*Bạn đang xem: Đáp án sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh những số có 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang trăng tròn • Nhân số bao gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân tách 6 • rèn luyện trang 25 • tra cứu một trong những phần đều nhau của một số • luyện tập trang 26 • chia số có hai chữ số mang lại số có một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép chia hết và phép chia tất cả dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên những lần • rèn luyện trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một số lần • rèn luyện trang 38 • tìm số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành thực tế đo độ nhiều năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có ba chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số khủng gấp mấy lần số nhỏ bé • rèn luyện trang 58 • Bảng chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé bỏng bằng một trong những phần mấy số khủng • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số có hai chữ số cho số tất cả một chữ số • phân chia số bao gồm hai chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có bố chữ số đến số có một chữ số • chia số có bố chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • giới thiệu bảng phân tách • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số mang lại 10 000


• những số có bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • luyện tập chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số • phân tách số có bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • luyện tập trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


• các số bao gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số bao gồm năm chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Tại Sao Ớt Lại Cay ? Tại Sao Ăn Ớt Lại Cay

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số mang đến 10 000 •Chương 4: các số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm