Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cần nỗ lực vững, những dạng bài tập và câu hỏi có kĩ năng xuất hiện nay trong đề thi HK2 môn đồ vật lí sắp đến tới


CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

I. MẠCH DAO ĐỘNG: 

1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L.

Bạn đang xem: Công thức vật lý 12 học kì 2

2. Mạch dao động lí tưởng là mạch dao động có điện trở của mạch bằng không và mạch ko bức xạ sóng điện từ.

3. Định luật biến thiên điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế vào mạch dao động lí tưởng.

- Sự biến thiên điện tích của một bản tụ điện: q = q0cos(ωt + φ).

- Sự biến thiên cường độ dòng điện vào mạch: i = -I0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + ).

(Với I0 = ωq0)

- Sự biến thiên hiệu điện thế giữa nhị bản tụ điện: u = U0cos(ωt + φ). (Với )

q0 : điện tích cực đại bên trên một bản tụ điện (đơn vị C).

I0 : cường độ dòng điện cực đại vào mạch (đơn vị A).

U0 : hiệu điện thế cực đại giữa nhì bản tụ điện (đơn vị V)

(omega = dfrac1sqrt LC ): tần số góc riêng biệt của mạch dao động LC (đơn vị rad/s).

(T = 2pi sqrt LC ): chu kì riêng của mạch dao động LC (đơn vị s).

(f = dfrac12pi sqrt LC ): tần số riêng của mạch dao động LC (đơn vị Hz).

Độ tự cảm của cuộn cảm: (L = 4pi .10^ - 7mu dfracN^2lS) (đơn vị H)

(trong đó, N là số vòng dây quấn của ống dây điện chiều dài l, có tiết diện ống dây S)

Nhận xét: i nhanh pha (dfracpi 2) so với q, và so với u. Và q cùng trộn với u.

Chú ý:

(C_1//C_2 Rightarrow C = C_1 + C_2)

(C_1ntC_2 Rightarrow dfrac1C = dfrac1C_1 + dfrac1C_2)

 (L_1//L_2 Rightarrow dfrac1L = dfrac1L_1 + dfrac1L_2)


(L_1ntL_2 Rightarrow L = L_1 + L_2)

4. Biểu thức độc lập với thời gian.

(i^2 = omega ^2left( q_0^2 - u^2C^2 ight) = fracCLleft( U_0^2 - u^2 ight).)

5. Định nghĩa dao động điện từ tự do: là sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc của cường độ điện trường (vec E) và cảm ứng từ (vec B)) vào mạch dao động.

6. Năng lượng điện từ trong mạch dao động lí tưởng.

- Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện.

(W_d = dfrac12dfracq^2C = dfracq_0^22Ccos ^2left( omega t + varphi ight))

- Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

(W_t = dfrac12Li^2 = dfrac12Lomega ^2q_0^2sin ^2left( omega t + phi ight))


(= dfracq_0^22Csin ^2left( omega t + phi ight).)

- Năng lượng điện từ trong mạch dao động là tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch.

(W = W_d + W_t = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2 )

(= mathop m const olimits ) 

Nhận xét: 

Năng lượng vào mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

Mạch giao động có tần số góc w, tần số f và chu kỳ T thì tích điện điện ngôi trường và năng lượng từ trường cùng đổi thay thiên tuần hoàn với tần số góc 2w, tần số 2f và chu kỳ luân hồi (fracT2).

Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn luôn không đổi. Nói cách khác, năng lượng điện từ trường của mạch dao động luôn luôn bảo toàn.


Năng lượng điện trường cực đại = năng lượng từ trường cực đại = năng lượng điện từ trường.(W_d_max = W_t_max = W = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2)

 (Lưu ý thêm rằng (C = dfracq_0U_0))

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG ĐIỆN TỪ):

1. Giả thuyết của Mắc-xoen về mối quan lại hệ giữa điện trường và từ trường.

- lúc một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy, là điện trường có các đường sức điện là đường cong kín, bảo phủ các đường sức từ.

- khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó xuất hiện một từ trường, có các đường cảm ứng từ bảo phủ các đường sức điện.

2. Điện từ trường là trường có nhì thành phần biến thiên theo thời gian, tương quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.


III. SÓNG ĐIỆN TỪ:

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

2. Những tính chất (đặc điểm) của sóng điện từ.

- Sóng điện từ truyền được vào tất cả các môi trường vật chất, kể cả chân không. Vận tốc lan truyền sóng điện từ vào chân ko bằng vận tốc ánh sáng trong chân ko : c = 3.108 m/s. Vào chân không, sóng điện từ tần số f thì có bước sóng là (lambda = fraccf = c.2pi sqrt LC .)

- Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vecto (vec E) và vecto (vec B) luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng (vec v). Bố vecto (vec E), (vec B), (vec v) tạo thành một tam diện thuận.

- vào sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên tuần hoàn theo không khí và thời gian, và luôn luôn cùng pha với nhau.


- Sóng điện từ cũng tuân thủ theo đúng các định luật phản xạ, khúc xạ; cũng có thể giao thoa, nhiễu xạ ... Như ánh sáng.

- Sóng điện từ mang năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.

- Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong tin tức liên lạc vô tuyến và được gọi là sóng vô tuyến.

3. Ứng dụng của sóng năng lượng điện từ.

- Sóng năng lượng điện từ cần sử dụng làm sóng sở hữu để đưa tải các dao đụng âm thanh, hình ảnh… ra đi bằng phương pháp biến điệu.

*

4. Sơ đồ khối của sản phẩm phát thanh vô tuyến đường điện solo giản:

*

5. Vẻ ngoài thu sóng năng lượng điện từ: Dựa vào cộng hượng điện từ trong mạch LC (f = f0)

- Tần số thu khi có cộng hưởng điện từ: f = (f_0 = dfrac12pi sqrt LC )(Hz)

- bước sóng điện từ chiếm được là: l= cT= c2p(sqrt LC )(m).


- Chu kì sóng điện từ thu được: 

(T )= (T_0 = 2pi sqrt LC )

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG .

I. Tán dung nhan ánh sáng.

* Tán sắc ánh nắng là hiện tượng kỳ lạ lăng kính so với một chùm sáng phức hợp thành mọi chùm sáng có màu sắc khác nhau.

* Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không trở nên tán dung nhan khi qua lăng kính.

* Ánh sáng trắng là sự tổng hợp của không ít ánh sáng solo sắc có màu từ đỏ mang lại tím.

* tách suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng solo sắc, lớn nhất so với tia tím và bé dại nhất so với tia đỏ. * phân tách suất: (n = dfraccv) => vtím đỏ

II. Nhiễu xạ ánh sáng, giao trét ánh sáng.

1. Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng ánh sáng không theo định công cụ truyền thẳng, khi ánh nắng truyền qua 1 lỗ nhỏ, hoặc sát mép phần nhiều vật trong suốt hoặc ko trong suốt

2. Công dụng thí nghiệm Young về giao bôi ánh sáng:


- Đối cùng với ánh sáng đối kháng sắc: là 1 trong những vùng sáng sủa hẹp trong những số ấy có hầu như vân sáng , vân về tối xen kẽ, tuy vậy song và phương pháp đều nhau.

- Đối với ánh sáng trắng: trên điểm thân O bao gồm một vân sáng sủa trắng, phía hai bên là đầy đủ vân sáng, vân tối ông chồng chất lếu láo độn có dạng các dải sáng cầu vồng tím ở trong đỏ nghỉ ngơi ngoài.

