Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (185.66 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Công thức tính điện áp hiệu dụng

Dạng 3: quan hệ giới tính giữa các điện áp hiệu dụng phương pháp giải: Dùng các công thức: công thức tính U: - Biết UL, UC, UR : 2 2 2( )R L CU U U U   => 2 2( )L C RU U U U   - Biết u=U0 cos(t+) : Suy ra : 02U
U  cách làm tính I: - Biết i=I0 cos(t+) : Suy ra: 02II  - Biết U cùng Z hoặc UR cùng R hoặc UL với L hoặc UC cùng C: CR LL CUU UUIZ R Z Z   
lấy ví dụ 1. Điện áp đặt vào nhị đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp nhì đầu R là 80V, nhì đầu L là 120V, hai bạn dạng tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V Giải :. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: 2 2 2 2( ) 80 (120 60) 100R L CU U U U       (V). Đáp án C. Lấy ví dụ như 2. Điện áp đặt vào nhị đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhì đầu mạch là 100V, nhì đầu L là 120V, hai phiên bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là: A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V Giải :. Điện áp ở nhị đầu R : Ta có: 2 2 2( )R L CU U U U   => 2 2 2( )R L CU U U U   2 2( )R L CU U U U   gắng số:
2 2( )R L CU U U U   =2 2100 (120 60) 80V   . Đáp án C. Lấy ví dụ 3: đến mạch như hình vẽ , năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C mắc nối liền . Những vôn kế tất cả điện trở rất to lớn , V1 Chỉ UR=5(V), V2 chỉ UL=9(V), V chỉ U=13(V). Hãy kiếm tìm số chỉ V3 biết rằng mạch bao gồm tính dung kháng? A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V) Giải: áp dụng công thức tổng thể của mạch thông liền R, L, C ta có: 222)(CLñ
UUUU  tuyệt : 222)(CLñUUUU  ;Hay chũm số ta có: 222)(1513CLUU  V1 V2 V3 V R L C Tương đương: 12144)(
2CLCLUUUU . Do mạch có tính dung kháng đề xuất LCUU  hay trong biểu thức bên trên ta đem nghiệm )(211291212 VUUUULCCL UC chính là số chỉ vôn kế V3. Đáp án B. TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, nhị đầu R là 80V , hai bản tụ C là 60V. Mạch điện bao gồm tính cảm kháng.Tính điện áp hiệu dụng hai đầu L: A. 200V B. 20V C. 80V D. 120V Câu 2. Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 năng lượng điện áp chuyển phiên chiều, fan ta đo được những điện áp hiệu dụng ở cả hai đầu R, L, C lần lượt là UR = 30V; UL = 80V; UC = 40V Điện áp hiệu dụng U
AB ở 2 đầu đoạn mạch là : A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V. Câu 3: cho một đoạn mạch xoay chiều tiếp liền gồm năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C , để vào nhị đầu đoạn mạch điện áp 50 2 cos(100 )u t V , cơ hội đó ZL= 2ZC và điện áp hiệu dụng nhì đầu điện trở là UR = 30V . Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây là: A. 30V B. 80V C. 60V D. 40V Câu 4: mang đến mạch điện như hình mẫu vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), loại điện i trễ pha so cùng với uAB một góc  (cos = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị: A. 100(V) B. 200(V) C. 300(V) D. 400(V) Câu 5: chọn câu đúng. Mang lại mạch năng lượng điện xoay chiều như mẫu vẽ (Hình 5). Bạn ta đo được những điện áp UAM
= 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch AB là: A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V Câu 6: lựa chọn câu đúng. đến mach năng lượng điện xoay chiều như hình mẫu vẽ (Hình 6). Người ta đo được những điện áp UAN =UAB = 20V; UMB = 12V. Điện áp UAM, UMN, UNB lần lượt là: A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V B. U
AM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V Câu 7: Đoạn mạch luân phiên chiều bao gồm điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp bao gồm dạng u = 4002 cos (100t) V. Măc các Vôn kế thứu tự vào các dụng rứa trên theo sản phẩm công nghệ tự V1 ,V2
, V3 . Biết V1 với V3 chỉ 200V và mẫu điện tức thì qua mạch thuộc pha so với điện áp nhì đầu đoạn mạch bên trên : 1/ Số chỉ của V2 là : A/ 400V B/ 4002V C/ 2002V D/ 200V R B C L A N
N B Hình 6 2/ Biểu thức u2 là : A/ 400 cos(100t +4)V. B/ 400 cos(100t -4)V. C/ 400 cos(100t)V. D/ 2002cos(100t +2
)V 3/ Biểu thức u3 là : A/ 200 cos (100t -2)V. B/ 2002cos (100t -2 )V. C/ 200 cos(100t )V. D/ 2002cos (100t +2 )V Câu 8: cho đoạn mạch điện tất cả điện trở thuần R , cảm thuần L ,tụ điện C nối liền , đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng V2100
, Vôn kế nhiệt đo điện áp những đoạn: 2 đầu R là 100V ; 2 Đầu tụ C là 60V thì số chỉ vôn kế lúc mắc thân 2 đầu cuộn cảm thuần L là A. 40V B. 120V C. 160V D. 80V Câu 9: Đặt vào nhì đầu mạch năng lượng điện RLC thông suốt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên các phần tử R, L, cùng C đều cân nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở bằng: A. 302V B. 102V C. 20V D. 10V


*
Dạng 2: quan hệ tình dục giữa các góc trong hình học pot 6 619 2
*
Dạng 2: dục tình giữa những góc trong hình học doc 5 282 0
*
Dạng 3: quan hệ giữa những điện áp hiệu dụng ppt 3 1 5


Xem thêm: Top 20 Fe Hcl Đặc Nóng - Top 20 Fe + Hcl Đặc Nóng Dư Mới Nhất 2022

*
bài giảng hình học 7 chương 3 bài bác 3 quan hệ giới tính giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác 20 836 3