Câu hỏi:Công của lực điện không phụ thuộc vào

A.vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi

B.cường độ của điện trường.

Bạn đang xem: Công của lực điện không phụ thuộc vào

C.hình dạng của đường đi.

D.độ lớn điện tích bị dịch chuyển

Lời giải:

Đáp án đúng:C.hình dạng của đường đi.

Giải ưa thích :

Công của lực ko phụ thuộc vào hình dạng đường đi chỉ phụ thuộc vào khoảng biện pháp điểm đầu cùng điểm cuối

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm hiểu về công của lực điện nhé.

1.Công của lực điện

a. Lực điện tác dụng lên điện tích trong điện trường đều

Đối với trường hợp này, đặc điểm của lực điện tác dụng lên điện tích sẽ gồm dạng dưới đây:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào" width="567">Công của lực điện trường

Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong một điện trường đều.

- Đặt điện tích q dương (q > 0) tại một điểm M trong điện trường đều (Hình 4.1), nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện

*
Công của lực điện không phụ thuộc vào (ảnh 2)" width="89">

- LựcF→ là ko đổi, có:

+ phương tuy nhiên song với các đường sức điện

+ chiều hướng từ bản dương thanh lịch bản âm

+ độ lớn là F = q.E.Kết luận: Lực F→ là lực không bị biến đổi

b. Công của lực điện trong điện trường đều

Trường hợp này được mô tả qua hình ảnh dưới đây:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 3)" width="463">Điện trường đều

Điện tích Q di chuyển theo đường thẳng MN, làm cho với các đường sức điện một góc α, với MN = s

Ta có công của lực điện:

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 4)" width="186">

Với F = qE cùng cosα = d thì:

A­MN= qEd (4.1)

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 5)" width="491">

+ Nếu α 0thì cosα > 0, vì chưng đó d > 0 với AMN> 0.

+ Nếu α > 900thì cosα MNMPN= Fs1.cosα1+ Fs2cosα2

Với s1.cosα1+ s2cosα2= d, ta lại bao gồm AMPN = qEd

Trong đó, d = MH là khoảng bí quyết của hình chiếu từ điểm đầu đến hình chiếu của điểm cuối của đường đi trên một đường sức điện.

* Kết quả bao gồm thể mở rộng cho các trường hợp đường đi từ M đến N là một đường gấp khúc hoặc đường cong.

Như vậy, công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMPN = qEd, ko phụ thuộc vào hình dạng của đường đi cơ mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M với điểm cuối N của đường đi.

2.Thế năng của một điện tích trong điện trường


Thế năng của một điện tích trong điện trường đặc trưng đến khả năng sinh công của điện trường lúc đặt điện tích lên bao gồm điểm đó.

Điện trường đều: Chọn mốc thế năng là chiều âm thì thế năng A = qEd = WM. Vào đó d là khoảng giải pháp từ M đến thanh âm.

*
Công của lực điện ko phụ thuộc vào (ảnh 6)" width="359">Công dịch chuyển trong thế năng

Với trường hợp điện trường bởi nhiều điện tích khiến ra, bạn cần chọn mốc thế năng ở vô cùng:

Sự phụ thuộc của thế năngWMvào điện tích q

Ta có: AM = WM= VM.q

Đây là thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường.

Trong đó: VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc vào q nhưng chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt điểm M vào điện trường.

Công của lực điện cùng độ giảm thế năng của điện tích vào điện trường

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công lực điện trường tác dụng lên điện tích sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

Ta gồm công thức sau: AN = WM -WN

3. Kỹ năng giải bài bác tập cần thiết

Bài tập cần áp dụng công thức tính công: A = q.E.d

Việc xác định d cần phải được thực hiện chủ yếu xác

- Nếu vật chuyển động cùng chiều vectơ cường độ điện trường thì d > 0.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Tolerate Là Gì, Tolerate /'Tɔləreit / Ngoài Nghĩa

-Nếu vật chuyển động ngược chiều vectơ cường độ điện trường thì d < 0.