về tối 15/9, Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học quốc gia Hà Nội thông báo phương pháp nhập học tập với tân sinh viên theo vẻ ngoài trực tuyến.


Thí sinh xem điểm chuẩn vào các trường, khoa thành viên của ĐH non sông Hà Nội năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học tập thành viên của Đại học đất nước Hà Nội bao gồm:Trường ĐH khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH kinh tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa cai quản trị với Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa những Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông tin của Đại học đất nước Hà Nội:Từ ngày 17/9 cho 17 tiếng ngày 26/9, thí sinh chứng thực nhập học tập trực đường vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác nhận nhập học thành công, thí sinh sẽ triển khai nhập học tập trực truyến từ bỏ 21/9 mang đến trước 17 giờngày 30/9.