Các dạng toán CO2, SO2 chức năng với dung dịch Kiềm NaOH, Ba(OH)2 phương pháp giải và bài tập - Hóa 12

Bài tập về CO2 tuyệt SO2 chức năng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH hay kiềm thổ Ba(OH)2, Ca(OH)2 rất dễ gây hoảng loạn cho nhiều học sinh trong quy trình giải bài bác tập. Điều này xảy ra với tất cả những em tất cả học lực hơi và yêu mếm môn hóa học.Bạn vẫn xem: Dạng bài tập co2 tính năng với kiềm

Vì vậy nhưng mà trong bài viết này, họ cùng khối hệ thống lại các dạng toán về CO2 hay SO2 tác dụng với hỗn hợp kiềm như NaOH, KOH, Ba(OH)2 hay Ca(OH)2 và cách giải dạng bài bác tập này.

Bạn đang xem: Chuyên đề co2 tác dụng với kiềm violet

° Dạng 1: việc CO2 tác dụng với NaOH, KOH

- Xét bội nghịch ứng đặc trưng hoàn toàn có thể xảy ra khi mang đến CO2 chức năng với hỗn hợp kiềm NaOH:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

 PT ion: CO2 + OH- → HCO3-

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

 PT ion: CO2 + 2OH- → CO32-

¤ Loại 1: bài bác toán cho thấy số mol các chất gia nhập phản ứng

- Khi bài toán cho thấy thêm số mol của NaOH cùng CO2 thâm nhập phản ứng:

 Bước 1: Lập tỉ trọng mol: 

*

 Bước 2: So sánh:

 + Nếu : chỉ xẩy ra phản ứng (1) muối hạt thu được chỉ tất cả NaHCO3 

 + Nếu 

*

- bài cho,250ml dung dịch NaOH 1M phải từ

 

*

+ Lập tỉ lệ:

*

- Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

- call x và y lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

- Ta có những PTPƯ:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài bác ra với PTPƯ ta có:


*

 (*)

 
 (**)

- Giải hệ từ bỏ (*) cùng (**) ta được: x=0,15(mol) cùng y=0,05(mol)

⇒ cân nặng muối khan thu được:

 m(NaHCO3+Na2CO3) = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9(g).

* lấy ví dụ 2: đến 5,6 lít CO2 (đktc) trải qua 164ml dung dịch NaOH 20% (d=1,22g/ml) thu được hỗn hợp X. Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.

° Lời giải:

+ Theo bài bác ra, ta có:

- bài xích cho 5,6 lít CO2 (đktc) đề nghị có:

 

- bài cho 164ml hỗn hợp NaOH 20% (d=1,22g/ml) phải từ:

 

+ Lập tỉ lệ: 

+ So sánh: Ta thấy, T > 2 nên sản phẩm chỉ tạo muối th-nc Na2CO3,

- Phương trình làm phản ứng:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 

0,25 0,5mol

- từ bỏ phương trình phản nghịch ứng, số mol NaOH dư là:

nNaOH (dư) = nNaOH (ban đầu) - nNaOH (pư) = 1 - 0,5 = 0,5(mol).

- hỗn hợp X thu được gồm muối Na2CO3 cùng NaOH dư

⇒ khối lượng chất rắn là:

 mcr = mNa2CO3 + mNaOH = 0,25.106 + 0,5.40 = 26,5 + 20 = 46,5(g)

¤ Loại 2: Khi CHƯA biết số mol những chất thâm nhập phản ứng

- việc chưa cho biết số mol của CO2 và NaOH thâm nhập phản ứng:

 Bước 1: Viết cả nhị phương trình phản nghịch ứng (1) cùng (2)

 Bước 2: điện thoại tư vấn số mol của từng muối tương ứng

 Bước 3: giám sát và đo lường và giải bài xích toán

* ví dụ như 1: Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH gồm nồng độ C mol/lít. Sau làm phản ứng chiếm được 65,4 gam muối. Tính C.

° Lời giải:

- Theo bài bác ra, Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc), ta có:

 

- gọi số mol của muối NaHCO3 và Na2CO3 theo thứ tự là x và y

- Ta tất cả PTPƯ:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài bác ra và theo PTPƯ ta có:


 (*)

- cân nặng của muối hạt là:


(**)

- Giải hệ trường đoản cú (*) cùng (**) ta được: x = 0,4(mol) và y = 0,3(mol)

- từ PTPƯ ta có: nNaOH = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1(mol)

⇒ mật độ của 500 ml (0,5 lít) dd NaOH là: 

 ° Dạng 2: việc CO2 tác dụng cùng với Ca(OH)2, Ba(OH)2

- Xét phản bội ứng quánh trưng rất có thể xảy ra khi mang đến CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm thổ Ca(OH)2, Ba(OH)2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

¤ Loại 1: bài xích toán cho thấy số mol những chất thâm nhập phản ứng

- Khi bài toán cho biết số mol của Ca(OH)2 và CO2 tham gia làm phản ứng:

 Bước 1: Lập tỉ lệ: 

 Bước 2: So sánh

 + Nếu : chỉ xẩy ra phản ứng (1) muối thu được chỉ tất cả CaCO3 

 + Nếu 

- bài xích ra, có 1 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, nên:

 

+ Lập tỉ lệ và so sánh: 
(*)

- Tương tự, số mol Ca(OH)2 là:

 
(**)

- Giải hệ tự (*) với (**) ta được: x = y = 0,005(mol)

⇒ khối lượng kết tủa CaCO3 là: mCaCO3 = n.M = 0,005.100 = 0,5(g).

¤ loại 2: việc CHƯA biết số mol các chất thâm nhập phản ứng

- Với bài toán dạng này, thường cho biết thêm số mol của CO2 hoặc Ca(OH)2 và số mol của CaCO3 lúc giải ta viết cả hai phương trình bội nghịch ứng với biện luận:

TH1: Chỉ xảy ra phản ứng sinh sản kết tủa CaCO3

TH2: xảy ra cả nhì phản ứng chế tạo muối trung hòa CaCO3 với muối axit Ca(HCO3)2

* lưu giữ ý:

- Khi việc cho thể tích CO2 và cân nặng kết tủa CaCO3 yêu mong tính trọng lượng kiềm thì thường chỉ xẩy ra 1 trường hợp và có một đáp án phù hợp.

Xem thêm: Lipit Được Cấu Tạo Như Thế Nào, Lý Thuyết Lipit Sinh 10

- Khi bài toán cho cân nặng kiềm và cân nặng chất kết tủa CaCO3 yêu mong tính thể tích khí CO2 thì thường xảy ra 2 trường đúng theo và gồm 2 kết quả thể tích CO2 phù hợp.