Để luyện tập cho kỳ thi trung học phổ thông QG, những em đọc thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ A mang đến Z Đề thi môn giờ Anh thpt QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó những em sẽ núm rất vững các kiến thức căn phiên bản xuất hiện trong kì thi !

Bên cạnh đó, những em cũng đừng quên tham khảo thêm Kinh nghiệm trong chống thi IELTS để bình thản và sáng sủa hơn nhé.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng tay in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR lý giải từ A mang lại Z dạng bài CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong giờ đồng hồ Anh trung học phổ thông Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong khi đó “Good job!” nghĩa là xuất sắc lắm, “With pleasure” nghĩa là vinh hạnh của mình (vinh dự làm cái gi đó), “You’re welcome” nghĩa là không có gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ là vây. Đó là nhiệm vụ của chúng trong gia đình”. Rất nhiều câu trả lời khác hầu như mang nghĩa ủng hộ, không phù hợp với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức thị bạn trọn vẹn chính xác, “That"s what I think” tức là đó là những gì tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” nghĩ về là không hề nghi ngờ gì về việc đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. Admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit tức là thừa nhận, đồng ý cái gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend to grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest mang nghĩa ko trung thực, không phù hợp với nghĩa của đề bài.Nên chỉ từ câu D – hateful sở hữu nghĩa đáng ghét (không quan tiền tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye lớn acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. Pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm so với cái gìshow respect for là biểu hiện sự tôn trong đối với cái gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. Popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ buộc phải điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là thịnh hành (nổi tiếng) cùng với ai/cái gì, popularity mang nghĩ sự danh tiếng không phù hợp trong ngữ cảnh của câu.Câu này còn có nghĩa là: cùng với sự vui nhộn của mình, Martin khá nổi tiếng (phổ biến) với những học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức là các cư dân ở ngôi làng đang sống một cuộc sống hạnh phúc MẶC DÙ bọn họ thiếu thốn những sơ sở vật hóa học hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, các loại ngay câu A (bởi vì) và C (vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. Attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là đắm đuối sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. Seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn dòng gì/ai. Câu này sở hữu nghĩa là những nhà khoa học đang nghiên cứu một loại thuốc có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã đến lúc anh ấy phải cư xử như một người lớn có nhiệm vụ và dứt việc đổ lỗi lên trên người khác mang đến những sai lầm của mình.

Question 24: It"s not my …………to tell you how khổng lồ run your life, but I think you should settle down và have a family. 


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to lớn 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning and commonly refers khổng lồ the way students confidently control and organise their own language leaming process. While some people seem to have an almost (26) ………….flairs for languages,others have khổng lồ rely on strategies to lớn maximise their skills & learn a foreign language more effectively.


The main thing to remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning and being prepared khổng lồ take every opportunity available lớn you to lớn learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according lớn your own needs & interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage to lớn broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely to achieve their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. Incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ và hiểu văn cảnh của bài để điền được từ phù hợp câu này: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính chủ quyền của fan học" càng ngày trở nên quan trọng trong trong thời điểm gần đây. Nó có liên quan một cách ví dụ đến câu hỏi học ngữ điệu và thường được đề cập cho cách học viên tự tin kiểm soát điều hành và tổ chức quá trình học của họ.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. Instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là ở trong về bản năng, câu này có nghĩa là: vào khi một số trong những người dường như có khiếu gần như là thuộc về bản năng so với ngôn ngữ, những người dân khác phải nhờ vào các chiến lược để tối đa hóa năng lực và học tập ngoại ngữ một cách tác dụng hơn.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. As a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là, với từ kia (kết trái là), có tác dụng cao đạt được mục tiêu của bọn họ trong dài hạn, chọn câu trả lời A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions from 30 to 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to remote destinations, staying with local people và learning about their culture và way of life. They stay in local accommodation, giới thiệu facilities with local people, and join in with meals và celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often nội dung the same values. Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found lớn be negative. (3) 


So, is it possible khổng lồ experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences và minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is khổng lồ show respect for, learn about, and be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) trình làng về Tribal tourism (du kế hoạch tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh loại hình này với mô hình khác, đoạn (3) cùng (4) là các ý kiến trái lập về loại hình này và lời khuyên tích cực và lành mạnh đến du khách.Vậy nên chọn đáp án là B, trong khi đó câu A với C chỉ thể hiện một phần trong bài, câu D không liên quan đến ngôn từ của bài.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. Travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần hiểu kỹ câu trước đó để tránh nhầm lẫn lựa chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. Different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided” nghĩa là ko phải người nào cũng tin rằng du ngoạn bộ lạc là 1 điều tốt, và những ý loài kiến thì không giống nhau.=> Chọn giải đáp là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. Respect local customs và traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu còn sót lại sai hoặc không được đề cập mang đến trong bài.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 35 lớn 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to lớn buy newer ones khổng lồ keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, & arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution to the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold & silver that make it attractive khổng lồ recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - & less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to lớn the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified lớn ban hazardous waste shipments khổng lồ poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to lớn profit from clean e-waste recycling. The key to lớn their business is a huge, building-size machine able khổng lồ separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines like this khổng lồ process the entire USA"s output đầu ra of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương từ như câu 30 mặt trên, những câu hỏi về title của bài xích (ý thiết yếu của bài), bắt buộc làm ở đầu cuối sau khi đã vấn đáp các thắc mắc khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. Inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong những hiệp ước (thỏa thuận) yêu cầu các giang sơn phát triển thông tin cho các nước nhà đang cách tân và phát triển về việc các lô hàng hóa học thải ô nhiễm và độc hại đang vận chuyến đến giang sơn của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. The ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ cả câu để xác minh đại từ thay thế cho nhà ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. Take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn bệnh ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 41 là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative action is fundamental to solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức hoàn toàn có thể suy ra được rằng các hành vi lập pháp là điều cơ phiên bản để xử lý vấn đề rác rưởi thải năng lượng điện tử một phương pháp hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn đáp án D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với C đầy đủ không đúng về phương diện nghĩa đối với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B cùng D sai về mặt nghĩa cùng với câu gốc.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).

Xem thêm: Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Có Lời Giải, Cách Giải Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5


Question 48

Đáp án câu 48 là B. Respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút khoác niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early to prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo cổng đầu ra - Thi ko đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the e-mail to confirm your subscription!