Bạn đang xem: Chuyên đề bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

*
5 trang
*
ngochoa2017
*
19779
*
6Download
Bạn sẽ xem tư liệu "Chuyên đề 2: Phương trình và bất phương trình cất giá trị xuất xắc đối", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Con Ruồi Tiếng Anh Là Gì ? Con Ruồi Nghĩa Tiếng Anh Là Gì

11Chuyên đề 2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. Định nghĩa cùng các tính chất cơ bản : 1. Định nghĩa: A nếu như A 0 giả dụ A B ⇔ A2 > B2 III. Những phương trình cùng bất phương trình đựng giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất cơ bạn dạng & biện pháp giải : phương pháp chung để giải một số loại này là KHỬ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI bởi định nghĩa hoặc nâng lũy thừa. * Dạng 1 : 22 BABA =⇔= , BABA ±=⇔= * Dạng 2 : ⎩⎨⎧=≥⇔= 220BABBA , ⎩⎨⎧±=≥⇔=BABBA0 , ⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧=−⎧⎧≥2200BABBBA , B 0A B B 0A B A B ⇔ ≥⎧⎢⎨⎢ ⎩⎣IV. Các cách giải phương trình đựng giá trị tuyệt đối thường sử dụng : * cách thức 1 : chuyển đổi về dạng cơ bạn dạng Ví dụ : Giải những phương trình sau : 1) xxxx 22 22 +=−− 2) 3342 +=+− xxx 3) 21422=++xxBài giải: 1) Ta cĩ: 2 22 22 22x x 2 x 2xx x 2 x 2xx x 2 x 2x22 xx 33 1 172x x 2 0 x4⎡ − − = +⎢− − = + ⇔ ⎢ − − = − −⎢⎣⎡⎡ = −⎢= −⎢ ⎢⎢⇔ ⇔ ⎢⎢ − ±⎢+ − =⎢ =⎢⎣ ⎢⎣ Vậy tập nghiệm của pt(1) là 2 1 17S ;3 4⎧ ⎫⎪ ⎪− ±⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭2) Ta cĩ: 22222x 3 0x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 4x 3 x 3x 3 x 3x 0x 0 x 5x 5x 0 x 5VNx 3x 6 0⎧ + ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎡ − + = +− + = + ⇔ ⎨⎢⎪⎢⎪⎪ − + = − −⎢⎪⎣⎪⎩⎧ ≥− ⎧ ≥−⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ =⎡⎪⎪ ⎪⎪⎡ ⎢= ∨ =⎡− =⇔ ⇔ ⇔⎨ ⎨⎢ ⎢⎢ =⎪ ⎪⎢ ⎢⎪ ⎪⎢ ⎣⎪ ⎪− + =⎢ ⎢⎪ ⎪⎣⎪⎩⎣⎪⎩ Vậy tập nghiệm của pt(2) là S 0;5= 3) Ta cĩ: 13222 22x 4 2 x 2 x 1x 1 x 4x 4 x 13 x4+ = ⇔ + = ++⇔ + + = +⇔ =− Vậy tập nghiệm của pt(3) là 3S 4= − * phương thức 2 : Sử dụng phương pháp chia khoảng Ví dụ : Giải phương trình sau : ( )x 1 2x 1 3− − = (1) bài xích giải: Trường phù hợp 1: cùng với x 1≥ thì ( ) ( )( )2x 1 2x 1 3 x 1 2x 1 3 2x 3x 2 0x 2 1x (loai)2− − = ⇔ − − =⇔ − − =⎡ =⎢⎢⇔ ⎢ = −⎢⎣Trường hòa hợp 2: với x 1 (1) bài xích giải: Bảng xét dấu: x −∞ 0 2 +∞2x 2x− − 0 + 0 − Xét từng khoảng chừng 1) với x 0 x 2 thì 2 2 2 2x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x 2− + − > ⇔ − + + − > ⇔ > So với đk đang xét ta suy ra nghiệm của bpt là x 2> 2) với 0 x 2≤ ≤ thì 2 2 2 2 2x 1x 2x x 4 0 x 2x x 4 0 x x 2 0x 2⎡ ⇔ − + − > ⇔ − − > ⇔ ⎢ >⎢⎣ So với đk đang xét ta suy ra khơng cĩ giá trị nào của x thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại . Vậy tập nghiệm của pt(1) là ( )S 2;= +∞ - 15CÁC BÀI TỐN RÈN LUYỆN Giải các phương trình sau: 1) x 2 2x 1 x 3− + − = + Kết quả: x 3 x 0= ∨ = 2) ( )2x 1 x 1 2x x 2− + + =− Kết quả: x 5= 3) ( )( )4 x 2 4 x x 6+ = − + Kết quả: x 2x 1 33⎡ =⎢⎢ = −⎢⎣------------------------------------Hết---------------------------------