3. Phương pháp giao bôi ánh sáng:

 a) khoảng chừng vân: là khoảng cách giữa nhì vân sáng sủa (hoặc tối) cạnh nhau: (i = fraclambda Da)

a = S1S2: khoảng cách giữa nhị khe sáng, l: bước sóng của ánh sáng

D: khoảng cách từ nhị khe sáng sủa tới màn hứng vân (E)

b) địa chỉ vân sáng:

xk = (kdfraclambda Da) = ki ( k = 0, ± 1, ± 2, …gọi là bậc giao thoa)

c) địa chỉ vân tối:

xt = ((k + dfrac12)dfraclambda Da) = (k + (frac12))i

vân tối thứ n ứng với:  k = (n – 1)

4. Mỗi ánh sáng đối chọi sắc tất cả một màu sắc xác định, ứng với một bước sóng (tần số) xác định.


Trong chân ko (lambda = dfraccf), c = 3.10 8 (m/s), trong môi trường xung quanh chiết suất n: (lambda ^/ = dfraclambda n)

5. Ánh sáng trắng có mọi bước sóng trong vòng từ 0,38mm (tím) mang lại 0,76mm (đỏ).

+ Độ rộng quang phổ bậc k:(Delta x_k = k(lambda _d - lambda _t)dfracDa)

6. Khi phản vào khe S mặt khác hai ánh sáng đơn sắc tất cả bước sóng l1 , l2: thì bên trên màn tất cả hai hệ vân của nhị ánh sáng đơn sắc đó, đồng thời lộ diện một số vân trùng (đổi màu)

Tại địa chỉ vân trùng (hai vân sáng sủa trùng nhau): (x_k1 = x_k2 Leftrightarrow k_1lambda _1 = k_2lambda _2)

III. Sản phẩm quang phổ  là dụng cụ dùng làm phân tích chùm sáng phức thành gần như thành phần đối kháng sắc khác nhau.

- cấu tạo và hoạt động: có ba bộ phận chính:

+ Ống chuẩn trực là phần tử tạo ra chùm sáng tuy vậy song.


+ Lăng kính có tính năng phân tích chùm sáng tuy nhiên song chiếu tới, thành phần lớn chùm sáng đơn sắc tuy nhiên song.

+ Buồng hình ảnh là thành phần dùng để thu (chụp) ảnh quang phổ. 

- từng chùm sáng đối kháng sắc tao ra bên trên kính ảnh một gạch màu 1-1 sắc. Tập hợp những vạch màu 1-1 sắc đó chế tạo ra thành quang phổ của nguồn S.

IV. Phân tích quang phổ

- so với quang phổ là cách thức vật lí dùng làm xác định thành phần hóa học của một hóa học hay hợp chất , phụ thuộc việc phân tích quang phổ của ánh nắng do chất ấy phát ra

- Ưu điểm: Nhanh, bao gồm xác, chỉ việc lượng bé dại mẫu vật, Có thể đối chiếu được những vật nghỉ ngơi xa.

V. Các loại quang quẻ phổ

*

VI. Những loại Tia (bức xạ) không quan sát thấy

*

VII. Thuyết năng lượng điện từ về ánh sáng.

- bản chất của ánh sáng là sóng năng lượng điện từ có bước sóng khôn xiết ngắn viral trong không gian.

- Mối contact giữa tính chất điện từ và đặc thù quang của môi trường: (dfraccv)= n


VIII . Thang sóng điện từ

Các sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, và tia gamma đều có cùng một bản chất là sóng năng lượng điện từ, bọn chúng chỉ khác biệt về cách sóng ( tần số). 

+ các tia có bước sóng càng ngắn thể hiện đặc điểm hạt gồm tính đâm xuyên càng mạnh, dễ chức năng lên kính ảnh, dễ làm cho phát quang các chất với ion hóa không khí.

+ các tia có bước sóng dài thể hiện đặc điểm sóng, ta dễ dàng quan sát hiện tượng lạ giao thoa.

