Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề kiểm tra sử 10 giữa học kì 1

**Xem thêm: Bệnh Sán Dây Và Ấu Trùng Sán Dây Lợn ( Tapeworm Là Gì, Tapeworm Là Gì

Chương 1: xóm hội nguyên thủy bài 1: Sự lộ diện loài bạn và bạn bè người nguyên thủy bài 2: làng hội nguyên thủy Chương 2: xóm hội cổ điển bài bác 3: Các đất nước cổ đại phương đông bài 4: Các non sông cổ đại châu âu - Hi Lạp với Rô - Ma Chương 3: trung quốc thời phong con kiến bài xích 5: trung quốc thời phong kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến bài 6: Các tổ quốc Ấn Độ và văn hóa truyền thống lịch sử Ấn Độ bài xích 7: Sự vạc triển lịch sử vẻ vang và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông nam Á thời phong loài kiến bài bác 8: Sự có mặt và cải cách và phát triển các vương quốc chính sống Đông nam Á bài bác 9: vương quốc Cam-pu-chia và quốc gia Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì hình thành và cải cách và phát triển của chính sách phong kiến Tây Âu (từ chũm kỉ V đến nỗ lực kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời kì trung đại bài 12: Ôn tập: lịch sử dân tộc thế giới fan nguyên thủy, cổ truyền và trung đại Chương 1: nước ta từ thời nguyên thủy đến nuốm kỉ X bài xích 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài 14: Các nước nhà cổ đại trên tổ quốc Việt nam giới bài 15: Thời Bắc nằm trong và các cuộc đương đầu giành chủ quyền dân tộc (từ nuốm kỉ II TCN đến đầu cầm cố kỉ X) bài 16: Thời Bắc ở trong và những cuộc đương đầu giành tự do dân tộc (từ cầm kỉ II TCN cho đầu vắt kỉ X) Chương 2: vn từ thế kỉ X đến nỗ lực kỉ XV bài bác 17: quy trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ nỗ lực kỉ X đến cầm cố kỉ XV) bài xích 18: Công cuộc desgin và phát triển tài chính trong các thế kỉ X-XV bài 19: đông đảo cuộc tao loạn chống nước ngoài xâm ở những thế kỉ X-XV bài bác 20: thi công và trở nên tân tiến văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: vn từ nạm kỉ XVI đến nạm kỉ XVIII bài bác 21: Những biến hóa của nhà nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình kinh tế ở những thế kỉ XVI-XVIII bài bác 23: phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo đảm an toàn tổ quốc cuối núm kỉ XVIII bài xích 24: tình hình văn hóa ở những thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: việt nam ở nửa đầu chũm kỉ XIX bài xích 25: thực trạng chính trị, tởm tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu nắm kỉ XIX) bài 26: tình trạng xã hội ngơi nghỉ nửa đầu thế kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của quần chúng. # Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ xuất phát đến giữa núm kỉ XIX bài bác 27: quá trình dựng nước với giữ nước bài 28: truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân tộc vn thời phong kiến Chương 1: các cuộc bí quyết mạng bốn sản (Từ giữa cầm kỉ XVI đến cuối cố kỉ XVIII) bài 29: phương pháp mạng Hà Lan và biện pháp mạng bốn sản Anh bài xích 30: cuộc chiến tranh giành tự do của các thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ bài xích 31: phương pháp mạng tư sản Pháp cuối nắm kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa gắng kỉ XVI đến cuối cầm cố kỉ XVIII) bài xích 32: biện pháp mạng công nghiệp nghỉ ngơi châu Âu bài 33: ngừng cách mạng bốn sản làm việc châu Âu với Mĩ giữa vắt kỉ XIX bài xích 34: các nước tư bản chuyển sang quy trình tiến độ đế quốc công ty nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu cầm cố kỉ XIX mang đến đầu thay kỉ XX) bài xích 36: Sự có mặt và trở nên tân tiến của phong trào công nhân bài xích 37: Mác cùng Ăng-ghen. Sự thành lập và hoạt động của nhà nghĩa làng mạc hội kỹ thuật bài 38: Quốc tế đầu tiên và công làng Pa-ri 1871 bài 39: quốc tế thứ nhị bài bác 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu vắt kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử hào hùng 10 Đề thi lịch sử vẻ vang 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi lịch sử dân tộc 10 học kì 2 tất cả đáp án