*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi mang lại tứ diện (ABCD), tất cả (AB = CD = 5), khoảng cách giữa (AB) cùng (CD) bởi (12), góc giữa hai đường thẳng (AB) và (CD) bởi (30^0). Tính thể tích khối tứ diện (ABCD) .

Bạn đang xem: Cho tứ diện

A (60)B (30)C (25)D (15sqrt 3 )

Phương pháp giải:

Dựng hình lăng trụ (AEF.BCD) và tính thể tích tứ diện (ABCD) trải qua thể tích hình chóp (A.CDFE).


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Dựng hình lăng trụ (AEF.BCD).

Khi đó, (V_ABCD = dfrac13V_AEF.BCD Rightarrow V_A.CDFE = dfrac23V_AEF.BCD Rightarrow V_ABCD = dfrac12V_A.CDFE)

Ta có: (dleft( AB,CD ight) = dleft( AB,left( CDFE ight) ight) = dleft( A,left( CDFE ight) ight))

( Rightarrow dleft( A,left( CDFE ight) ight) = 12)

Lại bao gồm (CE = AB = CD = 5) với (widehat left( AB,CD ight) = widehat left( CE,CD ight) = widehat ECD = 30^0)

Nên (S_CDFE = CE.CD.sin 30^0 = 5.5.dfrac12 = dfrac252)

Do đó (V_A.CDFE = dfrac13dleft( A,left( CDFE ight) ight).S_CDFE = dfrac13.12.dfrac252 = 50)

Vậy (V_ABCD = dfrac12V_A.CDFE = dfrac12.50 = 25).

Chọn C.

Xem thêm: Điểm Cực Đông Việt Nam Nằm Ở Tỉnh Nào? Cã¡C Cá»±C CủA Tổ QuốC


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép temperocars.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.