Đáp án đề tìm hiểu thêm 2022 môn giờ đồng hồ Anh thi tốt nghiệp THPT giang sơn (Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2022) được cỗ GDĐT công bố ngày... Giúp chúng ta học sinh làm cho quen với cấu tạo đề thi, search ra đều điểm yếu, lỗ hổng trong con kiến thức của mình để kịp thời bửa sung. Sau đó là nội dung chi tiết đề minh họa 2022 môn tiếng Anh cùng với gợi nhắc đáp án đề tham khảo môn giờ đồng hồ Anh 2022 vẫn là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp các em học viên củng cố kỹ năng môn giờ anhh vững tiến thưởng hơn trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Bạn đang xem: Đề minh họa tiếng anh 2021 đáp án

Bên cạnh đó, để dễ ợt cho những sĩ tử trong việc tra cứu điểm thi, temperocars.com cũng xin gửi tới bạn gọi Đáp án đề tiếng Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022, với bạn dạng đầy đủ của 24 mã đề.


Hiện nay, trên trang temperocars.com đã gồm đề thi và nhắc nhở đáp án full 24 mã đề nhằm mục đích giúp cho các thí sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh dễ ợt tra cứu, so sánh, so sánh với hiệu quả làm bài. Trang temperocars.com luôn cập nhật những tin tức mới nhất, đáp án chính xác nhất của cục sẽ được cập nhật ngay khi gồm đáp án bao gồm thức.


Đáp án đề giờ đồng hồ Anh 2022

1. Đáp án môn Anh xuất sắc nghiệp THPT đất nước 2022 (24 Mã đề)

Ngày 31/3 vừa mới rồi Bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy đã phát hành đề minh họa năm 2022 của 15 môn thi trong kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022. Để xem tương đối đầy đủ bộ đề minh họa năm 2022 mời chúng ta xem trong đường link bên dưới:

1. Đáp án môn Anh tốt nghiệp THPT giang sơn 2022 (24 Mã đề)

Mã đề 401

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.B

25.D

26.B

27.A

28.B

29.C

30.D

31.C

32.B

33.A

34.D

35.A

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.D

42.A

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B

48.B

49.A

50.D

Mã đề 402

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.D13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.D
21.D22.A23.24.A25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.B45.C46.B47.A48.B49.D50.A

Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.A

5.B

6.D

7.C

8.A

9.B

10.A

11.D

12.B

13.C

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.B

21.C

22.C

23.D

24.B

25.D

26.D

27.B

28.C

29.B

30.C

31.C

32.B

33.D

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.D

45.C

46.A

47.A

48.D

49.D

50.D


Mã đề 404

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.B
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.D28.D29.C30.B
31.D32.A33.A34.B35.A36.B37.C38.A39.A40.B
41.D42.C43.B44.C45.C46.A47.C48.A49.B50.C

