Kiến thức vật lý lớp 11 tổng hợp chăm đề năng lượng điện tích. Những kiến thức tương quan đến định giải pháp Cu lông (Cu-lông) hay Coulomb và định nguyên lý bảo toàn điện tích: phát biểu định luật, biểu thức – công thức, dạng bài xích tập, trả lời giải bài xích tập…
Mục lục

1 thiết bị nhiễm điện – dẫn năng lượng điện – năng lượng điện môi2 Định giải pháp Cu lông4 những dạng bài xích tập siêng đề điện tích

Vật nhiễm điện – dẫn điện – điện môi

Vật dẫn năng lượng điện là gì?

Vật (chất) dẫn điện là vật dụng (chất) có nhiều điện tích tự do.

Bạn đang xem: Công thức của định luật cu-lông

Vật (chất) năng lượng điện môi là gì?

Vật (chất) cách điện hay điện môi là đồ dùng (chất) có ít năng lượng điện tự do.

Vật nhiễm điện là gì?

Vật (chất) nhiễm năng lượng điện là đồ (chất) mang điện. Tất cả 3 cách làm nhiễm năng lượng điện một trang bị là: nhiễm điện bởi cọ xát, lây nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện vày hưởng ứng.

Định phương tiện Cu lông

Nhà bác học Charles-Augustin de Coulomb (Cu-lông)

Khi Cu-lông còn nhỏ tuổi gia đình ông đang chuyển mang lại Paris sinh sống. Các khóa học tập ông đang nghiên cứu khiến ông quyết trung ương theo đuổi toán học cùng các đối tượng người tiêu dùng tương tự như 1 sự nghiệp.

Từ 1757 cho 1759 ông đến mái ấm gia đình của thân phụ mình sống Montpellier với tham tối ưu tác của học viện thành phố dưới sự chỉ dẫn của nhà toán học Danyzy Augustin. Với sự chấp thuận của thân phụ mình, Cu-lông quay lại Paris năm 1759, nơi ông đã thành công trong kỳ thi tuyển chọn sinh cho những trường quân sự chiến lược tại Mézières. Là 1 nhà đồ lý học, ông đã hiến đâng những công trình xây dựng vật lý béo và tiêu biểu là định quy định Cu lông. Ông mất năm 1806 sinh hoạt Paris.


Phát biểu định pháp luật Cu lông

Định nguyên lý Cu lông tuyệt định quy định Coulomb được tuyên bố rằng: lực shop giữa hai điện tích điểm tất cả phương vị trí một con đường thẳng nối hai điện tích điểm, có chiều là chiều của lực hút trường hợp hai năng lượng điện điểm không giống dấu với đẩy giả dụ hai năng lượng điện điểm cùng dấu, tất cả độ bự tỉ lệ thuận với tích các điện tích với tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Đặc điểm

Lực liên can giữa 2 điện tích điểm q1; quận 2 đặt phương pháp nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε bao gồm đặc điểm:

Điểm đặt: trên 2 năng lượng điện tích.

Phương: đường nối 2 năng lượng điện tích.

Chiều: Các điện tích hút nhau ví như 2 điện tích ngược dấu, những điện tích đẩy nhau nếu 2 năng lượng điện tích thuộc dấu.

Hướng ra cách nhau nếu q1.q2 > 0 (hay q1; quận 2 cùng dấu)Hướng vào nhau giả dụ q1.q2

Biểu thức định cơ chế Cu lông

*

Trong đó:

F – là lực tĩnh năng lượng điện (đơn vị N)q1, quận 2 – là năng lượng điện của 2 năng lượng điện điểm thứ nhất và sản phẩm hai (đơn vị C)r – là khoảng cách giữa 2 điện tích điểm (đơn vị m)k – là hằng số lực Cu lông, k = 9.10^9 (đơn vị N.m²/C²)

Biểu diễn


*

Biểu diễn định khí cụ Cu lông


Định mức sử dụng bảo toàn điện tích trong thiết bị lý

Trong 1 hệ xa lánh về điện (hệ không thảo luận điện tích với những hệ khác) thì tổng đại số những điện tích trong hệ là 1 trong những hằng số.

