Câu hỏi : Hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị.Bạn đang xem: lựa chọn định nghĩa đúng độc nhất của đồng vị

A. Đồng vị là mọi nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác biệt về số nơtron

B. Đồng vị là đông đảo nguyên tố gồm cùng số nơtron

C. Đồng vị là phần đông chất bao gồm cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

D. Đồng vị là gần như nguyên tố gồm cùng số proton nhưng khác biệt về số nơtron

Trả lời : 

Câu trả lời chính xác là A

Tại sao lại như vậy? cũng chính vì theo như triết lý của hóa học lớp 10, cụ thể là bài bác 2 với nội dung chủ yếu về hạt nhân nguyên tử. Nhân tố hóa học. Đồng vị. Trong đó, ở vị trí kiến thức giữa trung tâm có ghi:

Đồng vị là gần như nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng lại khác số notron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.

Bạn đang xem: Chọn định nghĩa đúng về đồng vị

Ví dụ: Nguyên tố O tất cả 3 đồng vị là

Nguyên tử khối trung bình

Công thức:


*

nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị" width="352">

Trong đó A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị

- x, y, z,… là nguyên tố % của những đồng vị.

Cùng đứng đầu lời giải khám phá về một số dạng bài tập về đồng vị vào phân tử nhé.

DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỒNG VỊ trong PHÂN TỬ

DẠNG I: TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ vào PHÂN TỬ

1. Phương pháp giải

Hầu hết các nguyên tố có mặt trong tự nhiên là lếu láo hợp những đồng vị bền

Áp dụng công thức:


*

nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 2)" width="352">

- trong số ấy A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị.

- x1,x2,x3,… là nhân tố % của những đồng vị. 

Sử dụng sơ đồ đường chéo:


*

hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 3)" width="561">

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Brom tất cả 2 đồng vị, trong các số đó đồng vị chỉ chiếm 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị còn lại là?

Hướng dẫn giải

Đặt A2 là số khối của đồng vị trang bị hai.

Xem thêm: Top 10 Loài Cá Đẹp Nhất Thế Giới, Top 10 Loài Cá Cảnh Đẹp Nhất Thế Giới

Phần trăm số lương của nó là: 100 - 54,5 = 45,5

Ta có:


*

hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 4)" width="551">

Bài tập vận dụng: 

a) Trong tự nhiên và thoải mái có bao nhiêu loại phân tử XY?

b) Phân tử khối trung bình của XY là

Hướng dẫn giải

X bao gồm hai đồng vị 35X cùng 37X


*

nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 5)" width="430">

Đây là Cl

Y tất cả hai đồng vị 1Y và 2Y


hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 6)" width="319">

=> Đây là H

1 nguyên tử H gắn với 1 nguyên tử Cl

+ Số phương pháp chọn nguyên tử Cl ứng với 2 biện pháp chọn tương đương 2 đồng vị

+ Số biện pháp chọn nguyên tử H: 2 phương pháp chọn tương đương 2 đồng vị

=> tất cả 2.2 = 4 phương pháp chọn

Đáp số: 4, 36,5

Câu 2. Nguyên tố clo có hai đồng vị bền 35Cl chiếm phần 75,77% cùng 37Cl chỉ chiếm 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

Hướng dẫn giải

Áp dụng cách làm tính nguyên tử khối trung bình:


nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 7)" width="488">

Trong đó đồng vị A gồm x% số nguyên tử, đồng vị B gồm y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối vừa phải của yếu tắc clo bằng:


hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 8)" width="566">

Đáp số: 35,5

DẠNG II. TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ CỦA ĐỒNG VỊ trong MỘT LƯỢNG CHẤT

1. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 2: cân nặng nguyên tử trung bình cả Bo (B) là 10,812u. Số nguyên tử khi gồm 94 nguyên tử là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải


hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 9)" width="569">

2. Bài xích tập vận dụng

Câu 1. Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu . Nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Số nguyên tử 63Cu tất cả trong 31,773g Cu là bao nhiêu?