STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D900
2 Sư phạm Tiếng trung quốc Sư phạm Tiếng china 7140234D01, D040
3 giáo dục và đào tạo Đặc biệt giáo dục và đào tạo Đặc biệt 7140203D01, C00, C150
4 giáo dục đào tạo Chính trị giáo dục đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C190
5 giáo dục Thể chất giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, XDHB27.03Học bạ
6 giáo dục Tiểu học giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202A00, A01, D010
7 ngôn từ Trung Quốc ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D040
8 ngôn ngữ Hàn Quốc ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D96, D780
9 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A010
10 Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C00, C140
11 Sư phạm giờ Anh Sư phạm tiếng Anh 7140231D010
12 Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A010
13 thống trị giáo dục quản lý giáo dục 7140114A00, D01, C000
14 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D780
15 Sư phạm Sinh học tập Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, D080
16 Sư phạm hóa học Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D070
17 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D780
18 giáo dục đào tạo Mầm non giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201M00, XDHB24.48Học bạ
19 công tác làm việc xã hội công tác xã hội 7760101A00, D01, C000
20 Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học 7140210A00, A010
21 Sư phạm vật Lý Sư phạm đồ vật lý 7140211A00, A01, C010
22 ngôn từ Nhật ngữ điệu Nhật 7220209D01, D060
23 thế giới học nước ngoài học 7310601D01, D14, D780
24 ngôn ngữ Pháp ngôn từ Pháp 7220203D01, D030
25 nước ta học việt nam học 7310630D01, C00, D780
26 ngữ điệu Nga ngữ điệu Nga 7220202D01, D78, D02, D800
27 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh 7220201D010
28 tư tưởng học tâm lý học 7310401B00, D01, C000
29 chất hóa học Hoá học tập 7440112A00, B00, D070
30 Văn học Văn học tập 7229030D01, C00, D780
31 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D90, XDHB0
32 Sư phạm Tiếng china Sư phạm Tiếng trung quốc 7140234D01, D04, XDHB0
33 tư tưởng học tư tưởng học 7310403A00, D01, C00, XDHB0
34 giáo dục Đặc biệt giáo dục Đặc biệt 7140203D01, C00, C15, XDHB0
35 giáo dục đào tạo Chính trị giáo dục đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C19, XDHB0
36 giáo dục Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202A00, A01, D01, XDHB0
37 ngữ điệu Trung Quốc ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, XDHB0
38 ngữ điệu Hàn Quốc ngôn từ Hàn Quốc 7220210D01, D96, D78, XDHB0
39 công nghệ thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, XDHB0
40 Sư phạm tiếng Anh Sư phạm giờ Anh 7140231D01, XDHB0
41 Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, XDHB0
42 cai quản giáo dục thống trị giáo dục 7140114A00, D01, C00, XDHB0
43 Sư phạm Ngữ Văn Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D78, XDHB0
44 Sư phạm Sinh học tập Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, D08, XDHB0
45 Sư phạm chất hóa học Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, XDHB0
46 Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D78, XDHB0
47 công tác làm việc xã hội công tác xã hội 7760101A00, D01, C00, XDHB0
48 Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, XDHB0
49 Sư phạm trang bị Lý Sư phạm vật dụng lý 7140211A00, A01, C01, XDHB0
50 ngôn từ Nhật ngôn từ Nhật 7220209D01, D06, XDHB0
51 nước ngoài học thế giới học 7310601D01, D14, D78, XDHB0
52 ngôn ngữ Pháp ngôn từ Pháp 7220203D01, D03, XDHB0
53 vn học vn học 7310630D01, C00, D78, XDHB0
54 ngữ điệu Nga ngôn từ Nga 7220202D01, D78, D02, D80, XDHB0
55 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB0
56 hóa học Hoá học 7440112A00, B00, D07, XDHB0
57 Văn học tập Văn học 7229030D01, C00, D78, XDHB0
58 giáo dục Quốc phòng - an toàn giáo dục đào tạo Quốc chống - bình an 7140208C00, C19, A080
59 giáo dục Quốc chống - bình an giáo dục Quốc chống - bình yên 7140208C00, C19, A08, XDHB0
60 tâm lý học giáo dục và đào tạo tâm lý học giáo dục và đào tạo 7310403A00, D01, C000
61 tư tưởng học giáo dục đào tạo tâm lý học giáo dục đào tạo 7310403A00, D01, C00, XDHB0
62 Sư phạm lịch sử - Địa lý Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý 7140249C00, C19, C20, XDHB0
63 giáo dục và đào tạo học giáo dục học 7140101B00, D01, C00, C01, XDHB0
64 Sư phạm lịch sử - Địa lý Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý 7140249C00, C19, C200
65 giáo dục và đào tạo học giáo dục học 7140101B00, D01, C00, C010Bạn đang xem: Đại học sư phạm tphcm điểm chuẩn


*Xem thêm: Tranh Tô Màu Con Nhện Giăng Tơ « In Hình Này, Tranh Tô Màu Người Nhện Cho Bé

*