Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O được thpt Sóc Trăng soạn là phản ứng thoái hóa khử giữa sắt kẽm kim loại đồng và dung dịch axit HNO3 thành phầm khử sinh ra là lúc đinito oxit. Tài liệu đang giúp chúng ta viết và thăng bằng đúng phương trình hóa học. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Cu + hno3 → cu(no3)2 + no2 + h2o


2. Điều kiện phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 

Không có

3. Cách thăng bằng phản ứng lão hóa khử Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+12O + H2O

Bạn đang xem: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O


4x

1x

Cu0 → Cu+2 + 2e

2N+5 + 2.4e → 2N+1(N2O)

Phương trình phản nghịch ứng: 4Cu + 10HNO3 → 4Cu(NO3)2 + N2O + 5H2O

4. Cách triển khai phản ứng mang lại Cu công dụng với dung dịch HNO3

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá đồng, nhỏ từ từ hoàn toản dung dịch HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 và hiện ra khí đinito oxit N2O.

6. Bài tập áp dụng minh họa

Câu 1. cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và tứ dung dịch muối đơn lẻ là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào chức năng được đối với cả bốn hỗn hợp muối đang cho?

A. Al.

B. Fe.

C. Cu.

D. Không sắt kẽm kim loại nào.


Đáp án D

Không sắt kẽm kim loại nào vì cả 3 kim loại đều lép vế Mg trong hàng điện hóa → Cả 3 kim loại đều ko khử được ion Mg2+ vào muối.


Câu 2. cho khí co dư đi qua hỗn hợp bao gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có :

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, Mg.

D. Cu, Al2O3, MgO.


Đáp án D

CO khử được những oxit sắt kẽm kim loại của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa thành kim loại và khí CO2.

→ co chỉ khử được CuO thành Cu; Al2O3 với MgO không bị khử.


Câu 3. Trong chống thí nghiệm, người ta tiến hành thí nghiệm của sắt kẽm kim loại Cu với HNO3 đặc. Biện pháp xử lí rất tốt để khí tạo nên thành khi thoát ra ngoài ít gây độc hại môi trường nhất là

A. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm hỗn hợp Ca(OH)2

B. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước

C. Nút ống nghiệm bởi bông khô

D. Nút ống nghiệm bởi bông tẩm cồn.


Đáp án A: bởi vì khí bay ra đa số là NO2 nên dùng hóa học kiềm tẩm vào bông nút chặt ống nghiệm đã phản ứng cùng với NO2 tạo muối, ko thoát ra ngoài môi trường xung quanh gây ô nhiễm.

Câu 4. Nguyên tử sắt kẽm kim loại khi gia nhập phản ứng hoá học có đặc thù nào sau đây?

A. Nhường electron và chế tạo thành ion âm.

B. Nhường electron và sản xuất thành ion dương.

C. Nhận electron để thay đổi ion âm.

D. Thừa nhận electron để biến ion dương.


Câu 5. Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Sắt + Cu(NO3)2.

B. Cu + AgNO3.

C. Zn + Fe(NO3)2.

D. Ag + Cu(NO3)2.


Câu 6. Để vứt bỏ kim loại Cu thoát ra khỏi hỗn vừa lòng bột tất cả Ag cùng Cu, bạn ta ngâm hỗn hợp kim loại bên trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3.

B. HNO3.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)2.


Đáp án A

Ta ngâm vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 bởi vì Cu phản bội ứng với AgNO3 sinh sản thành hỗn hợp muối với đẩy sắt kẽm kim loại Ag thoát ra khỏi muối.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.


Câu 7. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình bí mật không đựng không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .


Đáp án D

nCu(NO3)2 ban sơ = 0,035 mol.

Gọi nCu(NO3)2 phản nghịch ứng = x mol

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

x → x → 2x → 0,5x

Khối lượng chất rắn giảm = cân nặng khí cất cánh đi

=> mNO2 + mO2 = 2x.46 + 0,5x.32 = 6,58 – 4,96

=> x = 0,015 mol

Hấp thụ X vào nước :

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

=> < H+ > = 0,03/0,3 = 0,1M => pH = 1


………………………………

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số tư liệu liên quan: 

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn phương trình hóa học Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là bội nghịch ứng lão hóa khử, đối phản bội ứng khi mang đến đồng chức năng với dung dịch axit nitric loãng thành phầm thu được là muối đồng nitrat với thoát ra khí có màu nâu đỏ NO2.

Các bạn có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu tương quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập thứ Lí 12 ,….

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 33, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module*
*

*

Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary


1500 câu test trình độ chuyên môn C giờ Anh


*

Kiến thức ngữ pháp giờ Anh về tự hạn định


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình xem xét này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.