Nếu sắp xếp theo sản phẩm tự bước sóng sút dần ( tần số tăng dần) ta được một thang sóng năng lượng điện từ như sau: Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng lạ quang điện

1. Phân tích của Héc về hiện tượng quang điện

- Chiếu ánh nắng hồ quang nhiều tử nước ngoài vào tấm kẽm tích điện âm làm bật êlectron khỏi khía cạnh tấm kẽm.


2. Định nghĩa: hiện tượng ánh sáng có tác dụng bật những êlectron thoát ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng kỳ lạ quang điện (ngoài)

 Nếu chắn chùm sáng hồ nước quang bằng một tấm thuỷ tinh dày thì hiện tượng lạ trên không xảy ra => sự phản xạ tử ngoại có chức năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm.

3. Định phương tiện về số lượng giới hạn quang điện

- Định luật: Đối với mỗi kim loại, tia nắng kích ưa thích phải gồm bước sóng (lambda) ngắn thêm một đoạn hay bằng số lượng giới hạn quang điện (lambda _0) của sắt kẽm kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng lạ quang điện.(lambda le lambda _0)

- số lượng giới hạn quang năng lượng điện của mỗi kim loại là đặc trưng riêng cho sắt kẽm kim loại đó.

- Thuyết sóng điện từ về ánh sáng không giải thích được nhưng chỉ hoàn toàn có thể giải phù hợp được bằng thuyết lượng tử.

II. Thuyết lượng tử ánh sáng

1. đưa thuyết Plăng

- Lượng tích điện mà những lần một nguyên tử hay phân tử kêt nạp hay phạt xạ có giá trị trọn vẹn xác định và hằng hf; trong những số ấy f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra; còn h là một hằng số.


2. Lượng tử năng lượng

(varepsilon = )hf = (dfrachclambda ), h gọi là hằng số Plăng

h = 6,625.10-34J.s

3. Thuyết lượng tử ánh sáng 

a. Ánh sáng sủa được tạo thành bởi các hạt call là phôtôn.

b. Với từng ánh sáng 1-1 sắc tất cả tần số f, những phôtôn rất nhiều giống nhau, mỗi phôtôn mang tích điện bằng (varepsilon = )hf. 

c. Phôtôn bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng

d. Các lần một nguyên tử tốt phân tử phạt xạ xuất xắc hấp thụ tia nắng thì bọn chúng phát ra hay dung nạp một phôtôn. Phôton luôn luôn chuyển động. Không có phôton đứng yên.

4. Lý giải định hình thức về giới hạn quang điện bởi thuyết lượng tử ánh sáng

- từng phôtôn khi bị hấp thụ vẫn truyền toàn cục năng lượng của nó cho một êlectron.

- Công nhằm “thắng” lực link gọi là công thoát (A).

- Để hiện tượng lạ quang điện xảy ra: (hf le A) hay (hdfracclambda ge A) => (lambda le dfrachcA)


Đặt (lambda _0 = dfrachcA) => (lambda le lambda _0) 

Chú ý để tính nhanh ta dùng: (lambda _0 = dfrac19,875.10^ - 26A)

5. Lưỡng tính sóng - phân tử của ánh sáng:

Ánh sáng gồm lưỡng tính sóng - hạt.

III. HIỆN TƯỢNG quang quẻ ĐIỆN TRONG

1. Chất quang dẫn - Là chất cung cấp dẫn có tính chất cách năng lượng điện khi không bị chiếu sáng và thay đổi dẫn điện khi bị chiếu sáng.

2. Hiện tượng quang năng lượng điện trong

Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron links để bọn chúng trở thành những êlectron dẫn đồng thời giải phóng những lỗ trống tự do gọi là hiện tượng kỳ lạ quang điện trong.à Ứng dụng vào quang năng lượng điện trở với pin quang quẻ điện

3. Quang năng lượng điện trở :

- là một điện trở làm bởi chất quang đãng dẫn.

- Cấu tạo: 1 gai dây bằng chất quang quẻ dẫn lắp trên một đế phương pháp điện.

- Điện trở bao gồm thể biến hóa từ vài (MOmega o ) vài ba chục (Omega ).


