Các bí quyết tính cạnh hình vuông chính xác Nhất

Khái nệm về hình vuông vắn học sinh vẫn được tò mò trong chương trình toán tè học. Và lên các cấp học cao hơn thường xuyên nghiên cứu về hình vuông với những kiến thức mở rộng như tìm hiểu các đặc điểm hình vuông, cách chứng tỏ hình vuông. Hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ reviews đến những em những công thức tính cạnh hình vuông đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính hình vuông

I. LÝ THUYẾT VỀ HÌNH VUÔNG


1. Định nghĩa

Bạn sẽ xem: các công thức tính cạnh hình vuông đúng đắn Nhất

Hình vuông là tứ giác gồm bốn góc vuông và gồm bốn cạnh bằng nhau.


*

Nhận xét: 

– hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. 

– hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.

– hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Tính chất

Hình vuông có toàn bộ các tính chất của hình chữ nhật với hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết 

a) Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề đều bằng nhau là hình vuông.

b) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông.

c) Hình chữ nhật bao gồm một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.

d) Hình thoi gồm một góc vuông là hình vuông.

e) Hình thoi có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

II. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CẠNH HÌNH VUÔNG

*

a. Bí quyết tính cạnh hình vuông vắn khi biết chu vi

Cạnh hình vuông vắn bằng chu vi chia cho bốn.

a = p. / 4

Trong đó:

a là cạnh hình vuông.P là chu vi hình vuông.

b. Cách làm tính cạnh hình vuông khi biết diện tích

Cạnh hình vuông bằng căn bậc hai của diện tích hình vuông.

a = √S

Trong đó:

a là cạnh hình vuông.S là diện tích s hình vuông.

c. Phương pháp tính cạnh hình vuông khi biết mặt đường chéo

Cạnh hình vuông bằng đường chéo cánh hình vuông phân chia cho căn bậc nhì của 2.

a = D / √2

Trong đó:

a là cạnh hình vuông.D là đường chéo cánh hình vuông

III. BÀI TẬP VỀ CẠNH HÌNH VUÔNG

Bài tập 1: Cho hình vuông vắn ABCD biết diện tích hình vuông bằng 36cm2. Hỏi cạnh hình vuông bằng bao nhiêu?

Lời giải

Cạnh hình vuông ABCD là:

*

Đáp số: Cạnh hình vuông vắn bằng 6

Bài tập 2: Một hình vuông vắn ABCD biết đường chéo AC bởi 81cm. Hỏi cạnh AB bằng bao nhiêu?

Lời giải

Công thức đường chéo cánh hình vuông là:

*

=> Cạnh AB bởi 9√2 cm

Bài tập 3: Tính cạnh hình vuông, biết diện tích hình vuông là 400 cm2.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là

a = S = √400 = trăng tròn cm

Bài tập 4: Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật bao gồm độ dài các cạnh là chiều nhiều năm 130m, chiều rộng là 70m. Tính cạnh của hình vuông vắn đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông vắn là a = P/4 = 400 : 4 = 100m

Bài tập 5: Một chiếc bàn hình vuông có chu vi là 82cm, hỏi độ dài của 1 cạnh dòng bàn là bao nhiêu?

Giải:

Chu vi của chiếc bàn là 82cm

Độ dài của một cạnh là 82 : 4 = 21cm

Bài tập 6: một cái sân bóng hình vuông có chu vi bởi 24m, fan ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và trở về bên cạnh phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bởi bao nhiêu, đưa ra vi mới bởi bao nhiêu.

Lời giải

Chu vi sảnh bóng hình vuông vắn là 24m cần độ dài liền sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên trái 2m, bên đề nghị 3m yêu cầu chiều lâu năm sân là 6 + 2 + 3 = 11m, chiều rộng lớn của sân không đổi.

Xem thêm: Đề Thi Máy Tính Cầm Tay Lớp 9 Cấp Huyện Cái Bè Lớp 9 Năm 2012

Chu vi sân mới là 2 x (11 + 6) = 34m

Đáp số, cạnh của sân new lần lượt là 11 và 6m, bỏ ra vi là 34m

Bài tập 7: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 36cm.

Lời giải

Cạnh của hình vuông là:

a = P/4 = 36 : 4 = 9 cm

Bài tập 8: từng viên gạch men hoa hình vuông vắn có cạnh 20cm. Tính chu vi hình vuông ghép vày 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

*

Lời giải

Cạnh hình vuông là 20 + đôi mươi = 40cm

Chu vi của hình vuông vắn là 40 x 4 = 160cm