STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin 7480201DGNLHCM600
2 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM600
3 công tác xã hội 7760101DGNLHCM600
4 vn học 7310630DGNLHCM600(chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)
5 Địa lý học tập 7310501DGNLHCM600(chuyên ngành Địa lý du lịch)
6 tâm lý học 7310401DGNLHCM600
7 lịch sử dân tộc 7229010DGNLHCM600(chuyên ngành quan hệ giới tính quốc tế)
8 Hoá học 7440112DGNLHCM600Gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường
9 Văn học tập 7229030DGNLHCM600
10 báo mạng 7320101DGNLHCM700
11 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201M01, M090
12 giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202D01, XDHB27Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
13 giáo dục Công dân 7140204C00, C19, C20, D66, XDHB24Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
14 giáo dục Chính trị 7140205C00, C19, C20, D66, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
15 giáo dục Thể hóa học 7140406T00, T02, T05, T030
16 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A01, XDHB27.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
17 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, XDHB23Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
18 Sư phạm vật lý 7140211A00, A01, A02, XDHB26.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
19 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, XDHB27.25Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
20 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, XDHB25.5Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
21 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D66, C14, XDHB26.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
22 Sư phạm lịch sử hào hùng 7140218C00, C19, XDHB24.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
23 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D15, XDHB24.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
24 Sư phạm Âm nhạc 7140221N000
25 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D90, A02, XDHB26Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
26 Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý 7140249C00, C19, C20, D78, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
27 Sư phạm Tin học và technology Tiểu học 7140250A00, D01, A02, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
28 lịch sử dân tộc 7229010C00, D14, C19, XDHB16chuyên ngành quan hệ giới tính quốc tếHọc bạ
29 Văn học tập 7229030C00, D15, D66, C14, XDHB16Học bạ
30 Văn hoá học tập 7229040C00, D15, D66, C14, XDHB16Học bạ
31 tư tưởng học 7310401B00, D01, C00, XDHB25.5Học bạ
32 tư tưởng học 7310401CLCB00, D01, C00, XDHB25.75Chất lượng caoHọc bạ
33 Địa lý học 7310501C00, D15, XDHB19(chuyên ngành: Địa lý du lịch)Học bạ
34 vn học 7310630C00, D14, D15, XDHB22.25(chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)Học bạ
35 vn học 7310630CLCC00, D14, D15, XDHB22.5(chuyên ngành Văn hóa phượt - quality cao)Học bạ
36 báo chí 7320101C00, D15, D66, C14, XDHB26.25Học bạ
37 báo mạng 7320101CLCC00, D15, D66, C14, XDHB26.5Chất lượng caoHọc bạ
38 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D08, XDHB17Học bạ
39 Hoá học tập 7440112A00, B00, D07, XDHB16gồm những chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa so sánh môi trườngHọc bạ
40 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB22.75Học bạ
41 technology thông tin 7480201CLCA00, A01, XDHB23Chất lượng caoHọc bạ
42 công tác xã hội 7760101D01, C00, XDHB17Học bạ
43 quản lý tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, D08, XDHB16Học bạ
44 Văn hoá học 7229040DGNLHCM600
45 vật lý chuyên môn 7520401DGNLHCM600
46 cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101DGNLHCM600
47 Sư phạm technology 7140246B00, B03, B08, A01, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
48 vật lý chuyên môn 7520401A00, A01, A02, XDHB16Học bạBạn đang xem: Đại học sư phạm đà nẵng điểm chuẩn


*Xem thêm: Doncef Là Thuốc Doncef Có Tác Dụng Gì? Giá Bao Nhiêu? Doncef Là Thuốc Gì

*