Bạn sẽ học về cường độ mẫu điện cơ mà chưa gắng chắc được khái niệm cũng như công thức tính cường độ mẫu điện. Nội dung bài viết này xe giúp đỡ bạn lấy lại toàn bộ các kỹ năng về mẫu điện mà bạn hiện giờ đang bị thiếu, các bạn và mình thuộc học nhé.


Cường độ chiếc điện là gì ?

Cường độ mẫu điện là đại lượng đặc thù cho độ mạnh khỏe hay yếu ớt của chiếc điện.Cường độ mẫu điện còn đặc trưng cho con số các năng lượng điện tử trải qua tiết diện của vật dẫn vào một đơn vị thời gian.Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ dạn dĩ yếu của loại điện với là giá trị của cường độ mẫu điện.

Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì ?

Cường độ dòng điện có đơn vị chức năng đo là Ampe và ký hiệu là AĐối với cường độ mẫu điện nhỏ ta dùng đơn vị chức năng là milampe (mA)

Ampe kế là gì ?

 Ampe kế là dụng cụ dùng làm đo cường độ dòng điện

Công thức tính cường độ dòng điện là gì ?

Công thức tính cường độ dòng điện 1

*
*
*

và U=I.R,

( Mẹo học thuộc công thức tính hiệu điện cầm : U= R.I hay hiểu là U (mẹ)= Rì(em gái của mẹ)