4. Sạc quang điện

1. Là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng.

2. Hiệu suất trên dưới 10%.

III. HIỆN TƯỢNG quang đãng – PHÁT QUANG

1. Khái niệm về sự phát quang

- Sự vạc quang là việc hấp thụ ánh nắng có bước sóng này để phát ra ánh nắng có cách sóng khác.

- Đặc điểm: sự vạc quang còn kéo dãn dài một ít ngày sau khi tắt ánh nắng kích thích.

2. Huỳnh quang và lân quang

- Sự vạc quang của các chất lỏng cùng khí có điểm lưu ý là ánh nắng phát quang bị tắt cực kỳ nhanh sau thời điểm tắt ánh sáng kích thích gọi là sự huỳnh quang.

- Sự vạc quang của các chất rắn có điểm lưu ý là tia nắng phát quang có thể kéo dài một ít ngày sau khi tắt ánh nắng kích thích hotline là sự lạm quang. Những chất rắn phạt quang nhiều loại này call là các hóa học lân quang.

3. Định hiện tượng Xtốc (Stokes) về việc huỳnh quang


 Ánh sáng sủa huỳnh quang bao gồm bước sóng dài hơn nữa bước sóng của ánh sáng kích thích:(lambda _hq > lambda _kt)

IV. CÁC TIÊN ĐỀ BOHR VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ:

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ lâu dài trong một số trạng thái có năng lượng xác định, điện thoại tư vấn là các trạng thái dừng. Lúc ở trong các trạng thái giới hạn thì nguyên tử không bức xạ.

- trong các trạng thái giới hạn của nguyên tử, êlectron chỉ vận động trên các quỹ đạo có buôn bán kính trọn vẹn xác định call là tiến trình dừng.

- Đối với nguyên tử hiđrô rn = n2r0 ,r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.

Các nấc K L M N O phường ứng với n =1,2,3,4,5,6...

2. Tiên đề về sự việc bức xạ với hấp thụ tích điện của nguyên tử

- lúc nguyên tử gửi từ trạng thái dừng có tích điện (En) quý phái trạng thái giới hạn có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có tích điện đúng bằng hiệu En - Em: (varepsilon = hf_nm = E_n - E_m). Tính (lambda = frachcleft( E_m - E_n ight)) chú ý nhớ đổi 1eV =1,6.10-19 J


- Ngược lại, ví như nguyên tử sẽ ở trạng thái giới hạn có tích điện Em tốt hơn cơ mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có tích điện cao hơn En.

Ghi nhớ lúc từ thấp lên rất cao hấp thụ cùng từ cao trở về phải chăng bức xạ

V. SƠ LƯỢC VỀ LAZE:

1. Cấu trúc và hoạt động của Laze

- Laze là 1 trong nguồn vạc ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc áp dụng của hiện tượng lạ phát xạ cảm ứng.

- Đặc điểm:

+ Tính 1-1 sắc.

+ Tính định hướng. 

+ Tính phối hợp rất cao.

+ độ mạnh lớn.

2. Một vài ứng dụng của laze

- Y học: dao mổ, chữa bệnh kế bên da…

- thông tin liên lạc: thực hiện trong vô tuyến đường định vị, liên hệ vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang…

- Công nghiệp: khoan, cắt..

- Trắc địa: đo khoảng cách, ngắm mặt đường thẳng…

- trong những đầu hiểu CD, cây viết chỉ bảng

CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ .


I. Tính chất, cấu tạo, tích điện liên kết phân tử nhân:

1. Cấu chế tạo ra hạt nhân , trọng lượng hạt nhân:

a. Cấu tạo hạt nhân:

* phân tử nhân: có kích cỡ rất nhỏ dại (khoảng 10-14 m cho 10-15 m) được cấu tạo từ các hạt bé dại hơn hotline là nuclon.

