Đề thi học kì 2 chất hóa học 12 năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Thông qua đó giúp các bạn học sinh lập cập làm quen thuộc với cấu trúc đề thi, ôn tập nhằm đạt được tác dụng cao vào kì thi học kì 2 lớp 12 sắp tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 12 học kì 2

Đề thi cuối kì 2 môn chất hóa học 12 cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 môn vật dụng lí 12, ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 12, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử 12, đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 12.

Đề thi học tập kì 2 hóa học 12 năm 2021 - 2022

(Cho Cu = 64, Ag = 108, Zn = 65, Al= 27, fe =56, na =23, K =39, cha =137, Ca =40, O =16, N =14, H=1, S = 32, Cl = 35,5)


Câu 1: trong số phát biểu sau, phạt biểu làm sao không đúng?

A. Các chất C vào gang nhiều hơn nữa trong thép

B. Gang là hợp kim Fe – C và một vài nguyên tố khác

C Gang là hợp hóa học của sắt – C

D. Gang trắng cất ít C rộng gang xám

Câu 2: tiến hành các xem sét sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng tất cả hổn hợp bột Fe cùng S (trong điều kiện không có oxi).

(3) đến FeO vào hỗn hợp HNO3 (loãng, dư).

(4) mang lại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

Có từng nào thí nghiệm tạo nên muối fe (III) ?

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 3: cấu hình electron của ion Fe2+ là:

A. 3d6.

B. 3d5.

C. 3d3.

D. 3d2.

Câu 4: trong 3 oxít FeO, Fe2O3, Fe3O4 hóa học nào tính năng với axít HNO3 cho ra hóa học khí.

A. FeO và Fe3O4

B. Chỉ bao gồm Fe2O3.

C. Chỉ có Fe3O4.

D. Chỉ bao gồm FeO.

Câu 5: cho 1 miếng mãng cầu vào hỗn hợp CuCl2 từ bỏ từ mang lại dư hiện tượng kỳ lạ quan sát được

A. Bao gồm khí thoát ra và lộ diện kết tủa xanh


B. Gồm khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và tiếp nối tan ra

C. Bao gồm kết tủa màu xanh

D. Bao gồm khí thoát ra

Câu 6: Để khử trọn vẹn 45 gam láo hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe với MgO buộc phải dùng toàn diện 8,96 lít teo ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản bội ứng là:

A. 45g

B. 56,2g

C. 38,6 g

D. 39 g

Câu 7: dùng thuốc thử làm sao sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được hỗn hợp Fe2(SO4)3 cùng dung dịch Fe2(SO4)3 có lẫn FeSO4 ?

A. Hỗn hợp Ba(OH)2.

B. Hỗn hợp NH3.

C. Dung dịch KMnO4/H2SO4.

D. Hỗn hợp NaOH.

Câu 8: thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. Ns1

B. (n–1)dxnsy

C. Ns2np1

D. Ns2

Câu 9: làm phản ứng nào dưới đây thu được muối bột sắt (II)?

A. Fe chức năng với hỗn hợp H2SO4đặc, đun nóng, dư.

B. Fe tác dụng với hỗn hợp HNO3loãng dư.

C. Fe, FeO công dụng với dung dịch HNO3đặc, đun nóng, dư.

D. Sắt dư tác dụng với dung dịch HNO3loãng.

Câu 10: Điện phân muối bột MCl nóng chảy fan ta thu được 0,896 lít (đktc) khí sống anot cùng 3,12 g M làm việc catot, M là:

A.Na

B. K

C. Rb

D. Li

Câu 11: Để sáng tỏ CO2 cùng SO2 chỉ cần dùng thuốc test là:

A. CaO.

B. Dd Ba(OH)2.

C. Nước brom.

D. Dd NaOH.

Câu 12: phối hợp m gam Al vào hỗn hợp HNO3 siêu loãng chỉ thu được tất cả hổn hợp khí gồm bao gồm 0,015 mol N2O với 0,01 mol NO. Giá trị của m là:


A. 13,5 g

B. 1,35 g

C. 0,81 g

D. 0,75 g

Câu 13: Dẫn khí CO2 trường đoản cú từ đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ hoá học xảy ra là