Mã đề 405

1. A

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7. A

8. B

9. D

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.D

16.A

17.D

18.C

19.B

20.B

21.B

22.D

23.B

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.C

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.C

49.B

50.B

Mã đề 406

1.C

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.B

11.D

12.C

13.B

14.B

15.A

16.B

17.D

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.D

26.B

27.C

28.B

29.C

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.A

38.D

39.B

40.C

41.A

42.C

43.B

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.C

50.A

Mã đề 407

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.A

17.B

18.C

19.A

20.B

21.C

22.D

23.A

24.A

25.B

26.B

27.B

28.D

29.A

30.D

31.C

32.C

33.B

34.B

35.B

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.D

43.C

44.D

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

Mã đề 408

1. D

2.A

3.D

4.C

5.D

6.D

7. B

8. B

9. A

10.C

11.D

12.B

13.C

14.A

15.B

16.A

17.A

18.A

19.B

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.B

26.C

27.C

28.A

29.A

30.B

31.C

32.B

33.A

34.C

35.C

36.B

37.C

38.C

39.A

40.A

41.C

42.C

43.C

44.B

45.A

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B


Mã đề 409

1.A

2.B

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.D

10.B

11.A

12.D

13.D

14.A

15.D

16.B

17.B

18.D

19.A

20.A

21.D

22.C

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.A

29.A

30.C

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.A

41.B

42.B

43.C

44.A

45.C

46.A

47.C

48.D

49.A

50.B

Mã đề 410

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.D

16.D

17.C

18.B

19.B

20.D

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.B

28.D

29.B

30.C

31.D

32.C

33.C

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.D

40.D

41.D

42.A

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 411

1.A

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.A

9.C

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.D

36.D

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.C

44.C

45.D

46.B

47.B

48.C

49.B

50.D

Mã đề 412

1.D

2.C

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.C

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.D

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

41.D

42.A

43.A

44.D

45.A

46.A

47.C

48.C

49.D

50.D

Mã đề 413

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.B

12.D

13.D

14.B

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.B

31.B

32.D

33.B

34.A

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.B

41.D

42.D

43.A

44.B

45.B

46.A

47.C

48.A

49.B

50.B

Mã đề 414

1.C

2.A

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.B

17.D

18.B

19.D

20.A

21.C

22.D

23.B

24.D

25.B

26.A

27.C

28.A

29.D

30.A

31.D

32.C

33.D

34.A

35.C

36.B

37C.

38.D

39.C

40.A

41.A

42.A

43.D

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.D

50.B


Mã đề 415

1. C

2. B

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

8. C

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. A

16. D

17. A

18. C

19. C

20. D

21. B

22. C

23. B

24.B

25.D

26. D

27. A

28. B

29. D

30. B

31. B

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. B

38. D

39. B

40. D

41. B

42. B

43. C

44. D

45. A

46. B

47. B

48. C

49. C

50. D

Mã đề 416

1.C

2.A

3.D

4.A

5.A

6.B

7.A

8.D

9.A

10.C

11.A

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.B

18.A

19.C

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.D

26.D

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.B

42.C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.B

48.D

49.A

50.B

Mã đề 417

1. A2.B3.D4.B5.B6.D7.C8.D9.D10.B
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.A20.D
21.C22.D23.A24.C25.A26.B27.B28.A29.C30.C
31.D32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A
41.A42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C

Mã đề 418

1. B2.D3.C4.A5.B6.D7.C8.B9.C10.D
11.D12.D13. A14.D15.A16.D17.D18.B19.A20.D
21.B22.D23.B24.A25.B26.C27.C28.D29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.A36.C37.D38.C39.A40.B
41.A42.C43.B44.B45.A46.C47.C48.B49.A50.A

Mã đề 419

1.B

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.C

12.B

13.C

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.A

21D.

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.D

28.C

29.C

30.B

31.C

32.D

33.C

34.B

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.A

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.B

Mã đề 420

1. C2.B3.A4.C5.A6.A7.A8.D9.A10.B
11.B12.B13.A14.B15.16.A17.A18.D19.D20.C
21.D22.D23.C24.C25.A26.C27.B28.B29.C30.C
31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.A39.C40.C
41.A42.B43.A44.A45.A46.C47.A48.C49.B50.C

Mã đề 421

1. D

2. A

3. A

4. C

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. C

11. C

12. A

13. A

14. D

15. B

16. C

17. A

18. D

19. B

20. D

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. B

29. D

30. D

31. C

32. B

33. D

34. D

35. C

36. C

37. D

38. B

39. D

40. D

41. B

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. D

48. A

49. C

50. A

Mã đề 422

1.C

2.B

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.A

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.C

41.C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.D

47.A

48.D

49.D

50.B


Mã đề 423

1.D2.D3.B4.A5.C6.A7.D8.B9.B10.B
11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.A30.B
31.D32.B33.B34.B35.C36.C37.D38.B39.A40.C
41.B42.C43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B

Mã đề 424

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.C

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.C

41.C

42.D

43.C

44.D

45.A

46.D

47.D

48.D

49.A

50.B

Đáp án môn Anh tốt nghiệp THPT nước nhà 2022 (24 Mã đề)

Bạn đọc đọc thêm tại: lúc nào Bộ chào làng đáp án phê chuẩn 2022?

2. Đáp án đề xem thêm 2022 môn giờ Anh

Dưới đó là đáp án chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo phát hành kèm theo đề thi minh họa môn giờ đồng hồ Anh cho những em học sinh lớp 12 và phần lớn thí sinh tự do chuẩn bị cho kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông sắp diễn ra. Hoàn toàn có thể xem đề thi minh họa là dạng đề thi gần kề nhất với đề thi thật, vì đó, những em phải ôn luyện và củng núm kiến thức toàn diện để có hiệu quả thật tốt nhé.