Có 2 các loại nuclon:

- proton: cam kết hiệu phường mang năng lượng điện nguyên tố +e; 

- nơtron: ký hiệu n, không mang điện tích.

Hạt nhân có điện tích +Ze

* Số nuclon vào một phân tử nhân là: A = Z + N .A: gọi là trọng lượng số hoặc số cân nặng nguyên tử

b. Trọng lượng hạt nhân. Đơn vị trọng lượng hạt nhân

1u = cân nặng nguyên tử cacbon C,

1u = 1,66055.10-27kg

mp = 1,007276u; mn= 1,008665u

2. Lực phân tử nhân:là lực liên kết những nuclôn với nhau

 Đặc điểm của lực phân tử nhân:

+ Lực phân tử nhân là loại lực cửa hàng mạnh nhất

+ Lực hạt nhân chỉ phạt huy tác dụng trong phạm vi size hạt nhân 10-15m


+ Lực hạt nhân không dựa vào vào năng lượng điện tích những nuclôn.

3.Năng lượng links của phân tử nhân:

a, Độ hụt khối: (Delta m)

- khối lượng của một phân tử nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn sản xuất thành phân tử nhân đó.

- Độ chênh lệch khối lượng đó điện thoại tư vấn là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu Dm

(Delta m) = (Zmp + (A – Z)mn – mX) với mX : khối lượng của hạt nhân

b, tích điện liên kết

- tích điện liên kết của phân tử nhân là năng lượng liên kết những nuclôn trơ khấc thành 1 hạt nhân

Wlk = (Delta m).c2 = (Zmp + (A – Z)mn – mX) .c2

- ước ao phá vở phân tử nhân cần hỗ trợ năng lượng W ( ge )Wlk

c. Tích điện liên kết riêng

- tích điện liên kết riêng rẽ của mỗi hạt nhân là năng lượng liên kết tính cho từng nuclôn của phân tử nhân đó: (fracW_lkA)

- năng lượng liên kết riêng đặc thù cho nấc độ bền chắc của phân tử nhân.


- hạt nhân có năng lượng liên kết riêng rẽ càng lớn thì sẽ càng bền vững

II. Phản ứng hạt nhân

1. Định nghĩa phản ứng hạt nhân

* làm phản ứng phân tử nhân là ảnh hưởng giữa nhì hạt nhân dẫn mang lại sự biến hóa của chúng thành các hạt khác theo sơ đồ: A + B → C + D

Trong đó: A với B là nhì hạt nhân tác động với nhau. C và D là hai hạt nhân new được tạo thành thành.

Lưu ý: Sự phóng xạ là trường vừa lòng riêng của phản nghịch ứng phân tử nhân sẽ là quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử này thành phân tử nhân nguyên tử khác.

Phản ứng phân tử nhân từ bỏ phát: Là quy trình tự phân rã của một phân tử nhân không bền chắc thành những hạt nhân khác.

Phản ứng phân tử nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân liên can với nhau tạo nên các hạt nhân khác.

- Đặc tính của phản ứng phân tử nhân:

+ biến đổi các phân tử nhân.

+ thay đổi các nguyên tố.

+ không bảo toàn trọng lượng nghỉ.


2. Những định phép tắc bảo toàn trong bội nghịch ứng hạt nhân

Xét phản ứng phân tử nhân: (_Z_1^A_1A + _Z_2^A_2B o _Z_3^A_3C + _Z_4^A_4D)

+ Định nguyên lý bảo toàn số Nuclon (số khối A):

Tổng số nuclon của những hạt nhân trước phản ứng và sau phản ứng bao giờ cũng bằng nhau: A1 + A2 = A3 + A4

+. Định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện nguyên tử số Z)

Tổng năng lượng điện tích của những hạt trước và sau bội phản ứng bao giờ cũng bằng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+. Định vẻ ngoài bảo toàn tích điện và bảo toàn đụng lượng:

* nhị định luật pháp này vẫn đúng cho hệ những hạt tham gia với phản ứng hạt nhân. Trong bội phản ứng hạt nhân, năng lượng toàn phầnvà đụng lượng được bảo toàn

* Lưu ý: Không tất cả định cơ chế bảo toàn cân nặng của hệ.

c. Năng lượng phản ứng phân tử nhân

m0 = mA+mB khối lượng các hạt tương tác

m = mC+mD khối lượng các hạt sản phẩm


- làm phản ứng hạt nhân có thể toả tích điện hoặc thu năng lượng.