A. Tất cả kết tủa trắng, kết tủa ko tan trong CO2dư.

B. Tất cả kết tủa trắng, kết tủa rã trong CO2dư.

C. Không có kết tủa.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 14: đến a mol CO2 phản vào dd cất 0,2mol NaOH cùng 0,15 mol Ba(OH)2 nhận được 23,64g kết tủa. A là

A. 0,38 hoặc 0,25

B. 0,12 hoặc 0,38

C. 0,12

D. 0,36.

Câu 16: đến Fe sắt kẽm kim loại lần lượt vào các dung dịch chứa riêng biệt các chất: CuCl2 ; FeCl3 ; HCl, HNO3 sệt nguội, NaOH . Số làm phản ứng xẩy ra là :

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 17: Để rõ ràng Fe2+ với Fe3+ người ta cần sử dụng chất nào bên dưới dây:

A. Dd NaOH.

B. H2SO4.

C. Dd HCl.

D. Dd BaSO4.

Câu 18: phép tắc làm mềm nước cứng là:

A. Vứt bỏ ion SO42−trong nước

B. Vứt bỏ ion HCO3−trong nước

C. Khử ion Ca2+và ion Mg2+trong nước

D. Thải trừ ion Ca2+ với ion Mg2+ trong nước.

Câu 19: dãy nào gồm các chất vừa biểu lộ tính khử vừa biểu thị tính lão hóa ?

A. Fe3O4, FeO , FeCl2

B. Fe2O3; Fe2(SO4)3 , Fe(OH)2

C.Fe2(SO4)3, FeCl2, Fe(OH)3

D. Fe2(SO4)3 , FeCl3 , Fe2O3

Câu 20: đến hỗn hợp tất cả Na cùng Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 và nước (dư). Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) với m gam chất rắn ko tan. Cực hiếm của m là?

A. 10,8g

B. 7,8g

C. 5,4g

D. 43,2g

Câu 21: thông số kỹ thuật electron của ion 24Cr là

A. 3d24s1.

B. 3d44s2.

C. 3d34s2.

D. 3d5 4s1.

Câu 22: hóa học nào sau đó là chất khử oxit sắt trong lò cao?

A. Na

B. CO

C. Al

D. H2

Câu 23: Cho thông số kỹ thuật electron của nguyên tử của các nguyên tố sau :


X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2

G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2

Các yếu tắc được xếp vào team IIA bao gồm :

A. X,Y,Z

B. Z,T,H

C. X,Z,T

D. Z,T,G

Câu 24: Trong bầu không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì tiếp sau đây sẽ xẩy ra hiện tượng sắt bị bào mòn điện hoá?

A. Fe nguyên chất.

B. Sắt tây (sắt tráng thiếc).

C. Tôn (sắt tráng kẽm).

D. Hợp kim gồm Al và Fe.

Câu 25: Sự phá huỷ kim loại hay kim loại tổng hợp do kim loại chức năng trực tiếp với những chất oxi hoá trong môi trường thiên nhiên được hotline là

A. Sự tính năng của kim loại với nước.

B. Sự khử kim loại.

C. Sự ăn mòn điện hoá học.

D. Sự bào mòn hoá học.

Câu 26:Vai trò của Fe3+ trong làm phản ứng Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 là:

A. Hóa học bị oxi hoá.

B. Chất bị khử.

C. Hóa học khử.

D. Hóa học trao đổi.

Câu 27: mang đến m gam hỗn hợp bột Al với Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu đến m gam các thành phần hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì bay ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 5,4 gam Al với 8,4 gam Fe.

B. 5,4 gam Al cùng 2,8 gam Fe.

C. 5,4 gam Al với 5,6 gam Fe.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Văn 6 Cây Tre Việt Nam, Soạn Bài Cây Tre ViệT Nam

D. 10,8 gam Al cùng 5,6 gam Fe.

Câu 28: cho Cu dư chức năng với dung dịch AgNO3 thu được hỗn hợp X. Cho Fe dư tính năng với hỗn hợp X được hỗn hợp Y. Dung dịch Y chứa