Lũy quá của một vài hữu tỉ: công thức, các dạng toán và bài xích tập

Các bí quyết tính lũy thừa của một số hữu tỉ, những dạng toán thường chạm chán cũng như nhiều bài xích tập vận dụng khác sẽ được THPT Sóc Trăng share trong bài viết này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng Đại số 7 siêu quan trọng. Chúng ta cùng theo dõi để nắm chắc chắn hơn nhé !

I. CÁC CÔNG THỨC TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


*
, ta có: 
*

Ví dụ:

1002 = 100 . 100 = 1000

2. Tích của hai luỹ thừa cùng cơ số

Khi nhân nhị luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số với công hai số mũ.

Bạn đang xem: Công thức lũy thừa lớp 7

 xm . Xn = xm + n

Ví dụ: 

102. 102 = 102+2 = 104 = 10.10.10.10 = 10000

3. Mến của hai luỹ thừa thuộc cơ số

Khi chia hai luỹ thừa thuộc cơ số khác 0 , ta không thay đổi cơ số cùng lấy số nón của luỹ quá bi chia trừ đi số nón của luỹ vượt chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ: 1003 : 1002 = 1003 – 2 = 100

4. Luỹ quá của luỹ thừa

Khi tính luỹ vượt của một luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân nhị số mũ.

(xm)n = xm:n

5. Luỹ quá của một tích

Luỹ quá của một tích bằng tích các luỹ thừa. 

(x . Y)n = xn . Yn

Ví dụ: (7.8)2 = 72.82

6. Luỹ thừa của một thương

Luỹ vượt của một thương bởi thương những luỹ thừa.

 (y ≠ 0)

 Ví dụ: (4/2)2 = 42/22 = 22162085=(24)20(23)5=280215=280−15=265">

 

Tóm tắt những công thức tính lũy vượt của một trong những hữu tỉ:

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

– Tích của nhì luỹ thừa cùng cơ số: xm . Xn = xm + n

– thương của nhì luỹ thừa thuộc cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

– Luỹ thừa của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

– Luỹ quá của một tích: (x . Y)n = xn . Yn

Luỹ vượt của một thương:  (y ≠ 0)

II. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Lũy thừa của một trong những mũ có các dạng toán cơ bản sau đây:

Dạng 1: sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số nón tự nhiên:

Ví dụ: 

 Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

Dạng 2: Viết số bên dưới dạng lũy quá của một số hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

 

Dạng 3: triển khai phép tính bằng cách đưa về thuộc cơ số hay mang lại cùng số mũ.Ví dụ:

Tính:

Dạng 4: So sánh những lũy thừa.

Ví dụ:

So sánh:

*

Dạng 5: kiếm tìm số mũ, cơ số của lũy thừa.Ví dụ:

III. BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 1. Tìm giá trị của các biểu thức sau:

BÀI 2. Rút gọn gàng rồi đối chiếu giá trị của những biểu thức sau:

BÀI 3. Tính:

BÀI 4. 

Tìm x, biết:

BÀI 5. Tìm quan hệ giữa x cùng y biết:

BÀI 6. Tìm x biết:

BÀI 7. Tính:

BÀI 8. 

BÀI 9. Tìm n biết:

BÀI 10. Tính:

BÀI 11. Tính nhanh:

BÀI 12. 

BÀI 13. 

 

Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

. Tìm x, biết :

BÀI 14. Tính:

BÀI 15. Dạng 2. Tra cứu x, biết:

BÀI 16. Tính:

BÀI 17. Điền số tương thích vào ô trống:

*

BÀI 18. Viết các tích tiếp sau đây dưới dạng lũy thừa:

BÀI 19. Viết số hữu tỉ 81/625 bên dưới dạng một lũy thừa. Nêu tất cả các giải pháp viết.

Xem thêm: Ubiquitous Là Gì ? (Từ Điển Anh Ubiquitous Là Gì

BÀI 20. Điền số tương thích vào ô vuông:

Vậy là các bạn vừa được chia sẻ trọn vẹn bài viết Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ: công thức, các dạng toán và bài xích tập. Sau thời điểm nắm vững các công thức lũy thừa của một số trong những hữu tỉ và những dạng bài xích tập chắc chúng ta đã nắm rõ hơn phần kiến thức đại số 7 đặc trưng này. Chăm đề số hữu tỉ cũng đã được chúng tôi giới thiệu rất chũm thể. Bạn xem thêm nhé !