quốc gia môn Anh của Sở GD Trà Vinh năm 2016 có gợi nhắc đáp án, những em tham khảo bên dưới đây:

Question 6: The weather is going to lớn change soon; I feel it in my ______

A. body B.  legs C. skin D.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn anh

bones

Question 7: We shouldn"t use too many plastic bags because they are very hard to lớn ______

A. dissolve B. melt C. heat D. soften

Question 8: ________ hungry I am, I never seem khổng lồ be able to lớn finish off a whole pizza.

A. Besides B. However C. Nevertheless D. Whatever

Question 9: The pioneer temperocars.comnkers of the 18th century advocated that women should not be discriminated against ________ the basis of their sex

A. on B.

Xem thêm: Qua Mặt Sao Mộc Các Mặt Trăng Nhất Trong Hệ Mặt Trời, 5 Hành Tinh Có Nhiều Mặt Trăng Nhất Hệ Mặt Trời

in C. To D. at

*

temperocars.com.comĐề temperocars.com thử giỏi nghiệp thpt 2022 - tất cả các môn


Đề temperocars.com thử giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Anh 2022


*
*
*
*
*
*
*
*


Đề temperocars.com thử giỏi nghiệp thpt 2022 - tất cả các môn


Đề temperocars.com thử tốt nghiệp thpt môn Anh 2022


Viết bình luận: Đề temperocars.com thử trung học phổ thông Quốc gia 2016 môn Anh - Sở GD Trà Vinh


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài bác tập - bao gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
temperocars.com.COM
ĐIỂM temperocars.com
*