Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là làm phản ứng lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử chất hóa học 10, đặc điểm Hóa học của Cu và đặc thù hóa học HNO3…. Cũng như các dạng bài xích tập.

Bạn đang xem: Cu + hno3 → cu(no3)2 + no + h2o

Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng mực hơn.


Mời các bạn tham khảo một số trong những tài liệu quan lại đến thăng bằng phản ứng 

Bạn đã xem: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O


1 1. Phương trình phản bội ứng Cu chức năng HNO3 loãng4 4. Phương trình ion thu gọn Cu công dụng HNO3 loãng 7 7. đặc thù hóa học tập của HNO3 

2. Thăng bằng phương trình phản bội ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác định sự biến đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

*

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại con kiến thức: Các bước cân bằng phản ứng bằng phương pháp thăng bởi electron

Bước 1. Viết sơ thứ phản ứng với những chất tham gia xác định nguyên tố tất cả số oxi hóa chũm đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bằng electron: Nhân thông số để

Tổng số electron mang đến = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân bởi nguyên tố: nói thông thường theo thiết bị tự

Kim các loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi trường (axit, bazo)

Nước (cân bởi H2O là để cân đối hidro)

Bước 5. Kiểm tra số nguyên tử oxi ở nhì vế (phải bằng nhau)

3. Điều khiếu nại phản ứng Cu tính năng với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn gàng Cu chức năng HNO3 loãng 


3Cu + 8H+ + 2NO3–  → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O


5. Cách thực hiện phản ứng mang lại Cu công dụng HNO3

Cho đồng Cu tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3

6. Hiện tượng lạ cho Cu tính năng HNO3 loãng

Kim nhiều loại Cu rắn đỏ dần chế tạo ra thành dung dịch màu xanh lam và khí không màu hóa nâu trong bầu không khí thoát ra.

7. Tính chất hóa học tập của HNO3 

Axit nitric diễn đạt tính axit

Axit nitric có đặc thù của một axit thông thường nên nó làm quỳ tím chuyển sang color đỏ.

Tác dụng cùng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat chế tác thành các muối nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Tính lão hóa của HNO3

Axit nitric tính năng với kim loại

tính năng với phần lớn các kim loại trừ Au cùng Pt sản xuất thành muối bột nitrat với nước .

Kim một số loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 sệt

Kim các loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim các loại + HNO3 loãng rét mướt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, sắt, crom bị động với axit nitric sệt nguội vì chưng lớp oxit kim loại được sinh sản ra bảo vệ chúng không bị oxy hóa tiếp.

Axit nitric tính năng với phi kim

(Các yếu tố á kim, xung quanh silic cùng halogen) sản xuất thành nito dioxit nếu như là axit nitric đặc cùng oxit nito cùng với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà sắt kẽm kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Tác dụng với thích hợp chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 chảy trong HNO3, HgS không chức năng với HNO3.

8. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng nàosau đây chưa phải của HNO3?

A. Để pha trộn phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Cung ứng dược phẩm

C. Cấp dưỡng khí NO2 và N2H4

D. Để tiếp tế thuốc nổ, dung dịch nhuộm


Đáp án C

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 làm cho xanh quỳ tím và có tác dụng phenolphtalein hóa đỏ.

B. Axit nitric được dùng làm sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), thuốc nhuộm, dược phẩm.

C. Vào công nghiệp, để phân phối HNO3 người ta đun tất cả hổn hợp (KNO3) với H2SO4 đặc

D. điều chế HNO3 trong chống thí nghiệm fan ta cần sử dụng khí amoniac (NH3)


Đáp án B

Chọn B: Axit nitric được dùng để sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

A Sai: dung dịch HNO3 chỉ làm xanh quỳ tím hóa đỏ.

C. Vào công nghiệp để cung cấp axit nitric, tín đồ ta hay đun nóng hỗn hợp natri nitrat rắn với dung dịch H2SO4 đặc

D. Để pha chế HNO3 trong phòng thí nghiệm fan ta dùng NaNO3 và H2­SO4đặc


Câu 3. Trong những thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường hình thành khí độc NO2. Để tinh giảm khí NO2 thoát ra tự ống nghiệm, tín đồ ta sử dụng giải pháp nhét bông bao gồm tẩm chất hóa học và nút ống nghiệm. Chất hóa học đó chính là

A. H2O

B. Hỗn hợp nước vôi trong

C. Dung dịch giấm ăn

D. Dung dịch muối ăn


Đáp án B

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí màu nâu đỏ NO2 bị tổ hợp trong dung dịch, sản xuất thành chất rắn Ca(NO2)2 cùng Ca(NO3)2


Câu 4. Chất nào tiếp sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3:

A. HCl

B. HNO3

C. KBr

D. K3PO4


Đáp án B

Phương trình phản ứng

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3

3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3


Câu 5. cho 19,2 gam Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản bội ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D

Phương trình hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

=> nNO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit


Câu 6. mang đến phương trình chất hóa học sau: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 7. cho Cu (z = 29), vị trí của Cu vào bảng tuần hoàn là

A. ô 29, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IB.

B. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IA.

C. ô 29, chu kỳ luân hồi 4, nhóm VIIIB.

D. ô 29, chu kỳ luân hồi 4, team IIB.


Đáp án A

Nguyên tố X tất cả Z = 29 => thông số kỹ thuật X là 1s22s22p63s23p63d104s1

=> X trực thuộc ô máy 29, chu kì 4, phân team IB


Câu 8. đánh giá và nhận định nào sau đấy là sai?

A. Đồng dẻo, dễ kéo sợi.

B. Đồng là sắt kẽm kim loại có color đen.

C. Đồng có thể dát mỏng hơn giấy viết từ 5 cho 6 lần.

D. Đồng dẫn nhiệt, năng lượng điện tốt.


Đáp án B: Đồng là sắt kẽm kim loại có gray clolor đỏ 

Câu 9. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án C

Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là HCl, NH3

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


Câu 10. hiện tượng nào xảy ra khi mang lại mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch tất cả màu xanh, H2 bay ra

C. Dung dịch có màu xanh, bao gồm khí màu nâu cất cánh ra

D. Dung dịch có màu xanh lá cây lam, gồm khí ko màu cất cánh ra, bị hoá nâu trong ko khí.


Đáp án D

Phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ hiện tượng: Dung dịch có màu xanh của Cu(NO3)2 với khí gray clolor đỏ NO2.


Câu 11.

Xem thêm: ( Cd Là Chất Gì ? Tác Hại Của Cd Đối Với Sức Khỏe Con Người

phối hợp m gam Al vào hỗn hợp HNO3 loãng vừa đủ, nhận được 17,92 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả N2O và N2 biết tỉ khối khá của X so với H2 là 18 (không còn thành phầm khử làm sao khác) và dd Y cất a gam muối hạt nitrat. Cực hiếm của m là.