+ ví như m0 > m: phản ứng phân tử nhân toả năng lượng:

Năng lượng lan ra:

W = (mtrước - msau)c2

+ nếu như m0  Phản ứng phân tử nhân thu năng lượng, phản ứng không tự xảy ra .Muốn phản bội ứng xảy ra phải cung mang đến nó một tích điện dưới dạng hễ năng của những hạt tương tác:

W = (msau - mtrước)c2+ Wđ

III. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ:

1. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Phóng xạ là hiện tượng lạ hạt nhân nguyên tử auto phóng ra những phản xạ và chuyển đổi thành hạt nhân khác

- Những sự phản xạ đó hotline là tia phóng xạ, tia phóng xạ không nhận thấy được nhưng rất có thể phát chỉ ra chúng do có tác dụng làm đen kính ảnh, ion hóa các chất, bị lệch trong năng lượng điện trường với từ trường…

Đặc điểm của hiện tượng phóng xạ:

- hiện tượng phóng xạ hoàn toàn do các nguyên nhân bên phía trong hạt nhân gây ra, hoàn toàn không nhờ vào vào tác động bên ngoài.


- dù nguyên tử phóng xạ bao gồm nằm trong những hợp hóa học khác nhau, dù hóa học phóng xạ chịu áp suất hay ánh sáng khác nhau… thì mọi tác động ảnh hưởng đó hầu hết không gây tác động đến quá trình phóng xạ của hạt nhân nguyên tử.

2. Những dạng phóng xạ:

a.Phóng xạ (alpha )

Hạt nhân mẹ X phân rã sinh sản thành phân tử nhân nhỏ Y, mặt khác phát ra tia phóng xạ (alpha ): (_Z^AX, o ,_Z - 2^A - 4Y, + ,_2^4He)

+ Tia (alpha ) là chùm hạt nhân hêli (_2^4)He hoạt động với tốc độ vào kích cỡ 2.107 m/s, bị lệch về bản âm của tụ năng lượng điện . Có công dụng ion hóa môi trường thiên nhiên rất mạnh tích điện giảm nhanh chỉ đi được về tối đa 8 centimet trong ko khí, có khả năng đâm xuyên nhưng lại yếu.không xuyên thẳng qua được tờ bìa dày.

b. Phóng xạ (eta ) 

* Phóng xạ (eta ^ - ) 

- Phóng xạ (eta ^ - ) là quá trình phát ra tia (eta ^ - ). Tia (eta ^ - ) là dòng các êlectron.


- Dạng bao quát của quy trình phóng xạ (eta ^ - ): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ - ) chuyển hễ với vận tốc gần bằng phẳng tốc ánh sáng

- có chức năng làm iôn hóa chất khí yếu rộng tia (alpha ), nên có công dụng đâm xuyên khỏe mạnh hơn, đi được khoảng tầm vài mét và gồm thể chiếu qua tấm nhôm vài ba mm

* Phóng xạ (eta ^ +)

- Phóng xạ (eta ^ +) là quá trình phát ra tia (eta ^ +). Tia (eta ^ +) là dòng những pôzitron ((_1^0e)).

