Lực kéo về hay có tên gọi không giống là lực hồi phục. Lực này xuất hiên khi vật bước đầu rời ngoài vị trí cân bằng, nó có xu hướng đưa đồ dùng về vị trí cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Công thức lực kéo về của con lắc đơn

Lực kéo về là lý do làm đến vật giao động điều hòa.Dấu “-” chỉ lực nhắm tới vị trí cân bằng.
*
lực kéo về nhỏ lắc lò xo

Lưu ý:

Với nhỏ lắc lò xo gồm biểu thức F = – kx.Với nhỏ lắc đối kháng thì sức kéo về bao gồm biểu thức F = – mg.sinα, vào đó α là li độ góc.Với bé lắc lò xo nằm ngang thì khả năng kéo về chính là lực bầy hồi.

Chúng ta với mọi người trong nhà vào phần ví dụ để hhieeur bản chất của sức kéo về. Tất cả những lấy một ví dụ này được trích vào đề thi bằng lòng của BGD&ĐT.

Xem thêm: Văn Học Vn - Văn Học Việt Nam

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ tuổi có cân nặng 500 g dao động điều hòa dưới tính năng của một lực kéo về gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Giao động của vật bao gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một chỗ trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đơn có thuộc chiều dài vẫn đao động cân bằng với thuộc biên độ. điện thoại tư vấn m1, F$_1$ và m2, F$_2$ theo thứ tự là khối lượng, độ béo lực kéo về cực lớn của con lắc trước tiên và của con lắc vật dụng hai. Biết m1 + mét vuông = 1,2 kg và 2F$_2$ = 3F$_1$ . Giá trị của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một nơi trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đơn có cùng chiều dài →cùng tần số góc$left eginarraylF_1max = m_1omega ^2A\F_2max = m_2omega ^2Aendarray ight. o fracF_1max F_2max = fracm_1m_2 = frac23 o fracm_11,2 – m_1 = frac23 o m_1 = 0,48kg = 480g$Chọn C.

Câu 3 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một hóa học điểm dao động điều hòa bên trên trục Ox nằm hướng ngang với hễ năng cực lớn W0, lực kéo về bao gồm độ lớn cực to F0. Vào thời điểm lực kéo về gồm độ lớn bởi một nửa F0 thì cồn năng của đồ vật bằngA. $frac2W_03$B. $frac3W_04$C. $fracW_03$D. $fracW_02$GiảiDo hóa học điểm xê dịch điều hòa theo phương ngang đề nghị lực kéo về gồm độ lớn: o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$