*
bí quyết vật lý 10 chương 4" width="606">

I. Động lượng - Định phương tiện bảo toàn động lượng

1. Động lượng: 

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 2)" width="600">

2. Xung lượng của lực:

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 3)" width="116">

Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

3. Định cách thức bảo toàn động lượng

* Hệ cô lập: là hệ thứ mà không có ngoại lực công dụng lên hệ.

Bạn đang xem: Công thức vật lý 10 chương 4

* Hệ đồ dùng được coi là hệ xa lánh khi:

+ Σ ngoại lực = 0.

+ Σ nội lực >> nước ngoài lực.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 4)" width="390">

Chú ý: Định phương pháp bảo toàn cồn lượng chỉ nghiệm đúng trong các hệ cô lập.

4. Vận dụng định luật pháp bảo toàn cồn lượng đối với chuyển động bằng bội nghịch lực

+ vận động bằng bội nghịch lực

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 5)" width="600">

Chú ý: thương hiệu lửa bay lên vùng trước ngược với phía khí phụt ra, không nhờ vào vào môi trường phía bên ngoài là không khí hay chân không. Đó là phép tắc của vận động bằng phản nghịch lực.

+ Va chạm mềm

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 6)" width="527">

Theo định vẻ ngoài bảo toàn động lượng: 

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 7)" width="133">

II. Công - Công suất 


1. Công: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 8)" width="599">

A = Fscos α

F: Độ khủng lực tính năng (N)

S: Đoạn đường vật dịch rời (m)

A: Công (J).

α : góc hợp bởi vị trí hướng của lực với hướng chuyển dịch của vật

Biện luận

- khi 0 ≤ α o thì cosα > 0 ⇒ A > 0

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 9)" width="236">

- khi α = 90o thì A = 0

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 10)" width="579">

- khi 90o o thì cosα

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 11)" width="397">

Đơn vị công: 1 kJ = 1000J ; 1 Wh = 3600J; 1 kWh = 3600 kJ.

2. Công suất: Công suất là đại lượng đo bằng công hiện ra trong một đơn vị thời gian.

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 12)" width="86">

A: công (J); t: thời hạn thực hiện công (s)

P : năng suất (W)

Đơn vị: 1 kW = 1000 W; 1HP = 736 W.

III. Định khí cụ bảo toàn cơ năng

1. Động năng: Động năng là dạng tích điện mà vật đã đạt được do nó đang gửi động.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 13)" width="151">

m: khối lượng vật (kg)

v: gia tốc ( m/s)

2. Định lý cồn năng: 

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 14)" width="347">

Khi Σ > 0 động năng tăng.

Khi Σ 2).

z: Độ cao của vật dụng so với gốc cố gắng năng (m)

Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có mức giá trị dương, âm hoặc bởi không, dựa vào vào vị trí lựa chọn làm gốc cụ năng.

* Công của trọng lực: AP = Wt1 – Wt2

* khi vật bớt độ cao, nắm năng của vật giảm thì trọng tải sinh công dương. Ngược lại khi vật tăng cường mức độ cao, nạm năng của thứ tăng thì trọng lực sinh công âm.

4. Gắng năng bọn hồi: Thế năng lũ hồi là dạng tích điện của một đồ gia dụng chịu tính năng của lực đàn hồi.

Xem thêm: Cảm Nhận Bài Đồng Chí Hay Chọn Lọc, Cảm Nhận Về Bài Thơ Đồng Chí Của Chính Hữu

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 15)" width="391">

5. Định cách thức bảo toàn cơ năng: W1 = W2

Hay Wt1 + Wđ1 = Wt2 + Wđ2

Trường thích hợp vật hoạt động chỉ dưới tác dụng của trọng lực:

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 16)" width="299">

Trường hợp trang bị chịu công dụng của lực bọn hồi với không biến hóa độ cao:

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 17)" width="360">

Chú ý: * Định luật pháp bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng vào lúc vật chịu chức năng của trọng lực, lực bọn hồi (gọi là lực thế).

* Nếu thiết bị còn chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản , khả năng kéo …(gọi là lực ko thế) thì :