- Dạng tổng thể của quá trình phóng xạ (eta ^ +): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ +) chuyển hễ với vận tốc gần cân đối tốc ánh sáng

- hạt (eta ^ + ) có điện tích +1e, lùi sau đây 1 so với hạt nhân mẹ

c.Phóng xạ (gamma )

- những hạt nhân nhỏ được tạo thành thành trong quá trình phóng xạ sinh hoạt trạng thái kích thích nhưng không làm chuyển đổi cấu chế tác hạt nhân


- Tia gamma (gamma ): có thực chất là sóng năng lượng điện từ tất cả bước sóng hết sức ngắn (dưới 10-11m) không bắt gặp được. Đây là chùm phôtôn tích điện cao, có khả năng làm black kính ảnh, có tác dụng iôn hóa chất khí,có tài năng đâm xuyên vô cùng mạnh, với rất gian nguy cho con người.

Tia (gamma ) không biến thành lệch trong điện trường và từ trường.

3. Định điều khoản phóng xạ

- Mỗi chất phóng xạ được đặc thù bởi một thời hạn T call là chu kỳ bán rã. Cứ sau từng chu kì thì một nửa số nguyên tử của hóa học ấy đã biến đổi thành hóa học khác.

- hotline N0, m0 là số nguyên tử và khối lượng thuở đầu của cân nặng phóng xạ.

Gọi N, m: là số nguyên tử và cân nặng ở thời điểm t.

 Ta có: N = NO.(e^ - lambda .t = 2^ - dfractT) hoặc m = mo. (e^ - lambda .t = 2^ - dfractT)

T: là chu kỳ luân hồi bán tan , (lambda ) là hằng số phóng xạ với (lambda )= (fracln 2T = dfrac0,693T)


IV . Nguyên lý của phản bội ứng phân hạch: 

1. Phản bội ứng phân hạch: Là sự vỡ của một phân tử nhân nặng trĩu thành 2 phân tử nhân mức độ vừa phải (kèm theo một vài ba nơtrôn phạt ra).

Phản ứng phân hạch kích thích: 

(n + X o X^* o Y + Z + kn) (k = 1, 2, 3)

- quy trình phân hạch của X là ko trực tiếp mà nên qua tâm lý kích ưng ý X*.

2. Năng lượng phân hạch

- Xét những phản ứng phân hạch:

(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U* o _39^95Y + _53^138I + 3_0^1n\quad quad quad ;;,endarray)(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U*, o _54^139Xe + _38^95Sr + 2_0^1n\quad quad quad ;;endarray)

a. Bội phản ứng phân hạch toả năng lượng

- phản bội ứng phân hạch (_92^235U) là phản ứng phân hạch toả năng lượng, năng lượng đó call là năng lượng phân hạch.


- từng phân hạch (_92^235U) tỏa năng lượng 212MeV.

b. Làm phản ứng phân hạch dây chuyền

- mang sử sau từng phân hạch bao gồm k nơtrôn được giải phóng mang lại kích thích những hạt nhân (_92^235U) tạo cho những phân hạch mới.

- Sau n lần phân hạch, số nơtrôn hóa giải là kn và kích ham mê kn phân hạch mới.

+ lúc k 1: làm phản ứng PHDC từ duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, có thể gây bùng nổ à Bom nguyên tử.

3. Phản nghịch ứng phân hạch gồm điều khiển

- Được thực hiện trong những lò làm phản ứng phân tử nhân, khớp ứng trường thích hợp k = 1. 

- tích điện toả ra không thay đổi theo thời gian.

V. Phản bội ứng sức nóng hạch:

1. Bội nghịch ứng tổng vừa lòng hạt nhân là gì?

- Là quy trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân dịu hợp lại thành một phân tử nhân nặng nề hơn.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm Học 2020

(_1^2H + _1^3H o _2^4He + _0^1n)

Phản ứng trên toả năng lượng: Qtoả = 17,6MeV

2. Điều kiện thực hiện: Nhiệt độ cho cỡ trăm triệu độ.

3. Tích điện tổng vừa lòng hạt nhân

- tích điện toả ra bởi những phản ứng tổng vừa lòng hạt nhân được gọi là tích điện tổng hòa hợp hạt nhân.