3. Đề minh họa 2022 môn Anh


4. Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Anh (Full 24 mã đề)

Đề giờ Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 có 24 mã đề tự mã 401 mang đến mã 424. Những thí sinh đề xuất làm 50 câu trắc nghiệm trong thời hạn 60 phút. Trung bình từng câu, các bạn có 1,2 phút để làm.

Đề giờ Anh trung học phổ thông 2021 được rất nhiều sĩ tử reviews dễ rộng đề thi minh hoạ. Khi đi thi tiếng Anh, phần khiến chúng ta học sinh băn khoăn lo lắng nhiều nhất chắc chắn rằng phần hiểu hiểu, mặc dù đề thi trong năm này thì phần này không làm cạnh tranh cho thí sinh. Trong khi phần trọng âm của đề hơi dễ. Với cấu tạo và mức độ đề này, những thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm 8 dễ dàng dàng. Điểm 9, 10 có sự phân hóa, đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng chắc chắn.

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B


Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D
6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A
16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B
26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D
36. D37. B38. B39. B40. A
41. B42. D43. A44. A45. B
46. A47. D48. C49.A50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C


Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41.A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

5. Đáp án Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2021

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. B

31.B

32. D

33. D

34. C

35. A

36.C

37. A

38. B

39. B

40. A

41.B

42.A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. C

48. A

49. B

50. D

6. Đề xem thêm 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp thpt Quốc gia

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. Maintained B. Promoted C. Required D. Argued

Question 2: A. Tall B. Late C. Safe D. Same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions.

Question 3: A. Achieve B. Supply C. Insist D. Offer

Question 4: A. Tradition B. Candidate C. Industry D. Customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question 5: He"s American, ____________

A. Won"t he

B. Didn"t he

C. Doesn"t he

D. Isn"t he

Question 6: The flood victims ____________ with food and clean water by the volunteers.

A. Provided

B. Were provided

C. Were providing

D. Provide

Question 7: Many students are worried ____________ the coming exam.

A. About

B. On

C. From

D. To

Question 8: ____________ it is, the more uncomfortable we feel.

A. Hotter

B. The hotter

C. Hottest

D. The hottest

Question 9: He was fascinated by the ____________ oto at the exhibition.

A. Red German old

B. German old red

C. Old red German

D. Old German red

Question 10: Mike ____________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. Was watching

B. Is watching

C. Watched

D. Watches

Question 11: My uncle lives a happy life ____________ his disability

A. Because of

B. Because

C. Though

D. In spite of

Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ____________

A. By the time she retires

B. When she retired

C. As soon as she had retired

D. After she had retired

Question 13: ____________the report to lớn the manager, she decided lớn take a rest.

A. Having handed in

B. Handed in

C. To lớn hand in

D. Being handed in

Question 14: This restaurant is ____________ with those who like Vietnamese food.

A. Popular

B. Popularly

C. Popularise

D. Popularity

Question 15: Tom"s brother asked him to lớn ____________ the music so that he could sleep.

A. Close down

B. Go up

C. Turn down

D. Stand up

Question 16: When Linda was little, her mother used to____________ her a bedtime story every night.

A. Tell

B. Speak

C. Say

D. Talk

Question 17: Students from other schools have lớn pay a small ____________to join the club.

A. Fee

B. Fare

C. Wage

D. Salary

Question 18: As the season turns from spring to lớn summer, some people feel a bit under the____________ and can"t concentrate fully on their work.

A. Storm

B. Weather

C. Climate

D. Rain

Question 19: James had a cosy birthday tiệc ngọt at home last Friday in the ____ of his close friends.

A. Company

B. Business

C. Atmosphere

D. Residence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It"s great khổng lồ go out on such a lovely day.

A. Ugly

B. Beautiful

C. Old

D. Modern

Question 21: Josh"s ambition is lớn become a successful businessman like his father.

A. Dream

B. Doubt

C. Pleasure

D. Patience

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: You should dress neatly for the interview lớn make a good impression on the interviewers.

A. Untidily

B. Formally

C. Unfairly

D. Comfortably

Question 23: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country"s aviation industry due khổng lồ international travel restrictions.

Xem thêm: Qui Tắc Viết Công Thức Cộng Hưởng Điện Xoay Chiều, Vật Lý 12

A. Considerably benefited

B. Negatively changed

C. Severely damaged

D. Completely replaced

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the option that best completes each of the following exchanges.