Các dạng bài xích tập siêng đề năng lượng điện tích

Dạng 1: xác định lực tác động giữa 2 năng lượng điện và những đại lượng trong bí quyết định công cụ Cu lông.

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật Cu – lông.

Phương, chiều, vị trí đặt của lực (như hình vẽ)

*

Độ lớn: F = (9.10^9.|q1.q2|) / ε.r²Chiều của lực phụ thuộc vào dấu của hai năng lượng điện : hai điện tích cùng dấu là lực đẩy, hai điện tích trái dấu là lực hút.

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn điện tích khi 2 quả cầu kim loại giống nhau tích điện, xúc tiếp nhau:


Trước tiếp xúc: q1, q2.Sau tiếp xúc: q1′ = q2′ = (q1+q2) / 2

Dạng 2: Tổng hòa hợp lực chức năng lên 1 năng lượng điện tích

Phương pháp giải:

Bước 1: bắt tắt trả thuyết.

Bước 2: Áp dụng công thức định chế độ Cu lông để lần lượt xác định lực công dụng vào điện tích ta xét:

q1 chức năng vào q một lực F1 = (k.|q1.q|) / ε.r1²q2 chức năng vào q một lực F2 = (k.|q2.q|) / ε.r2²

Bước 3: Vẽ các vectơ lực nguyên tố F1, F2 tính năng lên năng lượng điện q, rồi khẳng định vectơ tổng đúng theo F theo nguyên tắc hình bình hành.

Bước 4: xác định độ nhiều năm của véc tơ F- độ mập của hợp lực (qua một vài ba lần sử dụng hệ thức lượng trong tam giác). Xem thêm tại đây: Định lý Cosin

Bước 5: tóm lại về phù hợp lực véc tơ F gồm: Gốc, phương cùng chiều, độ dài.

Các ngôi trường hợp quánh biệt:

*

Dạng 3: cân bằng điện tích

Phương pháp giải:

giả dụ q1.q2 > 0 (cùng dấu): q phía trong đoạn trực tiếp nối q1 q2.

Nếu q1.q2

Nếu q nằm gần q.1 hay quận 2 còn phụ thuộc vào vào độ mập của hai điện tích (|q1| > |q2| thì r1 > r2 và ngược lại).

Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai năng lượng điện tích q1 = 16.10^-6 C; quận 2 = 64.10^-6 C để ở A và B trong không gian (AB = 1m). Khẳng định lực điện tính năng lên năng lượng điện q = 4.10^-6 C đặt ở C nếu: CA = 60cm; CB = 40cm. Đáp án: 16N

Bài 2. đến hai năng lượng điện điểm q.1 = 2.10^-7 C; q2 = -3.10^-7 C để ở hai điểm A và B trong chân không biện pháp nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tính năng lên q = -2.10^-7 trong hai trường hợp:


a) q đặt tại C, cùng với CA = 2cm; CB = 3cm.b) q để tại D với da = 2cm; DB = 7cm.

Xem thêm: Sự Hình Thành Trái Đất - Trái Đất Được Hình Thành Như Thế Nào

Đáp án: a) F = 1,5N, b) F = 0,79N.

Bài 3. Hai điện tích q1 = -2.10^-8 C; q2 = -1,8.10^-7 C để tại A cùng B trong ko khí, AB = 8 cm. Một năng lượng điện tích q3 đặt tại C. Hỏi:

a) C nơi đâu để q3 cân bằng?b) Dấu và độ khủng của q3 để q1, quận 2 cũng cân nặng bằng?

Đáp án: a) CA = 4cm; CB = 12cm, b) q3 = 4,5.10^-8C

Kiến thức tham khảo

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu chúng ta có bất cứ thắc mắc vui lòng bình luận phía dưới hoặc Liên hệ bọn chúng tôi!