Cách ghi nhớ Công thức thay đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi nhớ Công thức thay đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàngcòn tính chảy tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích chủng loại mang thương rầunếu chạm chán hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một cách nhớ khác của câu Tang bản thân + cùng với tang ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, có mặt hai người con mình con ta

*

Cách giải bài xích tập Công thức thay đổi tích thành tổng

A. Cách thức giải

Để làm bài xích tập dạng này, ta phải nắm vững công thức đổi khác tích thành tổng và vận dụng để đổi thay đổi.

Công thức chuyển đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*