Trong vận động tròn đều tâm O, nửa đường kính R, vận tốc dài của vật dụng là (v), vận tốc góc (omega ), vận tốc hướng chổ chính giữa là (a), chu kì (T), tần số (f). Biểu thức nào sau đây đúng?
Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều bán kính r có gia tốc

Một số cách làm của chuyển động tròn đều: (left{ eginarrayla_ht = dfracv^2r = omega ^2r\v = omega r\omega = dfrac2pi T = 2pi fendarray ight.)


Ta có: (left{ eginarrayla = omega ^2R\omega = dfrac2pi Tendarray ight. Rightarrow a = left( dfrac2pi T ight)^2.R)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung ương (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần tuyệt nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m), con quay đều vào mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Công thức nào tiếp sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trung tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe cộ đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trung khu của xe cộ là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhì đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), tuy nhiên có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trọng điểm của vật đó có độ lớn là:


Trên khía cạnh một chiếc đồng hồ đeo tay treo tường có kim giờ nhiều năm 15 cm, kim phút dài đôi mươi cm. Cơ hội 12h nhì kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu nhì kim trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm ở vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm cùng trên nửa đường kính với điểm A chuyển động với gia tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính vận tốc hướng trung ương của hai điểm A, B:


Hai điểm A với B nằm trên thuộc một bán kính của một vô lăng đang quay đều, phương pháp nhau đôi mươi cm. Điểm A sống phía không tính có vận tốc 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A cho trục con quay và vận tốc góc của điểm B lần lượt bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt "Extrusion", Aluminum Extrusion Tiếng Việt Là Gì

Một loại tàu thủy neo tại một điểm trên phố xích đạo. Hãy tính vận tốc góc và tốc độ dài của tàu so với trục tảo của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe quay đa số với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Nửa đường kính của bánh xe cộ là (30cm). Hãy khẳng định chu kì, tần số, tốc độ dài và tốc độ hướng trọng điểm của một điểm thuộc vành ko kể bánh xe. Rước (pi ^2 = 10).