Công thức nguyên hàm từng phần

phương pháp nguyên hàm từng phần thường xuyên được thực hiện để kiếm tìm tích phân bất định của những hàm số tinh vi như vừa đựng hàm vô tỉ và lượng chất giác, hoặc đựng hàm logarit cùng hàm vô tỉ, giỏi hàm mũ,…

mang lại 2 hàm số u = u (x) cùng v = v (x) bao gồm đạo hàm trên tập K. Lúc ấy ta bao gồm công thức tính nguyên hàm từng phần như sau:

*

Nguyên hàm từng phần là gì?


Cho nhì hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tiếp trên K ta tất cả công thức nguyên hàm từng phần: ∫udv = uv−∫vdu.

Bạn đang xem: Công thức họ nguyên hàm

Chú ý: Ta thường sử dụng phương thức nguyên hàm từng phần trường hợp nguyên hàm tất cả dạng I=∫f(x).g(x)dx, trong đó f(x) và g(x) là 2 trong 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ.

Để tính nguyên hàm ∫f(x).g(x)dx từng phần ta làm như sau:

– bước 1. Đặt 

*

 (trong đó G(x) là một nguyên hàm bất kỳ của hàm số g(x))

– bước 2. Khi đó theo bí quyết nguyên hàm từng phần ta có:

∫f(x).g(x)dx=f(x).G(x)−∫G(x).f′(x)dx.

Chú ý: Khi I=∫f(x).g(x)dx và f(x) và g(x) là 2 vào 4 hàm số: Hàm số logarit, hàm số nhiều thức, hàm con số giác, hàm số mũ ta đặt theo nguyên tắc đặt u.

Nhất log (hàm log, ln) – Nhì đa (hàm nhiều thức)

Tam lượng (hàm lượng giác) – Tứ mũ (hàm mũ)

Tức là hàm số như thế nào đứng trước trong câu nói trên ta đang đặt u bằng hàm đó. Bài tập:

Nếu f(x) là hàm log, g(x) là 1 trong các 3 hàm còn lại, ta đã đặt
*
Tương từ bỏ nếu f(x) là hàm mũ, g(x) là hàm đa thức, ta sẽ đặt 
*

Một số dạng nguyên mặt hàng từng phần thường xuyên gặp

Dạng 1: I = ∫P(x)ln(mx+n)dx, trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo quy tắc ta đặt 

*

Dạng 2: 

*

trong đó P(x) là nhiều thức.

Theo nguyên tắc ta đặt 

*

Dạng 3: I = ∫P(x)eax+bdx, trong đó P(x) là nhiều thức

Theo quy tắc ta đặt 

*

Dạng 4: 

*

Theo phép tắc ta đặt 

*

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của hàm số bao gồm dạng sau f(x) = lnx

Lời giải

Dựa theo phương pháp trên, ta làm cho như sau

Bước 1: Đầu tiên ta yêu cầu đặt

*

Khi đó:

*

 Các dạng toán nguyên hàm từng phần thường xuyên gặp

Dạng 1: tìm nguyên hàm của hàm số logarit

Hãy tính nguyên hàm của hàm số logarit sau

*

với f(x) là một trong hàm của nhiều thức.

Phương pháp giải

– Bước 1: Ta triển khai đặt

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt ở trên, ta suy ra

*

Để bạn nắm rõ hơn về dạng này, chúng ta cùng nhau làm 1 ví dụ sau đây nhé:

Ví dụ: tra cứu nguyên hàm của hàm số f(x) = x.lnx

Lời giải

Dựa vào cách thức giải sinh sống trên bạn dễ thấy

*

Bước 1: Ta triển khai đặt biểu thức dạng

*

Bước 2: Theo công thức tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm số mũ A=∫f(x)eax+b dx với f(x) là một hàm nhiều thức.

Xem thêm: 35 Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác, Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác

Phương pháp:

– Bước 1: Ta triển khai đặt

*

– Bước 2: nhờ vào việc đặt tại bước 1, ta có: ∫f(x)e ax+b dx=uv–∫vdu

Để hiểu hơn về dạng toán này, ta bên nhau xem lấy một ví dụ sau đây

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của biểu thức sau I=∫xexdx

Lời giải

Dựa theo cách thức trên, ta triển khai đặt

*

Theo bí quyết tính nguyên hàm từng phần, ta có:

*

Dạng 3: Hàm con số giác với hàm đa thức

Hãy tính nguyên hàm của hàm con số giác

*

Lời giải

– Bước 1: Ta thực hiện đặt như sau

*

– Bước 2: phụ thuộc việc đặt ở bước 1, ta đổi khác thành

*

Để gọi hơn lấy ví dụ như này, ta cùng cả nhà xem lấy ví dụ như sau đây.

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của lượng chất giác sau A=∫xsinxdx

Lời giải

Đây là một trong những nguyên hàm phối hợp giữa nguyên hàm vị giác, bạn hãy làm như sau:

Dựa theo cách thức trên, ta đặt như sau

*

Theo cách làm nguyên hàm từng phần ta có:

*

Dạng 4: Hàm con số giác với hàm số mũ

Hãy tính nguyên hàm phối hợp giữa hàm con số giác với hàm số mũ

*

Các cách giải như sau:

– Bước 1: Ta triển khai đặt như sau

*

– Bước 2: khi đó, nguyên hàm công thêm theo công thức tổng quát uv–∫vdu

Lưu ý: Đây là dạng toán phức hợp nên phải lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Bên cạnh ra, ở cách 1 ta có thể đặt không giống chút bằng phương pháp đặt

*

Để giúp cho bạn hiểu rộng dạng toán này, mời các bạn theo dõi một ví dụ như đưới dây nha:

Ví dụ: Hãy tính nguyên hàm của nhì hàm là lượng chất giác với hàm e mũ sau đây I=∫sinx.exdx

Lời giải

Đây là một trong nguyên hàm kết hợp giữa nguyên các chất giác, nguyên hàm của e nón u. Bạn hãy làm như sau: