+ nếu như hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.

Bạn đang xem: Công thức tỉ số lượng giác

Tức là: mang lại hai góc (alpha ,eta ) có (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính hóa học 2:

+ nếu như hai góc nhọn (alpha ) với (eta ) bao gồm (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính chất 3:

+ giả dụ (alpha ) là 1 trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng những tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán các yếu hèn tố cần thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ con số giác giữa các góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa các tỉ con số giác về cùng một số loại (sử dụng đặc thù "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Em Hãy Xây Dựng Kế Hoạch Tuyên Truyền An Toàn Giao Thông Trong Trường Học 2021

Dạng 3: Rút gọn, tính giá trị biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức

+ nếu như (alpha ) là 1 trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ giả dụ hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.

-->